YAĞ YAKIMI,EKLEMLER ve SIRT

Konu, 'Sağlık - Antrenman - Beslenme' kısmında Ayberk Türk tarafından paylaşıldı.

 1. Ayberk Türk

  Ayberk Türk Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  14 Şubat 2009
  Mesajlar:
  508
  Beğeniler:
  296
  Şehir:
  KONYA-ANKARA-ANTALYA
  Seviye:
  YAĞ YAKIMI,EKLEMLER ve SIRT  İnsan vücudunun enerji sağlaması için birkaç tane yol izliyor. Bunlardan birincisi karbonhidratları yakmak, diğer ise en büyük enerji depomuz olan yağlar. Günlük yaşantımızda genelde kısa süreli efor sarfettiğimizden ihtiyacımız olan enerjiyi çabuk yakılan karbonhidratlardan alıyoruz. Bu duruma bugünün dünyasında vücudumuz öylesine alışmış durumdaki, yağ yakmak için özel olarak çalışmak gerekiyor. Öte yandan özellikle yağ yakımı son derece sağlıklı. Bilhassa metabolizmadan kaynaklanan hastalıklarda önemli rol oynayan kolesterol dengesi yağ yakımı ile olumlu etkileniyor. yağ yakımı sayesinde „kötü“ kolesterin olan LDL düşerken, „iyi“ kolesterin olan HDL oranı yükseliyor.

  Yağ yakımı en iyi uzun süreli ve düşük yoğunluklu „aerobik“ sahadaki çalışma ile sağlanıyor. Dolayısıyla vücudu fazla zorlamadan çalışmayı mümkün kılan bisiklet sporu yağ yakımı için ideal. Özellikle spora yeni başlayanlarda asgarî 20-30 dakikalık, daha iyisi 45 dakika-1saatlik antrenmanlar yağ yakımını başlatmak için uygun. Özellikle fazla kiloya sahip insanlarda koşu sporunun eklemlere yaptığı baskı ve zorlayıcılığı göz önünde bulundurulduğunda bisikletin bu sahada ne kadar olumlu bir spor olduğu bir kere daha anlaşılır.


  ----- Eklemleri korumak için bisiklet -----


  Çeşitli sporlar eklemlere oldukça büyük yük bindirebiliyorlar. Örneğin koşu sporunda pek çok insan dizlerinde ve ayak bileklerinde ağrılardan şikayet ediyor. Dolayısıyla yüksek kilolu grup için eklemleri zorlamayan sporlar önemli. Bu hal eklemlerin dairesel ve ritmik hareket ettikleri ve doğrudan güçle karşılaşmadıkları sporlarda mümkün. Çünkü bu sayede eklemleri koruyan kıkırdak dokusu en iyi şekilde beslenmesini sağlayabiliyor. Bu durum da özellikle vücut ağırlığının %70’inin sele, gidon ve pedallarla taşındığı bisiklette sağlanabiliyor. Buna ek olarak eklemlerin bisiklet sporunda yaptıkları dairesel hareket de kıkırdağa son derece faydalı. Bu sayede enerji ve diğer maddeler zorlanmadan difüzyon aracılığı ile kıkırdağa ulaşabiliyorlar. kıkırdak doğrudan damarlarla beslenmediği için bu şekilde beslenmesinin tek yolu bisiklet sporunda olduğu gibi dairesel hareketler vasıtasıyla. Dolayısıyla bisiklet özellikle belirli bir yaştan sonra eklemlere son derece faydalı.

  Herşeyden önce bütün sporlarda olduğu gibi kas gelişimi sayesinde bisiklet de ağrıları azaltıcı bir etkiye sahip. Ayrıca kas sisteminin güçlenmesi sayesinde vücudun dengede tutulması da mümkün. Sırt jimnastiği ile beraber bisiklet sırt ağrılarını azaltıcı etki gösteriyor. Bisiklet üzerindeki durusun „sırt dostu“ bir şekilde ayarlanmasının, bacaklara olan açının büyük, yani selenin nispeten öne ve gidonun yukarı tutulması sayesinde sırta faydalı olduğu biliniyor. Ayrıca selenin ucunu bir miktar aşağı eğme sırta binen yükü azaltıyor. Bu esnada kas sistemi hafif gergin tutulması, ki darbeleri emebilsin. Çünkü kas sistemi aslında –bugünün amortisörlü bisikletlerinde de- en önemli süspansiyon öğemiz. Hafif öne eğik bir konumda alt sırt bölgesindeki kasları gererek bunların zaman içinde güçlenmesini ve omurgayı korumalarını sağlamak mümkün. Bunun yanında bacakların sürekli olarak yukarı aşağı çalışmaları sayesinde „segmental dengeleme“ denen olay, yani omurların teker teker dengede durmasını sağlamaya yarıyor. Özellikle bu kas grubu zor çalıştırılan bir grup olduğundan bu tarz pedal çevirirken oluşan yan etkilerle geliştirilmesi mümkün.


