Ülkemizde bisiklet yolları nasıl olmalıdır?

Konu, 'Genel Bisiklet Konuları' kısmında Atilla G. tarafından paylaşıldı.

?

Bisiklet yollarımız nasıl olmalı ?

 1. Karayolunun içinde ve ona bütünleşik

  36,7%
 2. Bütünüyle karayolundan ayrı.

  28,1%
 3. Karayoluna komşu özel bir yükselti üzerinde.

  34,4%
 4. Otomobil trafiğinin olmadığı park ve bahçelerde.

  0,8%
 1. Atilla G.

  Atilla G. Delaney

  Kayıt:
  13 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  1.968
  Beğeniler:
  4.807
  Şehir:
  İstanbul
  Bisiklet:
  Salcano
  Seviye:
  Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde türlü bisiklet yolları mevcut. Kimisi kaldırım üzerinden, kimisi karayolu dahilinde, kimisi park bahçe içerisinde. Bence bizler kendi tercihimizi yapmalı ve buna göre örgütlenmeliyiz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yerel yönetimlerin neler yapacağı belli olmaz. Bir bakarsınız bisiklet yolu yaptık diye haber yaparlar ancak tamamı park bahçe içinde olabilir bu yolların. Ben bu konuda tüm arkadaşlarımızın görüşünü merak ediyorum.
   
 2. Onur YCL

  Onur YCL “A bicycle ride is a flight from sadness.”

  Yaş:
  27
  Kayıt:
  17 Nisan 2014
  Mesajlar:
  1.358
  Beğeniler:
  2.922
  Şehir:
  Kahramanmaraş
  Bisiklet:
  Diğer
  Seviye:
  @Atilla Gobel Hukukçu gözüyle yorumlamam gerekirse, Karayolları Trafik Yönetmeliği 3. maddesinin, b) başlığının 11. bendinde yapılan bisiklet yolu tanımında, bisikletlilere ayrılan kısmın, karayollarına dahil olması gerektiği aleni biçimde hükme bağlanmıştır. Karayolu dışında kalan kaldırımların belirli bir bölümünün ya da koşu, yürüyüş yollarının bir kısmının bisiklet yolu olarak ayrılması, tabiri caizse, "aha biz size bisiklet yolu yaptık, daha ne istiyonuz" demenin mevzuata uydurulmuş halidir. Yani göz boyamadır. Diyelim ki usulüne uygun olarak ve karayolları dahilinde kilometrelerce bisiklet yolu yapıldı. Bu husus bizim ezilmemizi, ya da sıkıştırılmamızı vs. engellemez. Sadece bisikletli için ayrılan yolun, bir motorlu taşıt tarafından ihlali suretiyle yaşanan yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarında ortaya parasal ve özgürlüğü bağlayıcı cezai yaptırımlar çıkmasını sağlar. İşin özü, bisiklet yolundan önce, bisikletin bir taşıt olduğu bilincini ahmakların kafasına kazımak gerekir.
   
 3. #3
  Atilla G.

  Atilla G. Delaney

  Kayıt:
  13 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  1.968
  Beğeniler:
  4.807
  Şehir:
  İstanbul
  Bisiklet:
  Salcano
  Seviye:
  @Onur YCL Bahsettiğin bilinçlenme olgusu asıl problem kesinlikle katılıyorum. Ancak yerel yönetimlerin "işte bisiklet yolu yaptık" deyip, sahil boylarına, park ve bahçelere yapacakları bisiklet yolların önüne geçebilmek gerekli diye düşünüyorum. Nitekim sahil yolunda daha önce çekilmiş videolarda mangal yapan vatandaşlarımız mevcuttu. Ben o insanlara kızmıyorum ancak görüldüğü üzere oralara bisikleti yolu yapmak zaman ve maddi kayıp doğurur. Alibeyköy'de yapılan bisiklet yolu bence güzel.Otomobil yolunun bir bölümünden bariyerle ayrılmış özel bir şerit mevcut. Bence bu sistem uygulanabilir. Ben bu yola arabanın girdiğine şahit olmadım daha.

  [​IMG]
   
 4. mustafa üzümcü

  mustafa üzümcü pisikletli

  Yaş:
  26
  Kayıt:
  28 Mart 2014
  Mesajlar:
  179
  Beğeniler:
  175
  Şehir:
  DENZİLİ
  Adı:
  ÜZÜMCÜ
  Bisiklet:
  Merida
  Seviye:
  @Onur YCL gerekli aydınlatmayı yapmışsınız zaten teşekkür ederim :)
   
  Onur YCL bunu beğendi.
 5. ...

