Miraç Kandiliniz Mubarek Olsun

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında Megavolt tarafından paylaşıldı.

 1. Megavolt

  Megavolt Yeni Üye

  Kayıt:
  16 Mayıs 2005
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  25
  Şehir:
  Erenköy, İstanbul
  Seviye:
  Miraç Kandili, nedir,
  peygamberimiz niçin miraca çıkmıştır, en iyi şekilde nasıl değerlendirilir?  İçindekiler  1. Miraç
  Kandili

  2. Miraç
  Nasıl Oldu?

  3. Peygamberimiz
  neden mirac'a çıktı?

  4. Peygamberimiz
  Allah ile nasıl görüşebilir?

  5. Bir
  insan göklere nasıl çıkabilir?

  6. Peygamberimiz
  sadece ruhuyla gitse olmaz mıydı?

  7. Peygamberimiz
  kısa zamanda nasıl gidip geldi?

  8. Miraçın
  benzeri bir olay var mıdır?

  9. Miraçla
  gelen hediyeler

  10. Miraç
  Gecesi Namazı

  11. Miraç
  Gecesinin Gündüzünde Kılınacak Namaz

  12. Kaynaklar  MİRAÇ KANDİLİ

  Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir.
  Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter
  temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.)
  şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.

  Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde
  âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya
  konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki
  safha Kur'ân'da şöyle anlatılır:


  “Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek
  için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız
  Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir.
  Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.”
  (İsra Suresi, 1)


  Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan
  başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır.
  Bu safha da Necm Sûresinde şöyle' anlatılır:


  “O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi
  ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu.
  Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. O’nun gördüğünü kalbi
  yalanlamadı. Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz?
  And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda
  gördü. Ki, onun yanında Me'vâ Cenneti vardır. O zaman Sidre'yi Allah'ın
  nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun
  ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü.” (Necm Suresi, 7-18.)  Miraç nasıl oldu?

  Miraç, Receb ayının 27. Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselâmın
  rehberliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamın Mescid-i Haramdan
  Mescid-i Aksâ'ya, oradan semaya, yüce âlemlere, İlâhî huzura yükselmesidir.

  Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekke'den), Mescid-i
  Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi.
  Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın makamına uğradı, orada iki
  rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi. Orada bütün peygamberler
  kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam
  burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu.

  Bir rivayette Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Betlaham'a uğradı, orada
  da iki rekât namaz kıldı. Ve bugün Kubbetü's-Sahra'nın bulunduğu yerden
  Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi.  Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan
  Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa
  ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin”
  dediler, tebrik ettiler.

  Bundan Sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkân ile vü-cub ortası (kâinatın
  bittiği yer) Sidretü'l-müntehâ'ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü
  Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört nehir
  gördü. Sonra hergün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret
  etti.

  Hz. Cebrail'in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz Aleyhissalâtü
  Vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekândan münezzeh
  (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu.

  Süleyman Çelebi'nin dediği gibi  “Aşikâre gördü Rabbü'l-izzeti/Âhirette öyle görür ümmeti” İnşaallah...  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Rabbinin
  huzurundan döndükten sonra Hz. Musa ile karşılaştı., “Allah ümmetine
  neyi farz kıldı?” diye sorunca, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam “50
  vakit namaz” buyurdu.  Hz. Musa'nın, “Rabbine dön, azaltması için Rabbinden niyazda bulun, ümmetin
  buna güç yetiremez” demesi üzerine, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,
  beş sefer Cenab-ı Hakka niyazda bulundu, her seferinde 10 vakit indi,
  sonunda beş vakitte karar kıldı.  Daha sonra Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Hz. Cebrail'in rehberliğinde
  Cenneti, Cehennemi, âhiret menzillerini ve bütün âlemleri gezdi, gördü,
  Mekke'ye döndü.  Sabah olunca Kabe'nin yanında Mekkelilere Miraçı anlattı. Onlar Peygamberimizden
  delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam de onlara yolda gördüğü
  kafilelerinden haber verdi. Kureyşliler hemen kafileleri karşılamak için
  Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynen Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam
  haber verdiği gibi gördüler, ama iman nasip olmadı.  Ama yine de Peygamberimizden üst üste Miraça çıktığına dair delil istediler.
  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Kudüs'e, Mescid-i Aksâ'ya uğradığını
  anlatınca Kureyşliler, “Bir ayda gidilebilen Bir yere Muhammed nasıl
  bir gecede gidip gelebilir?” diye itiraz ettiler, ardından da Mescid-i
  Aksâ'yı görmüş olanlar, “Mescid-i Aksâ'yı bize anlatır mısın?” diye
  Peygamberimize soru yönelttiler.


  Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle
  anlattı:

  “Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım. Hatta o ana kadar
  öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytü'l-Makdis'i
  bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta
  bana, ‘Beytü'l-Makdis'in kaç kapısı var?’ diye sordular. Halbuki ben
  onun kapılarını saymamıştım. Beytü'l-Makdis karşımda görününce ona bakmaya
  ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım.”  Bunun üzerine müşrikler:

  “Vallahi dos doğru tarif ettin” dediler, ama yine de iman etmediler.  O esnada Hz. Ebû Bekir çıkageldi, müşrikler durumu ona haber verdiler.
  Hz. Ebû Bekir, “Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız seksiz şüphesiz doğrudur”
  diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz. Ebû Bekir “Sıddîk, tereddütsüz
  inanan” ünvanını aldı.


  Peygamberimiz neden mirac’a
  çıktı?

  Bir padişahın iki türlü konuşması vardır. Biri, bir vatandaşla telefon
  ederek küçük bir meseleyi görüşmesi. Diğeri de devlet başkanı, halifelik
  yönü ve milletin idarecisi olarak, emirlerini her tarafa duyurmak için
  özel bir elçisi ile konuşması, sohbet etmesi, onun aracılığı ile ferman
  yayınlamasıdır.

  Bu örnekte olduğu gibi Cenab-ı Hakkın da kulları ile iki tarzda muhatap
  olması vardır. Biri, özel ve cüz'i, diğeri de geniş ve genel mahiyette
  bir konuşması. Cenab-ı Hakkın bazı velilerle özel ve cüz'i anlamda ilham
  etmesi birinciye örnektir.  Ama Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bütün velayet mertebelerinin üstünde
  bir büyüklük ve yücelikte, kâinatın Rabbi, bütün varlıkların Yaratıcısı
  olarak Cenab-ı Hakkın sohbetine müşerref olması ise ikinci ve mükemmel
  olanına misaldir.  Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam elçiliği iki taraflıdır. Birisi halktan
  Hakka, diğeri de Haktan halka. Birisi mi'râcin bâtıni tarafı olan velayet
  yönüdür, diğeri de zahiri tarafı olan risalet yönüdür.  Yani Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam bizi temsilen Cenab-ı Hakkın huzuruna
  çıktı, başta insanlar olmak üzere bütün varlıkların ibadet, kulluk, tesbih
  ve zikirlerini toplu olarak (askerin komutana tekmil vermesi gibi) arz
  etti. Bu yönüyle Miraç halktan, insanlardan, varlıklardan Hakka bir gidiştir.
  Diğeri de Cenab-ı Hakkın biz kullarından istediklerini, emir ve yasaklarını
  Resul olarak getirmiştir. İbadetlerin özü ve esası olan beş vakit namazı
  Miraç hediyesi olarak getirmesi gibi...


  Peygamberimiz, Allah ile
  nasıl görüşebilir?

  Soru: “Bize herşeyden daha yakın olan Cenab-ı Hakka binlerce senelik
  mesafeyi aşarak yetmiş bin perdeyi geçtikten sonra Rabbiyle görüşmesi
  ne demektir?”


  Cenab-ı Hak herşeye herşeyden daha yakındır,
  fakat herşey O’ na sonsuz şekilde uzaktır.

