Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 1299-1924

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında Derya AKYILDIZ tarafından paylaşıldı.

 1. Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.812
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  1299-1399 yılları arası

  1299 - Selçuklu sultanı tarafından Osman Bey'e Beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) gönderilmesi
  1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisar Savaşı
  1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
  1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
  1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
  1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
  1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
  1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
  1337 - Kocaeli bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
  1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
  1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı

  I. Murat1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
  1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı
  1361 - İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
  1362 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
  1362 - Kadıaskerliğin teşkili
  1363 - Pençik Kanununun çıkışı
  1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı
  1371 - Çirmen Savaşı
  1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

  I. Bayezid1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
  1388 - Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
  1389 - I. Kosova Savaşı
  1389 - I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi
  1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
  1390 - Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması
  1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası
  1391 - İstanbul'un kuşatılması
  1396 - Niğbolu Savaşı
  1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü.
  1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı

  1400-1499 yılları arası

  1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
  1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti
  1402 -1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar
  1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı
  1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
  1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
  1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
  1416 - Macaristan Seferi

  II. Murat1417 - Avlonya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
  1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
  1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
  1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi
  1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı
  1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
  1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
  1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
  1430 - Selanik'in Osmanlılar tarafından alınışı
  1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
  1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
  1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı
  1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı
  1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi

  II. Mehmed1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
  1448 - II. Kosova Savaşı
  1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi
  1453 - İstanbul'un fethi
  1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
  1458-1460 - Mora'nın Osmanlılar tarafından alınışı
  1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
  1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı
  1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
  1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
  1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi
  1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
  1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
  1473 - Otlukbeli Savaşı
  1475 - Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi
  1476 - Boğdan seferi
  1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

  II. Beyazid1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
  1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
  1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
  1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
  1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
  1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
  1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
  1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
  1484 - Boğdan Seferi
  1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi
  1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
  1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
  1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
  1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
  1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı
  1491 - Osmanlı-Memlük Barışı
  1492 - Macar Seferi
  1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
  1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu
  1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü
  1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
  1498 - Lehistan Seferleri
  1499 - Venedik Harbi

  1500-1599 yılları arası

  1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

  I. Selim1502 - Venedikle sulh
  1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
  1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi
  1514 - Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş
  1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
  1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş
  1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması
  1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
  1519 - Celali isyanları
  1519 - Cezayir'in iltihakı
  1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi
  1521 - Belgrad'ın fethi
  1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

  I. Süleyman1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
  1522 - Rodos'un fethi
  1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
  1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da
  1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
  1526 - Mohaç Savaşı
  1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
  1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
  1529 - Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması
  1532 - Alman Seferi
  1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
  1534 - Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
  1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
  1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
  1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
  1537 - Körsof-Avlonya seferi
  1538 - Preveze Savaşı
  1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
  1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
  1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
  1543 - Estergon'un fethi
  1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü
  1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
  1548 - 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
  1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
  1551 - Trablusgarb'ın fethi
  1553 - Piri Reis'in ölümü
  1553 -1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi
  1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi
  1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
  1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
  1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
  1560 - Cerbe'nin alınışı
  1565 - Başarısız Malta kuşatması
  1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

  II. Selim1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi
  1567 - Yemen isyanı
  1569 - Astarhan seferi
  1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
  1571 - İnebahtı hezimeti
  1574 - Tunus'un fethi
  1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi
  1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
  1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
  1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
  1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
  1580 - İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması (22 Ocak)
  1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
  1583 - Meşale Savaşı
  1585 - Tebriz'in alınışı
  1586 - İlk Sikke tashihi
  1588 - Gence seferi
  1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması
  1589 - İkinci sikke tashihi
  1590 - Ferhat Paşa Antlaşması
  1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla* %1 oranında ilave yapılması
  1595 - Estergon'un düşüşü
  1595 - III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi
  1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Savaşı

  1600-1699 yılları arası

  1600 - Sikke tashihi
  1601 - Kanije Savaşı
  1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
  1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
  1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi
  1612 - Osmanlı-İran Antlaşması
  1615 - Revan Seferi
  1617 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması
  1617 - I. Mustafa'nın tahta geçişi
  1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
  1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın tahta geçişi
  1618 - Sikke tashihi
  1618 - İran ile Serav Antlaşması
  1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
  1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

  IV.Murad1622 - İran ile savaşın yeniden başlaması
  1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı
  1624 - Sikke tashihi
  1629 - Cizvitler tarafından, İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
  1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
  1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
  1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
  1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
  1640 - IV. Murad'ın ölümü, I. İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
  1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
  1648 - I. İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in tahta çıkışı