  ... Onursal Üye

  Kayıt:
  18 Eylül 2015
  Mesajlar:
  1.723
  Beğeniler:
  2.087
  Şehir:
  hrtsutrsy
  Seviye:
  KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE BİSİKLET HAKKINDAKİ MADDELER
  KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1997
  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23053 Mükerrer

  BİRİNCİ KISIM : GENEL ESASLAR
  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, Yönetmelikte düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri belirlemektir.

  KAPSAM VE DAYANAK

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak çıkarılmış ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde karayollarında ve aksine bir hüküm bulunmadıkça da, Kanunun 2 nci maddesinde sayılan yerlerde de uygulanmak üzere;
  a) Trafikle ilgili kurallara ve bunların uygulanmasına,
  b) Trafiğin düzenlenmesi ve denetimine,
  c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere,
  d) Araç sürücülerinin sınavları ve belgelerinin verilmesine,
  e) Karayolundan faydalananların hak ve yükümlülüklerine, eğitimine,
  f) Uygulayıcı kurul ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile işbirliği ve koordinasyon düzenine,
  g) Trafikle ilgili diğer hususlara,
  ilişkin konulardaki esas, usul, şekil ve şartlara ait hükümleri kapsar.

  İKİNCİ BÖLÜM : TANIMLAR

  Madde 3 - 2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Genel tanımlar
  1)Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.
  2) Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
  3) Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.
  4) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere "motorlu taşıt" insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere "motorsuz taşıt" denir.
  Ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara "hususi taşıt", çeşitli şekillerde kazanç sağlamak amacıyla kullanılanlara "ticari taşıt", Taşıt Kanunu kapsamına girenlere "resmi taşıt", resmi olmakla birlikte ticarilik niteliği taşıyanlara da "resmi ticari taşıt" denir.
  5) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.
  6) Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.
  b) Karayoluna, karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlar
  11) Bisiklet Yolu: Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır.
  c) (Değişik bend: 11/04/2003 - 25076 S. R.G. Yön./1. md.) Araçlara ilişkin tanımlar
  10) Bisiklet: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz araçtır.

  MOTORSUZ TAŞITLARIN TESCİLİ

  Madde 35 - Karayolları Trafik Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi uyarınca gerekli görülmesi halinde belediyelerce tescili yapılacak motorsuz taşıtlar için aşağıdaki esaslar uygulanır.
  a) Taşıt sahiplerinin kimlikleri ve taşıtların cins ve özelliklerinin kaydedildiği bir defter tutulur.
  b) Her araç için, tescil ve trafik belgesi tek belge olarak düzenlenir ve "Tescil Belgesi" adı altında taşıt sahiplerine verilir. (Ek: 8)
  c) Bu araçlardan bisikletlerin plakaları 10x15 santimetre, hayvanla çekilen ve elle sürülenlerin 15x20 santimetre en ve boyunda olur ve saçtan veya uygun bir maddeden yapılır.
  Tescil plakalarının zemini beyaz, harf ve rakamları siyah renkte olur, plaka numaraları belediyelerce belirlenir ve taşıtların arkalarına takılır.
  Belediyelerce tescili zorunlu kılınan araçların belge ve plaka alınmadan trafiğe çıkarılması yasaktır.
  Bu araçları sürenlerin belgeleri ve belgelerinde gösterilen şartlara uyup uymadıkları belediye trafik birimlerince de denetlenebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : HIZ KURALLARI HIZ SINIRLARI

  Madde 100 - (Değişik madde: 01/09/2010 - 27689 S.R.G. Yön/11.mad)
  Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.
  Motorlu bisiklet (L1, L2, L6) Motorsuz bisiklet Motorlu bisiklet (L1, L2, L6) Motorsuz bisiklet 3030 4545 4545 GiremezGiremez
  1.1) L1 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s'i, içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm 'ü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW'ı geçmeyen iki tekerlekli araçtır.

  DÖNÜŞLER (DOĞRULTU DEĞİŞTİRME)

  Madde 102 - Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri;
  a) Sağa dönüşlerde;
  1) Dönüş işareti vermeye,
  2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye,
  3) Hızını azaltmaya,
  4) (Değişik alt bent: 02/11/2000 - 24213 S. R.G. Yön/11. md.) Dar bir kavisle dönmeye,
  5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkı vermeye,
  Dönüş sırasında araç sürücüleri; yaya ve bisikletler için yeşil ışık yanmakta iken; yaya geçidinden ve bisiklet yolundan geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler, yayaların ve bisikletlerin geçiş haklarını engellememek şartıyla, dönüşlerine devam edebilirler.

  KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI

  Madde 109 - (Değişik madde: 02/11/2000 - 24213 S. R.G. Yön/12. md.)
  Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır.
  4) Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere,
  Madde 136 - Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir.
  a) Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin;
  1) Yaya yollarında sürülmesi,
  2) Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında sürülmesi,
  3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinden yan yana sürülmesi,
  4) Bunlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişilerin bindirilmesi,
  5) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması,
  6) Bu araçlarla, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
  7) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılması,
  8) Bunların, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
  9) Sürülmeleri sırasında; elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması, bu Yönetmeliğin 134 üncü maddesindeki kurallara aykırı yük yüklenmesi,
  10) Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç, bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve karayollarında sürülerek ticari amaçlı yük taşımalarında kullanılması, yasaktır.
  b) Özel şekilde imal edilmiş 3 tekerlekli motosikletlerle sadece yük taşınabilir. Bunlar hiç bir şekilde yolcu taşımak üzere imal ve tadil edilemezler. Aynı zamanda yük taşımak için yapılmış olan kasa kısmı sürücünün ön tarafında bulunacak şekilde imal edilemez.
  c) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme halleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri zorunludur.
  Bunlarla, sürücünün yanında ve karoserlerinde eşya ile birlikte yolcu taşınamaz.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : YAYALAR-HAYVANLA ÇEKİLEN VEYA ELLE SÜRÜLEN ARAÇLAR-HAYVAN SÜRÜCÜLERİ VE YARIŞLAR HAKKINDA KURALLAR
  YAYALAR

  Madde 138 - Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir.
  a) Yayalar taşıt yolu bitişiğinde veya yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yürümek, her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan yollarda kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümek zorundadırlar.
  Ancak;
  1) Diğer yayalar için ciddi rahatsızlık ve tehlike verecek boyut veya biçimde eşya iten veya taşıyan kişiler, taşıt yolunun en sağ şeridinde mümkün olan en az kısmı işgal etmek, araçların ilerlemelerine engel olmamak, çarpmayı önleyici ve uyarıcı tedbirleri almak şartıyla taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler.
  2) Bir yetkili veya görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde imkan oranında tek sıra halinde yürümek, araçların hareketlerini engellememek ve güçleştirmemek, çarpmayı önleyici ve uyarıcı tedbirleri almak şartıyla taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler.
  3) Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya mevcut bulunmaması halinde, bisiklet yolu varsa bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla bisiklet yolunda, bisiklet yolu yoksa imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartıyla taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler.

  SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMA MECBURİYETİ

  Madde 150 - (Değişik madde: 18/05/2007 - 26526 S.R.G Yön/27.mad * ; Değişik madde : 09/06/2008 - 26901 S.R.G Yön\2.mad) **
  Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları mecburidir.
  Sürücü ve yolcular için, nicelik ve nitelikleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde ve Karayolları Trafik Kanununa göre çıkarılan diğer yönetmeliklerde gösterilen koruyucu tertibatlardan;
  a) Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı,  Renklendirme ve düzenleme bana aittir:)
   
  Zafer KAPLAN ve Feyyaz Baydar bunu beğendi.
 6. Kudret Kurtcebe

  Kudret Kurtcebe Onursal Üye

  Yaş:
  60
  Kayıt:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  33.066
  Beğeniler:
  43.530
  Şehir:
  istanbul
  Bisiklet:
  Giant
  Seviye:
  yüzde 30 kara yoluna komşu ama özel bir yükselti içinde,yüzde 70 karayolunun içinde demiş,
  ama tuzla -gebze (gidişte)arasını daha önce mekik dokuduğum için bu iş zordur,yani yüzde 70 'i risk bekliyor,bir kere kavşaklar fazla,adam kör aynen ortadan dalar bisiklete,diğer yüzde 30'luk şık ise maliyet demektir oldukça fazla tutar ,ama en azından tuzla-gebze gidiş istikamete yapılabilir,bizde bu lüks feribota fazla para vermeyiz,3.5 lira tam geçiş ,(eskihisar feribot)birde floryadan tekirdağa özel korumalı bisiklet yolu şık olur idi ,tabi her iki proje dünya para tutacak.
   
