Sporda Kısaltmalar Sözlüğü

Cybernia

Üye
Kayıt
7 Eylül 2004
Mesaj
25
Tepki
13
Bu bölümde spor alanında, spor basınında, spor bilimlerinde veya spor hekimliği alanında kullanılan bazı kısaltmaların açılımlarını bulacaksınız. Bazı kısaltmalar günümüzde kullanılmayan eski kısaltmalardır. Kısaltmalarla ilgili gördüğünüz eksiklikler var ise bize e-mailimizden ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz.

A
AA : Anadolu Ajansı
AAA : Amateur Athletic Association/ Amatör Atletizm Birliği;
AAAD : American Athletic Association of the Deaf/Amerikan Sağır-Dilsiz Spor Birliği
AAASP : American Association of Applied Sports Pschology/Amerikan Uygulamalı Spor Psikolojisi Birliği
AACPR : American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation/Amerikan Kalp-Damar ve Akciğer Rehabilitasyon Birliği
AAFPSC : American Academy of Family Physicians, Sports Committee/ Amerikan Aile Hekimliği Akademisi Spor Komitesi
AAHPER : American Alliance for Health, Physical Education and Recreation/ American Sağlık, Beden Eğitimi ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği/İttifakı
AAHPERD : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance/ American Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Birliği/ İttifakı
AAHPERDYFT : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance Youth Fitness Test/ Amerikan Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Gençlik Uygunluk Testi Birliği/İttifakı
AAOSSMC : American Academy of Orthopaedic Surgeons, Sports Medicine Committee/Amerikan Ortopedik Cerrahi Akademisi Spor Tıp Komitesi
AAPSC : American Academy of Pediatrics, Sports Committee/ Amerikan Pediatri Akademisi Spor Komitesi
AAPSM : American Academy of Pediatrics Sports Medicine/ Amerikan Pediatrik Spor Tıbbı Akademisi
AATACB : American Athletic Trainers Association and Certification Board/ Amerikan Spor Çalıştırıcıları Birliği ve Sertifikasyon (Yönetim) Kurulu
AAU : Amateur Athletic Union/Amatör Spor Birliği
ABA : American Basketball Association/Amerikan Basketbol Birliği
ABBA : American Blind Bowlers Association/Amerikan Kör Bowlingciler Birliği
ABC : Asian Basketball Confederation/Asya Basketbol Konfederasyonu
AC : Athletic Club/Spor Kulübü
ACB : Associacion De Clubs Baloncesto/Basketbol Kulüpleri Birliği
ACCME : Accreditation Council for Continuing Medical Education/ Uzatılmış Tıp Eğitimi Akreditizasyon Konseyi
ACE : American Council on Exercise/Amerikan Egzersiz Konseyi
ACHA : American College Health Association/Amerikan Kolej Sağlık Birliği
ACLA : Association of Collegiate Licensing Administrators/ Üniversiteli Lisans Yöneticileri Birliği
ACLS : Advanced Cardiac Life Support/Gelişmiş Kalp Yaşam Desteği
ACNO : Association des Comites Nationaux Olympiques/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ACNOE : Association des Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ACOG : American College of Obstetricians and Gynaecologists/ Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji
ACOM : Association of Collectors of Olympic Memorabilia/Olimpik Hatıra Koleksiyoncuları Birliği
ACSM : American College of Sports Medicine/ Amerikan Spor Hekimliği Koleji
ACTH : Adrenocorticotropic Hormone/ Adrenokortikotropik Hormon
ADP : Adenozin Di(iki) Phospate/ Fosfat
AEMA : Athletics Equipment Managers Association/Spor Ekipmanları(gereç, malzeme) Menejerleri Birliği