  IV. Mehmed1648 - Kandiye kuşatması
  1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
  1656 - Çınar Vak'ası
  1656 - Köprülüler devrinin başlaması
  1658 - Katip Çelebi'nin ölümü
  1660 - Varad Kalesi'nin alınışı
  1663 - Uyvar Kalesi'nin fethi
  1664 - St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
  1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
  1672 - Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
  1672 - Bucaş Antlaşması
  1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
  1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
  1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi
  1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması
  1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
  1683 - II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
  1685 - Uyvar'ın elden çıkışı

  II. Süleyman1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
  1686 - Budin'in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
  1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı
  1687 - Eğri Kalesi'nin düşüşü
  1687 - İkinci Mohaç Savaşı
  1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
  1688 - Belgrad'ın elden çıkışı
  1690 - Kanije Kalesi'nin düşüşü
  1690 - Belgrad'ın geri alınışı
  1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
  1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı
  1691 - Salankamen Savaşı
  1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı
  1697 - Zenta Savaşı
  1698 - Şehremini Baruthanesi yangını
  1699 - Karlofça Antlaşması'nın imzalanması

  1700-1799 yılları arası

  1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
  1702 - İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
  1703 - Edirne Vak'ası
  1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı
  1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

  III. Ahmed1711 - Prut Savaşı ve Barışı
  1715 - Venedik ile savaş ve Mora Seferi
  1718 - Pasarofça Antlaşması
  1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
  1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
  1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
  1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
  1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
  1724-1725 - Tebriz ve Cence'nin alınışı
  1726 - İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
  1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
  1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
  1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı
  1733 - İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
  1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
  1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
  1739 - Belgrad Antlaşması
  1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
  1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
  1746 - Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
  1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
  1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı
  1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı
  1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
  1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

  III. Mustafa1771 - Kırım'ın işgali
  1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
  1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu
  1773 -1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
  1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
  1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
  1776 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması
  1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
  1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
  1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
  1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
  1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
  1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
  1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
  1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
  1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz

  III. Selim1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
  1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
  1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
  1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
  1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
  1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
  1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
  1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
  1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
  1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)
  1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
  1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
  1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
  1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması
  1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
  1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
  1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
  1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
  1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
  1797 - Pazvandoğlu isyanı
  1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
  1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
  1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
  1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
  1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
  1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)
  1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
  1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

  1800-1899 yılları arası

  1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması
  1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
  1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
  1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
  1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
  1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
  1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
  1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
  1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
  1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)
  1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası
  1806 - Osmanlı-Rus Savaşı
  1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
  1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
  1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
  1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
  1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
  1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
  1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
  1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
  1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
  1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
  1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
  1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
  1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
  1810 - II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
  1810 İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
  1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
  1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu
  28 Mayıs 1812 Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi*
  1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
  1817 - Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
  Şubat - Mart 1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması
  1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
  1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
  1824 - Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
  1826 - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
  1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
  14 Haziran 1826 Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
  7 Ekim 1826 Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi
  1827 - Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
  1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
  1827 - Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
  4 Nisan 1827 İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü
  Temmuz 1827 Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi
  20 Kasım 1827 Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
  26 Nisan 1828 Rusya'nın savaş ilan etmesi
  1829 - Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  1829 - Deli Teşkilatının kaldırılması
  14 Eylül 1829 Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı
  1830 - Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
  1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
  1830 - Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  1830 - 1831 Nüfus sayımları
  5 Temmuz 1830 Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri
  1831 - İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
  1831 - Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
  1831-1834 İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
  1 Kasım 1831 İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri
  1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
  1832 - Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti
  1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
  1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı
  1832 - İngiliz postalarının kuruluşu
  29 Ocak 1832 Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması
  12 Aralık 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri
  1833 - Feshanenin kuruluşu
  2 Şubat 1833 Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri
  5 Nisan 1833 Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi
  Mayıs 1833 Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi
  8 Temmuz 1833 Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması
  18 Eylül 1833 Münchengraetz Antlaşması
  1834 - Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
  1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
  1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
  1835-1845 İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]
  11 Mart 1836 Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
  26 Kasım 1837 Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi
  1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
  1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
  24 Mart 1838 Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması
  16 Ağustos 1838 İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti
  1839 - "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması
  1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
  1839-1844 Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
  1839-1845 Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
  24 Haziran 1839 Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti
  1 Temmuz 1839 II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi
  3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı
  3 Mayıs 1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
  1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
  1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
  1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
  1840 - Posta Nezareti'nin kurulması
  21 Aralık 1840 Namık Kemal'in doğumu
  1841 - Lübnan olayları
  1841-1906 Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
  24 Mayıs 1841 İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması
  13 Temmuz 1841 Londra Boğazlar Mukavelenamesi
  1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
  1842-1910 Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)
  1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması
  1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
  1843 - Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması
  1843 - Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi
  1 Şubat 1844 Tashih-i sikke
  1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
  1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
  1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
  Ocak 1845 Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti
  13 Mart 1845 Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması
  10 Nisan 1845 Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)
  1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
  1846 - Rus Ticaret Muahedesi
  16 Şubat 1846 Zabtiye müşiriyetinin kurulması
  Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