  Meselâ, güneşin insan gibi aklı olsa da bizimle konuşacak olsa, elimizdeki
  ayna aracılığıyla bizimle konuşabilir.

  Diğer taraftan biz bir çeşit ayna olan gözümüzle güneşe yaklaşabiliyoruz.
  Oysa güneş bize 150 milyon km. uzaklıkta bulunuyor, hiçbir şekilde ona
  yanaşamayız. Güneşe bir derece yaklaşmak için ancak Ay kadar büyümek
  lazım. Bu da mümkün değildir.

  Bu misalde olduğu gibi, gerçek anlamda Cenab-ı Hak herşeye yakındır,
  ama herşey ona sonsuz derece uzaktır. Ancak Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam,
  Cenab-ı Hakkın lütfuyla bir anda binlerce perdeyi geçerek Miraça yükselmiş;
  bütün manevi mertebeleri aşarak huzura varmıştır.  Bir insan nasıl göklere
  çıkabilir?

  Soru: “Bunun bir örneği var mıdır? Bir uçak ancak 10-15 bin metre yukarı
  çıkabiliyor, bir uzay gemisi ancak Ay'a ve Venüs'e ulaşabiliyor. Bir insan
  birkaç dakika gibi kısa bir sürede milyonlarca metre uzaklara nasıl gidip
  gelebilir?”  Yerküremiz, yani Dünya bir yılda yaklaşık 188 saatlik bir mesafeyi bir
  dakikada döner, yirmi beş bin senelik mesafeyi bir senede alır. Bu muazzam
  hareketi ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir Kudret, bir
  insanı Arş-ı Âlâya getiremez mi? Güneşin çevresinde o ağır cisim olan
  dünyayı gezdiren bir hikmet bir insan bedenini şimşek gibi Rahman'ın
  Arşına çıkaramaz mı?


  Peygamberimiz sadece ruhuyla
  gitse olmaz mıydı?

  Soru: "Öyleyse ise neden Miraça çıktı? Ne lüzumu var? Evliya gibi
  ruhu ve kalbi ile gitse yetmez miydi?"  Cenab-ı Hak görünen ve görünmeyen âlemlerdeki güzellikleri göstermek için,
  kâinat fabrikasını ve merkezini gezdirmek, insanlığın amel ve ibadetlerinin
  âhiretteki neticesini göstermek için Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamı
  oralara davet etmesi gayet makuldür. Sadece ruhu ve kalbi ile değil, bu
  seyahate bedeninin de iştirak etmesi gerekir.  Görünen âlemin anahtarı olan gözünü, işitilen âlemin anahtarı olan kulağını
  Arşa kadar birlikte alması gerektiği gibi, ruhunun sayısız görevlerini
  üstlenen âlet ve makinesi hükmünde olan mübarek bedenini Arşa kadar çıkarması
  akıl ve hikmet gereğidir.  Zaten Cenab-ı Hak Cennette bedeni ruha arkadaş ediyor. Çünkü pekçok kulluk
  görevine ve sınırsız lezzetlere ve acılara beden kaynaklık etmektedir.

  Öyle ise bu mübarek beden ruha arkadaşlık edecektir. Cennette ruh bedenle
  birlikte olacaksa Cennetü'1-Me'vâ'nın gövdesi olan Sidretü'l-Müntehaya
  Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselamın zatının arkadaşlık etmesi hikmetin
  tâ kendisidir.  Peygamberimiz Miraça sadece ruhen çıkmış olsaydı, zaten mucize olmazdı.
  Çünkü her veli ruhen ve kalben o âlemlere çıkabiliyor.  Peygamberimiz kısa zamanda
  nasıl gidip geldi?

