Sporda Kısaltmalar Sözlüğü

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında Cybernia tarafından paylaşıldı.

 1. Cybernia

  Cybernia Yeni Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2004
  Mesajlar:
  25
  Beğeniler:
  12
  Seviye:
  Bu bölümde spor alanında, spor basınında, spor bilimlerinde veya spor hekimliği alanında kullanılan bazı kısaltmaların açılımlarını bulacaksınız. Bazı kısaltmalar günümüzde kullanılmayan eski kısaltmalardır. Kısaltmalarla ilgili gördüğünüz eksiklikler var ise bize e-mailimizden ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz.

  A
  AA : Anadolu Ajansı
  AAA : Amateur Athletic Association/ Amatör Atletizm Birliği;
  AAAD : American Athletic Association of the Deaf/Amerikan Sağır-Dilsiz Spor Birliği
  AAASP : American Association of Applied Sports Pschology/Amerikan Uygulamalı Spor Psikolojisi Birliği
  AACPR : American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation/Amerikan Kalp-Damar ve Akciğer Rehabilitasyon Birliği
  AAFPSC : American Academy of Family Physicians, Sports Committee/ Amerikan Aile Hekimliği Akademisi Spor Komitesi
  AAHPER : American Alliance for Health, Physical Education and Recreation/ American Sağlık, Beden Eğitimi ve Boş Zamanları Değerlendirme Birliği/İttifakı
  AAHPERD : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance/ American Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Birliği/ İttifakı
  AAHPERDYFT : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance Youth Fitness Test/ Amerikan Sağlık, Beden Eğitimi, Boş Zamanları Değerlendirme ve Dans Gençlik Uygunluk Testi Birliği/İttifakı
  AAOSSMC : American Academy of Orthopaedic Surgeons, Sports Medicine Committee/Amerikan Ortopedik Cerrahi Akademisi Spor Tıp Komitesi
  AAPSC : American Academy of Pediatrics, Sports Committee/ Amerikan Pediatri Akademisi Spor Komitesi
  AAPSM : American Academy of Pediatrics Sports Medicine/ Amerikan Pediatrik Spor Tıbbı Akademisi
  AATACB : American Athletic Trainers Association and Certification Board/ Amerikan Spor Çalıştırıcıları Birliği ve Sertifikasyon (Yönetim) Kurulu
  AAU : Amateur Athletic Union/Amatör Spor Birliği
  ABA : American Basketball Association/Amerikan Basketbol Birliği
  ABBA : American Blind Bowlers Association/Amerikan Kör Bowlingciler Birliği
  ABC : Asian Basketball Confederation/Asya Basketbol Konfederasyonu
  AC : Athletic Club/Spor Kulübü
  ACB : Associacion De Clubs Baloncesto/Basketbol Kulüpleri Birliği
  ACCME : Accreditation Council for Continuing Medical Education/ Uzatılmış Tıp Eğitimi Akreditizasyon Konseyi
  ACE : American Council on Exercise/Amerikan Egzersiz Konseyi
  ACHA : American College Health Association/Amerikan Kolej Sağlık Birliği
  ACLA : Association of Collegiate Licensing Administrators/ Üniversiteli Lisans Yöneticileri Birliği
  ACLS : Advanced Cardiac Life Support/Gelişmiş Kalp Yaşam Desteği
  ACNO : Association des Comites Nationaux Olympiques/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  ACNOE : Association des Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  ACOG : American College of Obstetricians and Gynaecologists/ Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji
  ACOM : Association of Collectors of Olympic Memorabilia/Olimpik Hatıra Koleksiyoncuları Birliği
  ACSM : American College of Sports Medicine/ Amerikan Spor Hekimliği Koleji
  ACTH : Adrenocorticotropic Hormone/ Adrenokortikotropik Hormon
  ADP : Adenozin Di(iki) Phospate/ Fosfat