  1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
  1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
  1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
  1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
  1 Mart 1847 Recaizade Ekrem'in doğumu
  1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
  1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
  16 Mart 1848 İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
  18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
  1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
  1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında
  ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
  1850 - Muallim Naci'nin doğumu
  12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
  1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1851 - Londra Sergisi
  1851 - Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
  18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması
  1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
  1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
  1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
  1854 - İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
  1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
  1854 - İhtisab teşkilatının lağvı
  12 Mart 1854 Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
  1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]
  1855 - Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
  1855 - Paris Sergisi
  16 Ağustos 1855 İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
  9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
  14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
  1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
  1856 - Bank-ı Osmani'nin kurulması
  1856 - Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak - çekilmeye başlanması
  1856 - Islahat Fermanı
  1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
  1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
  15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
  18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
  30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
  30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
  30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
  22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
  1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
  1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
  1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
  1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı
  17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
  6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
  1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
  1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
  6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
  8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
  1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
  1859 - Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
  12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
  1860 - Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
  1860 - İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
  1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
  1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
  22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
  1861 - Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
  1861 - Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
  1861 - Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
  1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
  9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
  9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
  29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
  1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
  1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
  1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
  1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
  1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
  1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması
  20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
  8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
  1863 - Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
  1863 - Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
  1863 - İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
  1863 - Menafi Sandığı'nın kurulması
  1863 - Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
  1863 - Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
  13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
  18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
  1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
  1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
  1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
  1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
  1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
  1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
  8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
  1865 - Müstakil Romen kilisesinin kurulması
  1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
  1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
  Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
  1866 - Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
  1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
  1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
  1866 - Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
  1866 - Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
  1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
  1867 - Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
  1867 - Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
  1867 - Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
  1867 - Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
  1867 - Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
  1867 - Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
  1867-1876 İzmir Rıhtımı'nın inşası
  22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
  8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
  21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
  1868 - Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
  1868 - Galatasaray Sultanisi'nin açılması
  1868 - İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
  1868 - Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
  1868 - Yunan postasının kapatılması
  1868 - Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
  1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
  1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
  1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
  8 Nisan 1869 İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
  21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
  1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
  2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
  26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
  13 Ekim 1869 İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi
  1869 - Süveyş Kanalı'nın açılması
  1869 - Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
  1869 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
  1869 - Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
  Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
  1870 - Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
  1870 - Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
  1870 - Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
  1870 - Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
  1870 - Darülfünunun açılması teşebbüsü
  1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
  20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
  26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
  2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
  Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
  1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
  1871 - Saint-Esprit okulunun kurulması
  1871 - Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
  1871 - Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
  1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
  22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
  13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
  1872 - Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
  1872 - Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
  1873 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
  1873 - Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
  Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
  1874 - Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
  1874 - Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
  1874 - Kara gümrüklerinin lağvı
  1874 - Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
  1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
  1875 - Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
  1875 - Bosna-Hersek isyanları
  1875 - Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
  1876 - Bulgar isyanları
  1876 - Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  1876 - Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
  1876 - Meşrutiyet'in ilanı
  1876 - İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
  1876 - İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
  1876 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
  1876 - Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
  23 Mart 1876 Ziya Gökalp'in doğumu
  23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
  1877 - Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
  1877 - Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
  1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
  19 Mart 1877 İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
  25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
  5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
  13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
  1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
  1878 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
  1878 - Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
  1878 - Ermeni meselesinin zuhuru
  1878 - Ali Suavi'nin öldürülmesi
  1878 - Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
  1878 - Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
  1878 - Makedonya meselesinin ortaya çıkması
  13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması
  Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
  1879 - II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
  1879 - Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
  1879 - Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
  1879 - Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
  1880 - Vergi reformu
  1880 - Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
  1880 - İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
  1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
  13 Mart 1880 İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
  17 Mayıs 1880 Ziya Paşa'nın ölümü
  Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
  20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması
  1881 - Mustafa Kemal'in Doğumu
  1881 - Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
  1881 - Muharrem Kararnamesi'nin neşri
  1881 - Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
  1881 - Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
  1882 - Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
  2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
  1883 - Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
  20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
  1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
  2 Aralık 1884 Yahya Kemal'in doğumu
  1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
  1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
  18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
  1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
  1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
  1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
  1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
  1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
  1887 - Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
  1887 - Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
  5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı
  1888 - Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
  1888 - Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
  2 Aralık 1888 Namık Kemal'in ölümü
  1889 - İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
  1889 - İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
  27 Mart 1889 Yakup Kadri'nin doğumu
  1890 - Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
  1891 - Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
  1891 - Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
  1891 - Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
  1891 - Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
  3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
  1892 - Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
  1892 - Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
  1893-1896 İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
  1894 - Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
  1894 - Sasun'da Ermeni olayları
  1894 - Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
  1895 - İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
  1895 - Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
  1895 - Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
  1895 - Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
  14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
  1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
  1896 - Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
  1896 - Girit isyanının alevlenmesi
  1896 - Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
  1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
  17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
  1898 - Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
  1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
  1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