  Soru: "Birkaç dakikada binlerce yıllık mesafeye gidip gelmek aklen
  mümkün müdür?"  Cenab-ı Hakkın sanatında hareket ve hızın derecesi farklı farklıdır. Sesin
  hızı ile ışığın hızı, elektriğin hızı, hatta ruhun ve hayalin hızı birbirinden
  bütünüyle farklıdır. Gezegenlerin hızları da birbirinden farklıdır. Meselâ
  ışığın hızı 300.000 km/sn iken sesin hızı 360 km/sn'dır.  Acaba Peygamberimizin lâtif bedeninin yüce ruhuna tabi olması, ruh hızında
  hareketi nasıl akla ters gelebilir?  Yine bir insan on dakika uyusa bazı olur ki, bir yıllık iş görebilir.
  Hatta bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, rüyada işittiği sözleri,
  konuştuğu kelimeleri toplansa uyanıkken bir gün, belki daha fazla bir
  zaman gerekir.  Demek ki bir zaman dilimi iki kişiye göre değişebiliyor, birisine bir
  gün, diğerine de bir yıl hükmüne geçebilir.  İşte Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, Burak'a binerek şimşek
  gibi bütün kâinatı gezip İlâhi huzura çıkıp Rabbiyle sohbet şerefine
  ermiş, Onun cemalini görmüş, emirlerini alıp dönüp gelmiştir.  Miraçın benzeri bir olay
  var mıdır?

  Soru: "Peygamberimizin Miraça çıkması mümkündür. Fakat her mümkün
  gerçekleşmiyor. Bunun bir benzeri var mı ki kabul edelim?"  Miraçın çok örnekleri vardır:

  Bir insan, gözüyle bir saniyede Neptün gezegenine çıkabilir.

  Bir bilim adamı, astronomi kanunlarına binerek tâ yıldızların arkasına
  bir dakikada gidebilir.

  İman sahibi her insan, namazın hareketlerine düşüncesini bindirerek bir
  çeşit Miraçla kâinata arkasına alarak İlâhî huzura girebilir.

  Kalb gözü açık bir veli, İlâhî sırlara kırk günde ulaşabilir. Hattâ Abdülkadir
  Geylânî ve İmam-ı Rabbanî gibi bazı evliyanın bir dakikada Arş-ı Âlâya
  kadar ruhen çıktıkları bildiriliyor.

  Yine nurlu bir cisme sahip olan melekler bir anda yerden Arşa, Arştan
  yeryüzüne gidip geliyorlar.

  Cennette, Cennet ehli mü'minler, Cennet bahçelerine kısa bir zamanda çıkabiliyorlar.  Bu kadar örnekler gösteriyor ki, bütün evliyanın
  sultanı, bütün mü'minlerin imamı, bütün Cennet ehlinin reisi ve bütün meleklerin
  makbulü olan Resul-i Ekrem Efendimizin bir anda Miraça çıkması, dönmesi,
  bütün yüce âlemleri gezip görmesi gayet makuldür ve şüphesizdir.  Miraçla gelen hediyeler  Birincisi: Peygamberimiz Aleyhissalâtü
  Vesselam bütün iman hakikatlerini gözleriyle gördü. Melekleri, Cenneti,
  âhireti, hattâ Cenab-ı Hakkın cemâlini gözleriyle müşahede etti. Sözlerinde
  ve vaadinde en küçük bir hilafı, aksi beyanı olmayan o yüce insan mü'min
  ruhlara manen şöyle diyordu: “Sizin inandığınız, melekleri, âhireti,
  Rabbinizin Nur cemâlini bizzat gördüm; bu iman esasları vardır, mevcuttur;
  tereddüt ve şüphe etmeyiniz.” Böylece mü'minler sonsuz bir imana ermenin
  saadetine kavuştular.


  İkincisi: İnsan herşeyi merak
  ediyor. Ayda hayat var mı, yok mu diye araştırıyor. Halbuki Ay O Ezelî
  Sultanın memleketinde ancak bir sinek kadar yer kaplıyor.  Mü'minler merak ediyorlar. “Rabbimiz bizden
  ne istiyor? Acaba ne yaparsak Rabbimiz bizden razı olur? Bir yolunu bulsak
  da doğrudan doğruya Rabbimizle muhatap olsak, bizden ne istiyor, anlasaydık”
  derken, İki Cihan Serveri yetmiş bin perde arkasından ezel ve ebed Sultanının
  razı olacağı amelleri Miraç meyvesi olarak getirdi beşere hediye etti.
  Bu hediye başta namaz olmak üzere İslâmın diğer esasları ve ibadetleridir.  Üçüncüsü: Peygamberimiz Aleyhissalâtü
  Vesselam ebedî saadet definesinin anahtarını alıp getirmiş, cinlere ve
  insanlara hediye etmiştir. Peygamber Efendimiz kendi gözüyle Cenneti görmüş,
  sonsuz saadetin varlığını müşahede etmiş ve bu büyük müjdeyi haber vermiştir.
  Öyle ki, bir adama idam edileceği anda affedilerek padişahın yakınında
  bir saray verilse ne kadar sevinir.

  Öyle de bütün cinler ve insanlar sayısınca toplu bir müjde olan bu sevinç
  ne kadar önemli ve değerlidir.


  Dördüncüsü: Peygamber Efendimiz Miraçta
  Cenab-ı Hakkın cemalini görme nimetini tattı. Bu manevi nimetin Cennette
  mü'minlere de nasip olacağı müjdesini verdi. “Ayın on dördünü nasıl açıkça
  gözünüzle görüyorsanız, Rabbinizi de öyle Cennette apaçık göreceksiniz”
  buyurarak bu ezelî müjdeyi bizlere hediye olarak getirdi.  Beşincisi: İnsan kâinatın en kıymetli
  bir meyvesi ve Kâinat Sahibinin en nazlı bir sevgilisi olduğu Miraçla
  anlaşıldı. Kâinata nisbetle küçük bir varlık, zayıf bir canlı olan insan
  bu meyve ile öyle bir dereceye çıktı ki, bütün varlıklar üzerinde bir makam
  ve mevki kazandı. Çünkü rütbesiz bir askere, “Sen paşa oldun” dense
  ne kadar sevinir.

  Öyle de âciz, fani, devamlı ayrılık ve zeval tokadını yiyen biçare insana
  birden, "Sonsuz ve baki bir Cennette Rahman ve Rahîm olan Allah'ın
  rahmetine gireceksin" dendiğinde o insan ne kadar büyük bir mevki
  ve makama çıkar. Cennette hayal hızında, ruh genişliğinde, akıl akıcılığında,
  kalbin bütün arzularında Cenab-ı Hakkın ebedi mülkünde seyir ve seyahate
  erecektir. Cenab-ı Hakkın nur cemalini seyretme nimetini tadacaktır. Böyle
  bir insanın kalb ve ruhu ne kadar büyük bir sevince kavuşur değil mi?
  Miraçın bu meyvesi insanın en büyük arzu ve hedefidir. (Bediüzzaman Said
  Nursî, Sözler, 31. Söz.)


  Miraç Gecesi Namazı

  Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek
  kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan
  sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra,
  imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz
  bittiği zaman selamdan sonra yüz defa :  “Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela
  havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur.  Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.


  Miraç Gecesinin Gündüzünde
  Kılınacak Namaz

  Miraç gecesinin gündüzünde öğlen namazını kıldıktan sonra sonra dört rekat
  namaz kılınır.

  Bu namazın;birinci rekatında Fatiha’ dan sonra bir kere Felak suresi,
  ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadr
  suresi, dördüncü rekatta elli kere İhlas suresi okunur.
   
 2. HaliliOzturk

  HaliliOzturk Onursal Üye

  Kayıt:
  3 Temmuz 2005
  Mesajlar:
  7.281
  Beğeniler:
  9.882
  Seviye:
  Tamamını okuyamadım ama yine de ellerine sağlık MegaVolt. Tüm forum ailesinin kandili mubarek olsun :).
   