  AEMA : Athletics Equipment Managers Association/Spor Ekipmanları(gereç, malzeme) Menejerleri Birliği
  AENOC : Association of European National Olympic Committees/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  AFA : Amateur Football Association/ Amatör Futbol Birliği
  AFB : Association for Fitness in Business/ İşte Uygunluk Birliği
  AFC : Association of Football Clubs/Futbol Kulüpleri Birliği
  AGFIS : Association Generale des Federations Internationales de Sports/ Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği
  AHA : American Heart Association/ Amerikan Kalp Birliği
  AIBA : Association Internationale de Boxe Amateur/Uluslararası Amatör Boks Birliği
  AIDS : Autoimmune Deficiency Syndrome/Otomatik Bağışıklık Zarar Sendromu
  AIESEP : Association Internationale des Ecoles Superieures d’education Physique/Uluslararası Yüksek Beden Eğitimi Okulları Birliği
  AIMS : Association of International Marathons and Road Races/ Uluslararası Maraton ve Yol Yarışları Birliği
  AIPA : American International Players Association/Amerikan Uluslararası Oyuncular Birliği
  AIPS : Association Internationale de la Presse Sportive/Uluslararası Spor Yazarları Birliği
  AIWF : Association of International Winter Sports Federations/Uluslararası Kış Sporları Federasyonları Birliği
  AMA : American Medical Association/Amerikan Tıp Birliği
  AMI : Acute Myocardial Infarction/Akut Miyokard Enfarktüsü
  AMS : Acute Mountain Sickness/Akut Dağ Hastalığı
  AMTA : American Massage Therapy Association/Amerikan Masaj Terapi Birliği
  ANOC : Association of National Olympic Committees/Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  ANOCA : Association of National Olympic Committees of Africa/Afrika Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği
  ANSI : American National Standarts Institute/Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
  AOSSM : American Orthopedic Society for Sports Medicine/ Amerikan Spor Tıbbı Ortopedi Topluluğu
  AOMO : International Association of Olympic Medical Officers/ Uluslararası Olimpiyat Hekimler Birliği
  APA : American Pschology Association/Amerikan Psikoloji Birliği
  APAQ : Adapted Physical Activity Quarterly/Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Magazini
  APHA : American Public Health Association/Amerikan Halk Sağlığı Birliği
  ARISF : Association of Recognized International Sports Federations/ Tanınmış(Onaylanmış-UOK’ca) Uluslararası Spor Federasyonları Birliği
  ASA : Amateur Swimming Association/Amatör Yüzme Birliği; Amputee Sports Association/ Ampüte Spor Birliği
  ASF : Australian Sports Foundation/Avustralya Spor Vakfı
  ASGD : Anadolu Spor Gazetecileri Derneği
  ASL : American Soccer League/ Amerikan Futbol Ligi
  ASOIF : Association of Summer Olympic International Federations/ Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonlar Birliği
  ASTM : American Society for Testing and Materials/Amerikan Test ve Materyaller Topluluğu
  ATİK : Antalya Tenis İhtisas Kulübü
  ATM : Atmospher/Atmosfer
  ATP : Association of Tennis Professionals/Tenis Profesyonelleri Birliği;Adenozin Tri(üç) Fosfat
  ATPS : Ambient,Temperature and Pressure, Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Atmosfer Sıcaklığı ve Basıncı
  ATUS : Arbeiter Turnen und Uniun Sport /İşçi Beden Eğitimi(Cimnastik) ve Spor Birliği
  AV :Atrioventricular/ Atriyoventriküler
  AWBA : American Wheelchair Bowling Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Bowling Birliği
  AWPA : American Wheelchair Pilot Association/Amerikan Tekerlekli Sandalye Pilot Birliği