  1900-1924 yılları arası

  1900 - Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi
  1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
  1900 - Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)
  1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
  1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
  1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı
  1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması
  1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
  1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
  1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)
  1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)
  1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)

  II. Abdülhamit1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
  1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
  1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
  1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi
  1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
  1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)
  1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
  1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
  1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)
  1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
  1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
  1909 - Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
  1909 -1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
  1909 - 31 Mart Olayı (13 Nisan)
  1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
  1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)

  V. Mehmed1909 - Meclisin açılması (17 Aralık)
  1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları
  1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
  1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
  1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
  1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
  1911 -1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı
  1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı
  1912 -1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
  1912 - Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
  1912 - II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)
  1912 - İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)
  1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)
  1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
  1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)
  1912 - Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)
  1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
  1913 - Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)
  1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)
  1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)
  1913 - II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)
  1913 - Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)
  1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
  1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
  1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
  1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi
  1914 - Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması
  1914 - 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)
  1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)
  1914 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)
  1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)
  1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
  1914 - Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)
  1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
  1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
  1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)
  1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
  1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)
  1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)
  1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)
  1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)
  1914 - Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
  1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
  1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
  1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
  1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
  1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)
  1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
  1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı
  1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
  1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
  1917 - Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü
  1917 - Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu
  1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
  1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)
  1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)
  1918 - Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
  1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Mehmet Vahidettin'in tahta çıkması
  1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
  1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)
  1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)
  1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
  1918 - Ahmed İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)
  1918 - İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
  1919 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi
  1919 - Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
  1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
  1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
  1919 - Sivas Kongresi (4 Eylül)
  1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)
  1919 - Amasya Protokolü (22 Ekim)
  1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım)
  1920 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
  1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması
  1920 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)
  1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
  1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)
  1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)
  1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)
  1921 - II. İnönü Savaşı (31 Mart)
  1921 - Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül)
  1921 - Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
  1922 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
  1922 - İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)
  1922 - Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
  1922 - Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım)
  1922 - Mehmet Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
  1923 - Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz)
  1923 - Ankara'nın başşehir olarak kabulü (13 Ekim)
  1923 - Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim)
  1924 - Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları 3 Mart

  Wikipedia
   
  Daywalker ve jerry_f bunu beğendi.
 2. ismailofli

  ismailofli Bisikletkolik

  Kayıt:
  7 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.033
  Beğeniler:
  469
  Şehir:
  istanbul
  Seviye:
  Hepsinin okumadıysam da böyle bir kaynağın elimin altında olduğunu bilmek güzel...Teşekkürler....Yalnız Osmanlı, saltanatın kaldırılması ile resmen yok oldu...Sonraki dönemler sanırım Osmanlı'ya ait değil...Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin...
   
 3. #3
  Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.812
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  Yanlış değil ismail, yalnız eksik de dememek lazım; tam değil demek daha doğru olacak. Osmanlının etkinliği ve insiyatifi ortadan kalktı belki ama resmen yeni bir yönetim ilan edilmediği için, bütün kaynaklar kurtuluş savaşıyla başlayan o dönemide, osmanlı dönemi kronolojisi içersinde göstermektedir. Aşağıda bulunan bilgiler sanırım daha aydınlatıcı olacaktır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adıyla yeni bir yönetim kurulmuştu. Fakat bu yeni yönetimin rejimi henüz belirtilmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti özünde ulusal egemenliğe dayalı bir hükümetti. Fakat Yeni Türkiye’yi devlet şekillerinden, yönetim biçimlerinden birine uygun olarak resmen ilan etmek gerekiyordu. Yani sıra devletin adının konmasına gelmişti.