  M. pectoralis major: Elin karşı omuza değdirilmesini sağlar. (Sarılma, kucaklama hareketi)
  M. serratus anterior: M. trapezius’la beraber kolun 1100’den yukarı kaldırılmasında rol oynar. Tek başına scapulayı dışa çeker.
  M. pectoralis minor: Scapulaya protraksiyon ve depresyon hareketini yaptırır.
  M. subclavius: Clavicula’yı stabilize eder, axiller damar-sinir paketini (a., a. axillaris) korur.
  M. latissimus dorsi: Kola omuz ekleminde en kuvvetli extension, adduksiyon ve iç rotasyon yaptıran kastır.
  M. serrutus posterior superior: Kaburgaları kaldırarak inspirasyona destek olur.
  M. serratus posterior inferior: Kaburgaları deprese ederek ekspirasyona destek olur.M. levator costarium: Kaburgaları kaldırarak inspirasyona destek olur.
  M. deltoideus (orta lifleri): Omuz ekleminde kolun en kuvvetli abdüktörüdür.
  M. supraspinatus: Kolun ilk 15o’lik abduksiyonu, yani kolun ilk kalkma hareketini başlatır.
  M. teres minor: Kola omuz ekleminde en kuvvetli dış rotasyon yaptıran kastır.
  M. subscapularis: Rotatar cuff kaslarından tuberculum minore yapışan tek kastır. (Diğerleri tuberculum major humeride sonlanır.)
  M. biceps brachii: Ön kola, dolayısıyla ele en kuvvetli supinasyon yaptırır.
  M. brachialis: Ön kolun en kuvvetli fleksör kasıdır.
  M. coracobrachialis: Koltuk altına birşey sıkıştırmaya yarar. N. musculocutaneus bu kası deler. Ön kol üzerinde etkisizdir.
  M. triceps brachi: Ön kolun en kuvvetli ekstansör kastır.

  M. pronator teres: N. medianus ön kola girerken bu kasın iki başı arasından geçer.
  M. pronator quadratus: Ön kola pronasyon hareketini başlatan kastır.
  M. palmaris longus: Karpal tünelden geçmeyen tek kastır. Aponevrosis palmarise tutunarak sonlanır.
  M. flexor digitorum profondus: Epicondilus medialisten başlamaz. Distal falankslar üzerine sadece bu kas etkilidir.
  M. brachioradialis: Ön kol arka grup kaslarından olup ve siniri n. radialis olup ön kola fleksiyon yaptıran tek kastır. Ayrıca supinasyondaki kola pronasyon, pronasyondaki kola supinasyon yaptırır.
  M. supinator: N. radialis ön kola bu kası delerek girer. Ön kola supinasyon yaptırır.
  M. adduktor pollicis: Baş parmak kaslarından olup n. ulnaris tarafından innervasyon sağlanan tek kastır.
  M. intei dorsales: II., III., IV., parmaklara abduksiyon yaptırır.
  M. intei palmares: II., IV., V. parmaklara adduksiyon ve ekstansiyon yaptırır.
  M. gluteus maximus: Uyluğun en kuvvetli ekstansör kasıdır. Otururken kalkmada rol oynar.
  M. gluteus medius: Uyluğun en kuvvetli abdüktör kasıdır. Sinirinin felcinde Trandelenburg arazı görülür.
  M. priformis: Femurun torakanter major’unun en tepesine yapışır.
  M. quadratus femoris: Uyluğun dış rotasyon yaptırıp, foramen ischiadicum minor’dan geçerek gluteal bölgeye gelir.
  M. iliopsoas: Uyluğun en kuvvetli fleksör kasıdır. Farklı adlarla anılan iki başa sahiptir. (m. iliacus, m. psoas major) Yatar pozisyondan oturur pozisyona geçmede etkilidir.
  M. sartorius: Hem uyluğa hemde bacağa fleksiyon yaptırır. Uyluğa dış, bacağa iç rotasyon yaptırır.
  M. quadriceps femoris: Dört başlı kastır. İçlerinden M. rectus femoris kası bacağa ekstansiyon ilave olarak uyluğa fleksiyon yaptırır. Bacağın en kuvvetli ve tek ekstensör kasıdır.
  M. pectineus: Canalis femoralisin karın bışluğuna bakan anulus femoralisi arkada bu yapı tarafından sınırlandırılır.
  M. adduktor magnus: Uyluğun en kuvvetli adduktor kasıdır. Aynı zamanda dış rotasyon yaptıran tek adduktor kastır.