AENOC : Association of European National Olympic Committees/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
AFA : Amateur Football Association/ Amatör Futbol Birliği
AFB : Association for Fitness in Business/ İşte Uygunluk Birliği
AFC : Association of Football Clubs/Futbol Kulüpleri Birliği
AGFIS : Association Generale des Federations Internationales de Sports/ Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği
AHA : American Heart Association/ Amerikan Kalp Birliği
AIBA : Association Internationale de Boxe Amateur/Uluslararası Amatör Boks Birliği
AIDS : Autoimmune Deficiency Syndrome/Otomatik Bağışıklık Zarar Sendromu
AIESEP : Association Internationale des Ecoles Superieures d’education Physique/Uluslararası Yüksek Beden Eğitimi Okulları Birliği
AIMS : Association of International Marathons and Road Races/ Uluslararası Maraton ve Yol Yarışları Birliği
AIPA : American International Players Association/Amerikan Uluslararası Oyuncular Birliği
AIPS : Association Internationale de la Presse Sportive/Uluslararası Spor Yazarları Birliği
AIWF : Association of International Winter Sports Federations/Uluslararası Kış Sporları Federasyonları Birliği
AMA : American Medical Association/Amerikan Tıp Birliği
AMI : Acute Myocardial Infarction/Akut Miyokard Enfarktüsü
AMS : Acute Mountain Sickness/Akut Dağ Hastalığı
AMTA : American Massage Therapy Association/Amerikan Masaj Terapi Birliği
ANOC : Association of National Olympic Committees/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ANOCA : Association of National Olympic Committees of Africa/Afrika Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
ANSI : American National Standarts Institute/Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
AOSSM : American Orthopedic Society for Sports Medicine/ Amerikan Spor Tıbbı Ortopedi Topluluğu
AOMO : International Association of Olympic Medical Officers/ Uluslararası Olimpiyat Hekimler Birliği
APA : American Pschology Association/Amerikan Psikoloji Birliği
APAQ : Adapted Physical Activity Quarterly/Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Magazini
APHA : American Public Health Association/Amerikan Halk Sağlığı Birliği
ARISF : Association of Recognized International Sports Federations/ Tanınmış(Onaylanmış-UOK’ca) Uluslararası Spor Federasyonları Birliği
ASA : Amateur Swimming Association/Amatör Yüzme Birliği; Amputee Sports Association/ Ampüte Spor Birliği
ASF : Australian Sports Foundation/Avustralya Spor Vakfı
ASGD : Anadolu Spor Gazetecileri Derneği
ASL : American Soccer League/ Amerikan Futbol Ligi
ASOIF : Association of Summer Olympic International Federations/ Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonlar Birliği
ASTM : American Society for Testing and Materials/Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu
ATİK : Antalya Tenis İhtisas Kulübü
ATM : Atmospher/Atmosfer
ATP : Association of Tennis Professionals/Tenis Profesyonelleri Birliği;Adenozin Tri(üç) Fosfat
ATPS : Ambient,Temperature and Pressure, Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Atmosfer Sıcaklığı ve Basıncı
ATUS : Arbeiter Turnen und Uniun Sport /İşçi Beden Eğitimi(Cimnastik) ve Spor Birliği
AV :Atrioventricular/ Atriyoventriküler
AWBA : American Wheelchair Bowling Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Bowling Birliği
AWPA : American Wheelchair Pilot Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Pilot Birliği