  ... bunu beğendi.
 7. ...

  ... Onursal Üye

  Kayıt:
  18 Eylül 2015
  Mesajlar:
  1.723
  Beğeniler:
  2.087
  Şehir:
  hrtsutrsy
  Seviye:
  @Atilla Gobel Belediyeler başlangıç yaptı ve yasal sorumluluklarından sıyrılma adına en kolay neyse onu yaptılar ( olmadık yerlere bisiklet yolu ) ama yasa kapı gibi durmakta ve birileri bunu sorguladıkça daha çabuk bazı işler çözüme ulaşır ama yinede top idarede ve idare de bu bisiklet yollarını ivedilikle yapılmasını istiyor.

  Sorunun çözümü yine bizde, ısrarla yazacağız. mailler atacağız yani hakkımız olanı istiyeceğiz. başka yolda yok.
   
 8. Kudret Kurtcebe

  Kudret Kurtcebe Onursal Üye

  Yaş:
  60
  Kayıt:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  33.066
  Beğeniler:
  43.530
  Şehir:
  istanbul
  Bisiklet:
  Giant
  Seviye:
  [​IMG]

  valla işte bu ,tuzla-gebze arası gidişte,birde florya -tekirdağ arasıda ,tabi çok insan bu yollarda olacakki boşa gitmesin bu bisiklet yolları.
   
 9. KuzuBoyz

  KuzuBoyz Kıdemli Üye

  Kayıt:
  4 Ocak 2015
  Mesajlar:
  399
  Beğeniler:
  860
  Bisiklet:
  Trek
  Seviye:
  Soru Nasıl olmalı? Şu anki duruma göre nasıl yapılmalı değil. Ankete katılım şu an az ama "Karayoluyla bütünleşik" seçeneğinin çoğunlukta olmasına şaşırdım. Acaba şuna göre mi seçidi?: Şimdi bir sürü amatör yolu tıkar, biz hızlı olsun diye karayolundan gidiyoruz zaten. Tabi ki mevcut yollara bakınca hiç bir yetkili karayolundan bağımsız bisiklet yolu yapamaz. (İstisna yerler olabilir.)
   
 10. Onur YCL

  Onur YCL “A bicycle ride is a flight from sadness.”

  Yaş:
  27
  Kayıt:
  17 Nisan 2014
  Mesajlar:
  1.358
  Beğeniler:
  2.922
  Şehir:
  Kahramanmaraş
  Bisiklet:
  Diğer
  Seviye:
  @Atilla Gobel Karayoluna dahil olup, motorlu taşıtların menfi müdahalesini engelleyecek mavi şerit konulması çok yerinde. Mevzuata uygun yol tam olarak budur, diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil etmeli.
   
  Atilla G. ve Feyyaz Baydar bunu beğendi.
 11. #11
  Atilla G.

  Atilla G. Delaney

  Kayıt:
  13 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  1.968
  Beğeniler:
  4.807
  Şehir:
  İstanbul
  Bisiklet:
  Salcano
  Seviye:
  Aslında bu konu üzerinde çok konuşulması gereken bir konu. Çünkü ülkemizdeki otomobil trafik yoğunluğunu düşündüğünüzde, karayolu dahilinde bisiklet yolu yapılabilmesinin imkanları yok gibi bir şey. Yol yok bir de başımıza bisiklet çıktı diye isyan ederler. Bu durumu düzenlemenin keskin bir yolu olmak zorunda.
   
 12. Eroseros

  Eroseros Kıdemli Üye

  Yaş:
  44
  Kayıt:
  25 Aralık 2015
  Mesajlar:
  289
  Beğeniler:
  654
  Şehir:
  İzmir
  Adı:
  Eray Yumuşaker
  Bisiklet:
  Sedona
  Seviye:
  Şehircilik, belediyecilik gibi konularda ne yazık ki bisiklet konusu istisna birkaç yer hariç gündeme bile gelmiyor. Mesela İzmir'de 35 proje yapılacak, viyadüklerin alt kısımları bile renklendirilip boyanacak ama bisiklet yolları olduğuyla kaldı. Kesintisiz de değil, emniyetli de değil.
  Bisikleti bir ulaşım ve yasam biçimi değil fuzuli bir araç gibi gördüğümüz sürece bir yere varamayacağız.
   