  M. tibialis anterior: Ayağın en kuvvetli invertör (supinatör) kasıdır.
  M. peroneus tertius: M. extansör digitorum longus’un bir parçasıdır. Bacak ön kompartman kasları arasında yer alıp ayağa dorsifleksiyon yaptırır.
  M. peroneus longus: Ayağın en kuvvetli evertör (pronatör) kasıdır. Ayak kubbesinin çökmesini önler.
  M. flexor hallucis longus: Bacak arka bölgesi derin kaslarının en büyüğüdür.
  M. tibialis posterior: Ayağın medial longitudinal kemerini yukarıdan askıya alır. Ayak kubbesinin çökmesini önler.
  M. orbicularis oculi: Göz kapaklarının sfinter kasıdır.
  M. corrugator supercili: Kaşları birbirine yaklaştıır. (kaş çatan kas)


  M. buccinator: Yanağın esas kasıdır.Üfleme, ıslık çalma, emme gibi fonksiyonlar görür. Ductus parotideus tarafından delinir. “Üfletici kas” da denir.
  M. pterygoideus lateralis: Çiğnenme kaslarından çeneyi açan kastır.

  M. obliquus inferior: Zinn halkasın’dan başlamayan (lakrimal kemikten başlar) gözü hareket ettiren tek kastır. Göze elevasyon, abduksiyon dışa rotasyon (ekstorsiyon) yaptırır.
  M. genioglossus: Dilin “güvenlik kası” olarak bilinir. Dili öne çeker ve aşağıya bastırır.
  M. bulbospongiosus: Miksiyonun son bölümünde kasılarak üretra içinde kalan idrarı boşaltır. Vaginusmustan sorumlu esas kastır.
  M. ischiocavernosis: Penisin ereksiyon durumunu devam ettirir.
  M. levator ani: Pelvis döşemesinin esas kasıdır.
  M. cricothyroideus (m. anticus - TENSOR KAS): Plica vocalisi uzatarak daraltan ve plicayı geren tek kastır. Ayrıca n. laryngeus superior’dan innerve olur.
  M. cricoarytenoideus posterior (m. posticus - ABDUKTOR KAS): Rima glottisi (mizma aralığı) genişleten tek kastır. Ses yarığını genişletir.
  M. aryepiglotticus: M. arytenoideus obliquus’un devamı şeklinde uzanan bu kas gırtlak girişini kapatır.
  M. epicranius’un pars frantalisi: Yüzde “hayret ifadesi” uyandıran kas

  M. risorius: Gülmede rol aynayan kas (güldürücü kas)
  M. trapezius: Sırttaki en yüzeysel kastır. “Barfiks kası” olarak bilinir.
  M. stapedius: orta kulakta bulunan ve insan vücudundaki en küçük iskelet kasıdır. N. facialis tarafından inerve edilir., stapes kemikçiğinin aşırı titremesini ve iç kulağın yüksek sesler esnasında zedelenmesini önler. Paralizisinde “hiperakuzi” görülür, stapez kemiği daha labil olur.
  M. tensor tympani: Orta kulaktır, n. trigeninusun n. mandibularis dalı tarafından inerve edilir, manibrium mallei’yi mediale çekerek membran tympaniyi gerer.
  M. dilalator pupillae: Göze “midriasis” yaptırır. Sempatik inervasyona sahiptir.
  M. sphichter pupillae: Göze “myosis” yaptırır.Parasempatik inervasyona sahipir.

  M. ciliaris: Akomodasyon kasıdır. Kontrakte olunca suspensor ligamentler gevşer, lens küresel şekline döner, tersi durumda da lens genişler, incelir. Parasempatik inervasyona sahiptir.
  Müller Kası: Göz kapağını kaldırır, sempatik inervasyona sahiptir. Göz kapağını kaldıran diğer bir kas olan m. levator palpebrea superior ise 3. kranial sinir tarafından inere edilir.


  yararlı bir bilgi olduguna inanıyorum ...  alıntı
   
 2. oğuz tüm

  oğuz tüm Kıdemli Üye

  Yaş:
  25
  Kayıt:
  26 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  317
  Beğeniler:
  172
  Şehir:
  Kktc
  Adı:
  Oğuz
  Bisiklet:
  Salcano
  Seviye:
  İŞyerİndeyİm Okumaya Firsatim Yok Ama OldukÇa İyİ Bİ Yaziya Benzİyor Eve GİttİĞİmde Okurum İnŞallah TeŞekkÜrler
   
 3. Fırat Ayanyan

  Fırat Ayanyan Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  22 Mart 2008
  Mesajlar:
  617
  Beğeniler:
  270
  Şehir:
  Bakırköy/İstanbul
  Seviye:
  Yazına biraz daha özen göstermelisin.
   
 4. #4
  Ayberk Türk

  Ayberk Türk Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  14 Şubat 2009
  Mesajlar:
  508
  Beğeniler:
  296
  Şehir:
  KONYA-ANKARA-ANTALYA
  Seviye:
  bende katılıyorum ... bu konuya
   
 5. arter

  arter Yeni Üye

  Kayıt:
  29 Mart 2006
  Mesajlar:
  48
  Beğeniler:
  40
  Şehir:
  izmir-tire
  Seviye:
  bu bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederim