Lityum-ion pillerin şarj edilmesi

Oktay Erkan

Daimi Üye
Kayıt
26 Kasım 2013
Mesaj
333
Tepki
848
Şehir
Kadıköy İstanbul
Bisiklet
Trek
Çoğunlukla mobil cihazlarda ve bazı bisiklet aydınlatma cihazlarında kullanılan Li-ion pillerin doğru şarj edilmesi ile ilgili hep sağdan, soldan duyduğum şeylerden sonra şu adreste okuduğum makale beni çok bilgilendirdi. Doğru bildiğim bazı şeylerin yanlış olduğunu öğrendim. Belki başkalarına faydası olur diye çevirdim. Yazı oldukça uzun ve biraz teknik. Bu nedenle yazarın en sona koyduğu özet listeyi başa taşıdım. Bunları okumak bile yeterli olabilir. Çeviri kalitesi için affınıza sığınıyorum.

Lityum Tabanlı Pillerin Şarj Edilmesi Hakkında Basit İlkeler
 • Taşınabilir cihazlar şarj edilirken kapatılmalıdır. Bu, pilin eşik gerilim seviyesine sorunsuz ulaşmasını ve şarjı durduracak doyum akımının doğru görünmesini sağlar. Parazit yükler şarj cihazını
 • Orta sıcaklıklarda şarj edilmelidir. Çok düşük sıcaklıklarda şarj yapılmamalıdır.
 • Li-ion piller tam şarj gerektirmez. Kısmi şarj daha iyidir.
 • Şarj cihazları "hazır" durumu için değişik yöntemler kullanır. Bu her zaman tam şarjı belirtmeyebilir.
 • Eğer pil aşırı ısınmışsa şarj durdurulmalıdır.
 • Uzun bir süre kullanılmayacaksa pil yarı seviyede şarj edilmelidir.
 • Tam boşalmış piller "boost" ile hayata geri döndürülebilir. Bir dakikalık "boost" şarj ile normal seviyelere gelemeyen piller artık kullanılamaz, atılmalıdır.
Lityum-iyon Pillerin Şarj Edilmesi
Pillerin şarj olması ve boşalması kimyasal bir reaksiyondur fakat Li-ion pillerin bir istisna olduğu iddia ediliyor. Pil uzmanları bunlarda anot ve katot arasındaki iyon hareketinin bir parçası olarak enerji akışından söz ediyorlar. Bu iddianın doğru yönleri var fakat eğer bilimadamları tamamen haklı olsalardı, pillerin ömrü sonsuz olurdu ki bunu hepimiz isterdik. Uzmanlar bu durumdan, iyonların eksilmesine yol açan kapasite düşümünü sorumlu tutuyor. Basitçe, kullanım süresi tüm pil türlerini etkileyen bir korozyon olarak kabul ediliyor.

Li-ion şarj cihazı, kurşun-asit pil şarj cihazlarındaki gibi bir gerilim sınırlama cihazıdır. Aradaki farklar; daha yüksek bir gerilim seviyesi, daha dar bir gerilim toleransı ve kapasite koruma şarjının olmamasıdır. Kurşun-asit piller gerilim sınırlamasında biraz esneklik sunarken, Li-ion üreticileri doğru değerler konusunda çok sıkıdırlar çünkü Li-ion aşırı şarj kabul etmez. Pillerin ömrünü uzattığını ve pillere fazladan şarj kapasitesi sağladını iddia eden sözde "mucize" şarj cihazları Li-ion'da söz konusu değildir. Li-ion "temiz" bir sistemdir ve sadece alabileceği şarjı alır. Fazlalık her şey sorun yaratır.

Birçok pil hücre başına 4.20V ile şarj olur. Tolerans hücre başına +/–50mV.dur. Daha yüksek gerilimler kapasiteyi arttırabilir fakat hücre oksitlenmesi pilin ömrünü kısaltacaktır. Daha önemlisi ise 4.20V üzeri şarjlardaki güvenlik konusudur. Şekil 1, Li-ion pil sürekli akım şarj aşamalarından ve ek şarjdan geçerken gerilim ve akım eğrilerini gösteriyor.Şekil 1:
Li-ion şarj aşamaları. Li-ion pil tam şarj seviyesine, akım belirli bir seviyeye düştüğünde ulaşır (Aşama 2 sonu). Kapasite koruma şarjı yerine bazı cihazlar gerilim 4.05V altında düştüğünde tamamlama şarjı uygular (Aşama 4).

Tipik bir piyasa pili için şarj oranı 0.5 ile 1 arasında olup şarj süresi yaklaşık üç saattir. Üreticiler 18650 pillerin şarjı için 0.8 veya daha düşük bir oranı tavsiye eder. Şarj verimi %97 ilâ %99'dur ve hücre şarj boyunca soğuk kalır. Bazı Li-ion pillerde tam şarjda yaklaşık 5ºC sıcaklık artımı olur. Bu, pil içindeki koruma devresi ve/veya yükseltilmiş iç direnç yüzünden olur. Tam şarj, pil eşik gerilim değerine ulaştığında ve akım %3 seviyesine düştüğünde gerçekleşir. Ayrıca akımdaki seviye değişimi durduğunda da tam şarj olduğu kabul edilir. Bu duruma pilin kendi boşalmasının yüksek olması sebep olablir.