  Anıl(shopar) bunu beğendi.
 3. Anıl(shopar)

  Anıl(shopar) Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  23 Mayıs 2006
  Mesajlar:
  574
  Beğeniler:
  239
  Şehir:
  Erenköy, İstanbul
  Seviye:
  büyüklerimin ellerinde küçüklerimin gözlerinden yaş grublarımıznda yanaklarından öperim kandiliniz mübarek olsun
   
 4. Soner Sarihan

  Soner Sarihan Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Temmuz 2005
  Mesajlar:
  3.952
  Beğeniler:
  8.835
  Şehir:
  İznik
  Bisiklet:
  Cannondale
  Seviye:
  "La ilahe illallah" ne demek ?

  İlah yoktur Allah vardır demek.
  Yani islamiyet dini temelde ilah kavramını yıkmak için gönderilmiştir. Mekkelilerin temel problemi önce ilah sonra ilahlar yaratmaları ve onları insanileştirmeleridir. ( put haline getirmeleri yani)

  Yukarıda yazdıklarınızla muhtemelen bilmeyerek islamın özündeki "Allah" kavramını zedelediğinizi düşünüyorum.

  Allah benzetmek gibi olmasın bir nevi "Zeus" haline getiriliyor.

  Allah gibi düşünen ( kapsayıcılık ve kuşatıcılık anlamında ) insan ı amaçlayan din maalesef İnsan gibi düşünen bir İlah yarattı kendine.
  Asla islamda olmayan bir şey bu.
  bazılarına göre İslamın "Allah" ı maalesef ve esef verici bir şekilde kızıyor, bela gönderiyor, bazen iyilik ihsan ediyor, evliyalar ile konuşuyor vs vs.

  Mekkelilerin taptığı bir put sanki.

  İslamın ulaştığı başka bir aşama ( tasavvuf inancı ) ise "La mevcudu illallah" fikridir. yani Allah tan başka mevcut yoktur. bu Hallacı Mansur un ve tasavvuf ta belli basamaklara gelenlerin "enel hak" ben Allah ( la bir ) oldum. Allah a ulaştım dedikleri şeydir.
  Sizin anlattığınız miraca göre Peygamber efendimiz evrende yolculuk ederek Allah katına ulaşmıştır. Bu islamin temel görüşlerine terstir.
  İşte "Zeuslaştırma" denilen şey bu satır aralarında saklı.

  Velhasıl İslam dünyasının çileleri yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Ne zamanki Anadolu selçuklular veya endülüs devrindeki kadar özgür ve açık olunmaya başlanır ve dinimiz sonradan katılan hurafelerden kurtulur belki yeniden o zaman hem bize hem dünyaya yeniden ışık olabilir.
   
  Megavolt bunu beğendi.
 5. Murat EVGİN

  Murat EVGİN Bisikletkolik

  Kayıt:
  9 Kasım 2004
  Mesajlar:
  1.014
  Beğeniler:
  1.061
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  üyerelerimizin ve tüm islam aleminin mirac kandili, mübarek olsun...
  hayırlara vesile olur inşallah..
   
 6. Önder Özdoğan

  Önder Özdoğan Onursal Üye

  Kayıt:
  25 Mayıs 2005
  Mesajlar:
  2.329
  Beğeniler:
  1.291
  Seviye:
  Tüm Müslüman aleminin Mirac kandili mübarek olsun..

  Nice Kandillere İnşallah....
   

İlginizi Çekebilir

58a53c7-kingston-university-21f4138-.jpg
İngiltere'deki Kingston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre her gün siyah (bitter) çikolata yemek atletik performansı artırmaya yardımcı oluyor. Çoğumuzun bildiği gibi pancar suyu...
upload_2016-8-5_14-30-10.png
Tahmin ediyorum bisiklet süren birçok kişinin aklına bu soru gelmiştir. Bacaklarımdaki kuvvetin bisiklette güç üretmeye katkısı (kısaca hız yapmaya) ne kadardır? Bisikletimizde bir power metre...
7.png
Bisiklete yaptığımız faydalı yükseltmelerden biri kilitli pedal. Kilitli pedalın güç aktarmada faydası, çalışmayan bazı kasları da çalıştırarak sadece itme değil çekme kuvvetini de uygulatması,...