  ***

  B
  BAD : Basketbol Antrenörleri Derneği
  BBESB : Bölge Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
  BD : Body Density/ Vücut Yoğunluğu
  BEÖD : Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
  BESB : Beden Eğitimi ve Spor Başkanlığı
  BESGM : Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
  BESYO : Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu
  BFB : Biofeedback/Biyofeedback
  BHD : Basketbol Hakemler Derneği
  BJK : Beşiktaş Jimnastik Kulübü
  BMI : Body Mass Index/Vücut Kitle İndeksi
  BTBM : Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü
  BTGM : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
  BTPS : Body Temperature and Pressure Saturated with Water Vapor/ Su Buharına Doymuş Vücut Sıcaklığı ve Basıncı
  BTT : Beden Terbiyesi Tüzüğü
  BTUM : Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
  BUN : Blood Urea Nitrojen/Kan Üre Nitrojen
  BW : Body Weight/Vücut Ağırlığı
  BZDİGM : Boş Zamanları Değerlendirme ve İzcilik Genel Müdürlüğü

  C
  CABMA : College Athletics Business Managers Association/ Kolej Spor İşi Menejerleri Birliği
  CAS : Court of Arbitration for Sports/ Spor Tahkim Kurulu
  CASS : Canadian Association of Sport Sciences/Kanada Spor Bilimleri Birliği
  CAT : Computerized Axial Tomograph/Kompüterize edilmiş Aksial Tomografi
  CBA : Continental Basketball Association/Kıtalararası Basketbol Birliği
  CBC : Complete Blood Count/Tam Kan Sayımı
  CBD : Confederaco Brasiliade Deportes/Brezilya Spor Konfederasyonu
  CDC : Centers for Disease Control/Hastalık Kontrol Merkezi
  CDDS : Committee for Development of Sport/Sporu Geliştirme Komitesi
  CEP : Clinical Exercise Physiology/ Klinik Egzersiz Fizyolojisi
  CEV : Confederation Europenne De Volleyball/Avrupa Voleybol Konfederasyonu
  CFL : Cuma Futbol Ligi
  CGS : Competitive Goal Setting/ Yarışmaya Yönelimli Hedef Belirleme
  CIAA : Central Intercollegiate Athletics Association/Merkezi Kolejlerarası Spor Birliği
  CIES : Centre International Etude de Sport/ Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi
  CIFP : Councill of International Fair Play/Uluslararası Fair Play Konseyi
  CIJM : Comite International oes Jeux Mediterraneens/Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi
  CIO : Comite International Olympique/Uluslararası Olimpiyat Komitesi
  CISM : Conseil International du Sport Militaire/Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi
  CJAP : Canadian Journal of Applied Phyisology/Kanada Uygulamalı Fizyolojisi Dergisi
  CMAS : Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques/Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu
  CMHC : Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti
  CMS : Chronic Mountain Sickness/ Kronik Dağ Hastalığı
  CMSB : Confederation Mondiale des Sports de Boules/Dünya Boules Sporu Konfederasyonu
  CNCA : Council for National Cooperation Aquatics/Ulusal Su İşbirliği Konseyi
  CNO : Comites Nationaux Olympiques/ Ulusal Olimpiyat Komiteleri
  CNOE : Comites Nationaux Olympiques d’Europe/ Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri
  CO : Cardiac Output/ Kalp Dakika Hacmi
  COE : Les Comites Olympiques Europeens/ Avrupa Olimpiyat Komiteleri
  CONCACAF : The Confederacion Norte-Centroamerica na y del carribe de Futbol/Kuzey ve Merkezi Amerika Karabiyen Futbol Konfederasyonu
  CONMEBOL : Confederacion Sudamerican de Futbol/Güney Amerika Futbol Federasyonu
  CPG : Copyright Promotions Group/Yayın Hakları Promosyon Grubu
  CPM : Continous Passive Motion/ Sürekli Pasif Hareket
  CPR : Cardiopulmonary Resuscitation/Kardiyopulmoner Canlandırma
  CSF : Cerebrospinal Fluid/ Serebraspinal Sıvı
  CT : Computerized Tomograghy/ Kompüterize Edilmiş Tomografi
  CVP : Central Venous Pressure/ Merkezi Venöz Basınç
  CWSA : Canadian Wheelchair Sports Association/Kanada Tekerlekli Sandalye Spor Birliği
   
  Deniz ve t-genc bunu beğendi.
 2. Candan Biberci

  Candan Biberci Böğü Alp •ϜϓſϞ•

  Yaş:
  37
  Kayıt:
  1 Kasım 2015
  Mesajlar:
  2.199
  Beğeniler:
  10.318
  Şehir:
  Bursa
  Adı:
  Candan Biberci
  Bisiklet:
  Trek
  Seviye:
  Faydalı bir bilgi olmuş emeğine sağlık C harfinden sonrakileride eklersin bir ara :)
   
  Deniz bunu beğendi.

İlginizi Çekebilir

hqdefault.jpg
[ATTACH] Profesyonel gibi inin Tekrar selamlar. Geçen hafta İngiltere'de yayınlanan Get into Road Cycling isimli dergiden "profesyonellerden tırmanma teknikleri" ile ilgili bir makale...
upload_2017-1-3_15-31-54.png
Spor sırasında nabız bandı kullanıyorsak bazen nabzımızın en üst noktaya çıktığını görürüz. Bu üst noktayı oksijen kullanarak maksimum yakıt ürettiğimiz üst sınır olarak görebiliriz. Buna teknik...
upload_2015-6-7_11-47-20.png
Bugüne kadar rüzgarın yönünü ve şiddetini, bisikletin başına geçip de sürmeye başlayınca farkediyordum. Strava'ya yeni eklenen StravistiX bu konuda iyi bir bilgi sağlıyor. Önümüzdeki bir hafta...