  Atatürk, yeni devletin şeklini cumhuriyet olarak kabul etmeyi düşündü. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu fikrini açıklamayıp, uygun bir zamanı beklemişti. Büyük Zafer’den sonra artık bu an gelmiş bulunuyordu. Aslında, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararlarıyla Büyük Millet Meclisi’nin programları tamamen demokrasiye dayanmaktaydı. Saltanatın artık hiçbir etkinliği kalmamıştı. Son padişah da yurttan ayrılmış, saltanat kaldırılmıştı. Şimdi sıra Atatürk’ün kafasındaki Cumhuriyet Yönetimini resmen ilan etmeye gelmişti.

  Atatürk , 28 Ekim 1923 akşamı birkaç arkadaşını Çankaya’daki köşküne davet ederek yemek sırasında arkadaşlarına :

  - Yarın, cumhuriyeti ilan edeceğiz , dedi.

  Misafirler hiç şaşırmadılar . Zaten böyle bir hareketi bekliyorlardı .

  Atatürk , Teşkilat-ı Esasi’ye ( Anayasa’ya ) konmak üzere şu öneriyi hazırladı :

  “ Türkiye Devletinin şekli cumhuriyettir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi

  tarafından idare olunur.”

  Böylelikle yeni devlet şeklinin cumhuriyet olacağına kesin olarak kara verildi.

  29 Ekim 1923 akşam saat : 18.45’te TBMM oturumu açıldı. Atatürk’ün önceden hazırlattığı Anayasa maddesinin görüşülmesine geçildi.Görüşmeler sonunda öneri kabul edildi.Milletvekilleri ayağa kalkarak üç kez “Yaşasın Cumhuriyet !” diye bağırdılar.

  29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat : 20.30’da Cumhuriyet ilan edildi.

  Cumhuriyetin ilanından sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın büyük kahramanı Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa , ilk cumhurbaşkanı seçildi.Cumhurbaşkanı seçiminden sonra sonuç , 101 parça top atılarak halka duyuruldu.

  Cumhurbaşkanlığına seçilen Atatürk kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Heyecanlı ve kararlı konuşmasını şu sözlerle noktaladı :

  - Türkiye Cumhuriyeti , cihanda işgal ettiği mevkie layık olduğu eserleriyle ispat edecektir . Türkiye Cumhuriyeti , mesut .muvaffak ve muzaffer olacaktır.
   
 4. Önder Özdoğan

  Önder Özdoğan Onursal Üye

  Kayıt:
  25 Mayıs 2005
  Mesajlar:
  2.329
  Beğeniler:
  1.291
  Seviye:
  Tarihe bu ara dönmek ve hatırlamak güzel oldu Derya abi,teşekkürler....:in:

  sevgiler..;)
   
 5. CROSSCU31

  CROSSCU31 Kıdemli Üye

  Kayıt:
  6 Şubat 2007
  Mesajlar:
  349
  Beğeniler:
  38
  Şehir:
  ESKİŞEHİR dağ
  Seviye:
  paylaşım için teşekkürle
   
 6. ismailofli

  ismailofli Bisikletkolik

  Kayıt:
  7 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.033
  Beğeniler:
  469
  Şehir:
  istanbul
  Seviye:
  Teşekkürler Derya Abi...
   
 7. Daywalker

  Daywalker Kıdemli Üye

  Kayıt:
  21 Nisan 2007
  Mesajlar:
  206
  Beğeniler:
  179
  Şehir:
  İzmir
  Seviye:
  Teşekkürler Derya abi, iyi bir kaynak olmuş. İleride çok işime yarayabilir.
   

İlginizi Çekebilir

upload_2017-1-3_15-30-31.png
Spor sırasında nabız bandı kullanıyorsak bazen nabzımızın en üst noktaya çıktığını görürüz. Bu üst noktayı oksijen kullanarak maksimum yakıt ürettiğimiz üst sınır olarak görebiliriz. Buna teknik...
upload_2016-6-24_11-17-2.png
Performans sürüşü yapanların yanıtını aradığı bir soru olsa gerek: Aslında, her şart altında mevcut durumumuzdan daha hızlı nasıl gidebiliriz diye de özetlenebilir. Benim düşüncem aynen şöyle:...
upload_2017-1-21_18-11-38.png
Geçen yıl Temmuz'da enerji kaynaklarımızı ve bunları nasıl geliştireceğimizi açıklayan bir konu açmıştım: Güç bölgeleri "anlayacağımız dilde" ne anlama geliyor? Aerobik dayanıklılık Laktat eşiği...