***

B
BAD : Basketbol Antrenörleri Derneği
BBESB : Bölge Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
BD : Body Density/ Vücut Yoğunluğu
BEÖD : Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
BESB : Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
BESGM : Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
BESYO : Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu
BFB : Biofeedback/Biyofeedback
BHD : Basketbol Hakemler Derneği
BJK : Beşiktaş Jimnastik Kulübü
BMI : Body Mass Index/Vücut Kitle İndeksi
BTBM : Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü
BTGM : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
BTPS : Body Temperature and Pressure Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Vücut Sıcaklığı ve Basıncı
BTT : Beden Terbiyesi Tüzüğü
BTUM : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
BUN : Blood Urea Nitrojen/Kan Üre Nitrojen
BW : Body Weight/Vücut Ağırlığı
BZDİGM : Boş Zamanları Değerlendirme ve İzcilik Genel Müdürlüğü

C
CABMA : College Athletics Business Managers Association/ Kolej Spor İşi Menejerleri Birliği
CAS : Court of Arbitration for Sports/ Spor Tahkim Kurulu
CASS : Canadian Association of Sport Sciences/Kanada Spor Bilimleri Birliği
CAT : Computerized Axial Tomograph/Kompüterize edilmiş Aksial Tomografi
CBA : Continental Basketball Association/Kıtalararası Basketbol Birliği
CBC : Complete Blood Count/Tam Kan Sayımı
CBD : Confederaco Brasiliade Deportes/Brezilya Spor Konfederasyonu
CDC : Centers for Disease Control/Hastalık Kontrol Merkezi
CDDS : Committee for Development of Sport/Sporu Geliştirme Komitesi
CEP : Clinical Exercise Physiology/ Klinik Egzersiz Fizyolojisi
CEV : Confederation Europenne De Volleyball/Avrupa Voleybol Konfederasyonu
CFL : Cuma Futbol Ligi
CGS : Competitive Goal Setting/ Yarışmaya Yönelimli Hedef Belirleme
CIAA : Central Intercollegiate Athletics Association/Merkezi Kolejlerarası Spor Birliği
CIES : Centre International Etude de Sport/ Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi
CIFP : Councill of International Fair Play/Uluslararası Fair Play Konseyi
CIJM : Comite International oes Jeux Mediterraneens/Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi
CIO : Comite International Olympique/Uluslararası Olimpiyat Komitesi
CISM : Conseil International du Sport Militaire/Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi
CJAP : Canadian Journal of Applied Phyisology/Kanada Uygulamalı Fizyolojisi Dergisi
CMAS : Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques/Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu
CMHC : Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti
CMS : Chronic Mountain Sickness/ Kronik Dağ Hastalığı
CMSB : Confederation Mondiale des Sports de Boules/Dünya Boules Sporu Konfederasyonu
CNCA : Council for National Cooperation Aquatics/Ulusal Su İşbirliği Konseyi
CNO : Comites Nationaux Olympiques/ Ulusal Olimpiyat Komiteleri
CNOE : Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri
CO : Cardiac Output/ Kalp Dakika Hacmi
COE : Les Comites Olympiques Europeens/ Avrupa Olimpiyat Komiteleri
CONCACAF : The Confederacion Norte-Centroamerica na y del carribe de Futbol/Kuzey ve Merkezi Amerika Karabiyen Futbol Konfederasyonu
CONMEBOL : Confederacion Sudamerican de Futbol/Güney Amerika Futbol Federasyonu
CPG : Copyright Promotions Group/Yayın Hakları Promosyon Grubu
CPM : Continous Passive Motion/ Sürekli Pasif Hareket
CPR : Cardiopulmonary Resuscitation/Kardiyopulmoner Canlandırma
CSF : Cerebrospinal Fluid/ Serebraspinal Sıvı
CT : Computerized Tomograghy/ Kompüterize Edilmiş Tomografi
CVP : Central Venous Pressure/ Merkezi Venöz Basınç
CWSA : Canadian Wheelchair Sports Association/Kanada Tekerlekli Sandalye Spor Birliği
 
  • Beğen
Tepkiler: t-genc
Scudo

C.Biberci

Tulpar
Kayıt
1 Kasım 2015
Mesaj
1.864
Tepki
5.471
Yaş
42
Şehir
Bursa
İsim
Alp Tigin
Başlangıç
1991—92
Bisiklet
Trek
Bisiklet türü
Triathlon
Faydalı bir bilgi olmuş emeğine sağlık C harfinden sonrakileride eklersin bir ara :)