  Atilla G. bunu beğendi.
 13. engin özen

  engin özen Aktif Üye

  Kayıt:
  16 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  169
  Beğeniler:
  140
  Şehir:
  istanbul Kayışdağı
  Bisiklet:
  Cannondale
  Seviye:
  Bostanci sahilimizi elimizden almasinlar baska da bir istegim yok..
   
  KuzuBoyz bunu beğendi.
 14. Kuzey Ege

  Kuzey Ege Onursal Üye

  Kayıt:
  30 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  2.476
  Beğeniler:
  6.472
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  Forumdaşlık görevimizi yaptık ve tabii ki oyumuzu kullandık. Ancak şu var ki, önceliğimiz bisiklet yolları değil, bilinçli ve dikkatli taşıt sürücüleri olmalıdır. Zira bilinçlenmesi gereken bu sürücüler sadece bizlerin değil, trafikteki tüm elementlerin yaşam hakkına tecavüzde bulunmaktalar. Güvenliğimizin sağlanmasında öncelik, bu şahısların eğitilmesi olmalıdır.
   
  Murat A, serdarkoc, hogutmen ve 1 kişi daha bunu beğendi.
 15. Kuzey Ege

  Kuzey Ege Onursal Üye

  Kayıt:
  30 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  2.476
  Beğeniler:
  6.472
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  Ne yazık ki istanbul sadece bostancı sahilinden ibaret değil.
   
  Atilla G. bunu beğendi.
 16. waafy

  waafy Aktif Üye

  Kayıt:
  9 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  157
  Beğeniler:
  226
  Şehir:
  İstanbul
  Adı:
  Mustafa
  Bisiklet:
  Giant
  Seviye:
  Karayoluna dahil olmadığı sürece bisiklet yolu değil gezinti yolu olur. Şehir içinde ulaşım amaçlı yol yapılacaksa kaldırımdan değil yoldan yer bulmalı.
   
  Atilla G. bunu beğendi.
 17. Ruhpastası

  Ruhpastası iyisin tabi

  Yaş:
  32
  Kayıt:
  2 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  345
  Beğeniler:
  263
  Şehir:
  Antalya
  Adı:
  Şafak Çalışkan
  Bisiklet:
  Fuji
  Seviye:
  en baba bisiklet yolunu yaparlar, biri gelir o yola kamyonunu park eder, sonra der ki "yandan da geçersin" yemin ediyorum birgün pis kavga edicem.

  bisiklet yolu yaya yolundan ayrı bir yükseltide olmalı, karayolundn da 2 3 metre sağda olmalı
   
 18. mutlu07

  mutlu07 Bisikletkolik

  Yaş:
  40
  Kayıt:
  24 Mart 2015
  Mesajlar:
  1.023
  Beğeniler:
  612
  Şehir:
  antalya
  Seviye:
  Bence bisiklet yolari asfalt olmalı:ssrtcbya:
   
  Kuzey Ege bunu beğendi.
 19. Serkan Mıstınoğlu

  Serkan Mıstınoğlu Road Runner

  Kayıt:
  24 Nisan 2010
  Mesajlar:
  3.705
  Beğeniler:
  17.146
  Şehir:
  İstanbul
  Bisiklet:
  Cervélo
  Seviye:
  Benim cevabım, "Ülkemizde bisikleti yolu olması" dır. Yani E şıkkı. Olsun yeter :D
   
  Major Tom, Canince ve mutlu07 bunu beğendi.
 20. Bekir EREN

  Bekir EREN Aktif Üye

  Kayıt:
  19 Şubat 2014
  Mesajlar:
  100
  Beğeniler:
  258
  Şehir:
  Kayseri
  Bisiklet:
  Lapierre
  Seviye:
  Yükseltiyle yada başka herhangi birşeyler ile ayrılmış yollar olması en doğrusu. şuan birçok belediye bisiklet yolu adı altında sadece kenarlara bisikletli resmi çizerek bisiklet yolu yaptıklarını düşünüyorlar. ancak insanımız o yolları park yeri keyfe keder kanto atmak için kullanılan şerit olarak algılayıp bisikletli yol benim dediğinde her türlü saldırıya geçebiliyor. evet böyle bakılınca yolların nasıl olması gerektiği değil insanımızın nasıl olması gerektiği sanki daha ön plana çıkıyor. o sebepten benim oyum İNSAN EĞİTİMİnden yana.
   
  Kuzey Ege ve Canince bunu beğendi.