Şarj akımını yükseltmek tam şarj süresini çok hızlandırmaz. Hızlı bir şarjla gerilim seviyesi tepe seviyeye daha çabuk ulaşır ama doyum şarjı aynı oranda uzun olacaktır. Şarj akımının miktarı sadece her bir aşamaya geçme süresini değiştirir, Aşama 1 daha kısa olur ama Aşama 2'deki doyum daha uzun sürer. Bununla beraber yüksek akımlı bir şarj, pilin %70 şarj seviyesine daha çabuk ulaşmasını sağlar.

Li-ion piller, kurşun-asit pillerde olduğu gibi, tam şarj edilmek zorunda değildir, hatta bu istenmez de. Aslında tam şarj etmemek daha iyidir çünkü yüksek gerilim pilin basıcını arttırır. Daha düşük bir gerilim eşiği seçmek veya doyum şarjını hiç kullanmamak pil ömrünü uzatır, ancak tabii ki kullanım süresini azaltır. Piyasada kullanım süresi öne çıkarıldığından, bu şarj cihazları uzun pil ömrü yerine tam kapasiteye ulaşmayı tercih eder.

Bazı ucuz şarj cihazları basitçe, Aşama 2'deki doyum şarjını hiç yapmayan "şarj-et-kullan" yöntemini kullanırlar. Bunda elde edilecek şarj oranı sadece %85 olduğundan kullanıcı asıl suçlanacak olanın şarj cihazı olduğunu bilmeden pilin kısa kullanım süresinden şikayet eder. Birçok garantili pil bu sebepten dolayı değiştirilir ve bu durum cep telefonu sektöründe çok yaygındır.

Bazı üreticiler tam şarjın faydalarını bir yana bırakıp uzun pil ümrü elde etmek amacıyla daha düşük şarj eşikleri belirlerler. Tablo 2, değişik gerilim eşikleriyle, doyum şarjı yapılan ve yapılmayan şarjlar sonucu oluşan kapasite tahminlerini gösteriyor.


Hücre Başına Şarj Gerilimi

Gerilim Eşikli Şarjla Kapasite Oranı

Şarj Süresi

Tam Doyum Şarjla Kapasite Oranı

3.80V

%60

120 dk

~%65

3.90V

%70

135 dk

~%75

4.00V

%75

150 dk

~%80

4.10V

%80

165 dk

~%90

4.20V

%85

180 dk

~%100

Tablo 2:
Li-ion pilin tipik şarj karakteristiği. Tam doyum uygulamak kapasiteyi yaklaşık %10 oranında arttırır ancak yüksek gerilim sebepiyle pilin basıncı artar. Pil şarja ilk bağlandığında gerilip birden zıplar. Bu davranış lastik bir bantla ağır bir yük kaldırmaya benzer. Kaldırma kolu hızlıca yukarı kalkar ama yük geriden gelir. Şarj olan pilin gerilimi ancak neredeyse tam şarj olduğunda şarj gerilimine ulaşır. (Bkz Şekil 3) Bu şarj karakteristiği tüm piller için tipiktir.Şekil 3:
Li-ion pillerde şarj voltajının bir fonksiyonu olarak kapasite. Kapasite, lastik bir bantla ağır bir yük kaldırmak gibi şarj gerilimini izler.

Şarj süresince kapalı devre gerilimine (CCV) güvenerek kapasite ölçümü yapmak pek mantıklı değildir. Ama açık devre gerilimi (OCV), pil şarj olduktan bir süre sonra seviye tahmini için kullanılabilir. Bu süre pilin dengeye ulaşmasını sağlar. Tüm pillerdeki gibi sıcaklık açık devre gerilimini etkiler. Detay için Şarj Seviyesi Ölçme (İng).

Li-ion piller aşırı şarjı kabul etmez ve tam şarja ulaşılınca şarj akımı kesilmelidir. Sürekli bir kapasite koruma şarjı lityumun kaplanmasına sebep olur ve bu güvenlik zaafiyeti yaratır. Basıncı düşürmek için, 4.20V gerilim seviyesi mümkün olduğunca kısa bir süre uygulanmalıdır.

Şarj tamamlandığında pil gerilimi düşmeye başlar ve bu gerilim basıncını düşürür. Zamanla açık devre gerilimi 3.60V ile 3.90V arasında durur. Unutulmamalıdır ki doyum şarjını tam almış bir pil yüksek gerilim seviyesini, hızlı şarj edilmiş ve doyum şarjını almamış bir pile göre daha uzun bir süre koruyacaktır.

Eğer Li-ion pil kullanıma hazır olması için şarj cihazında bırakılıyorsa, bazı şarj cihazları pilin kendi boşalmasını karşılamak için küçük bir tamamlama şarjı uygularlar. Cihaz, gerilim 4.05V seviyesine düştüğünde buna başlar ve 4.20V seviyesine ulaştığında durur. Bazıları ise gerilimin 4.00V seviyesine düşmesini bekler ve sadece 4.05V seviyesine kadar şarj eder. Bu, gerilim kaynaklı basıncı azaltıp pil ömrünü uzatır.

Bazı taşınabilir cihazlar açık kounumda iken bir şarj ünitesine konur. Cihaz tarafından çekilen akım "parazit yük" olarak adlandırılır ve şarj döngüsünü bozabilir. Pil üreticileri, mini döngülere sebep olabileceği için bunun tersini tavsiye eder fakat bu her zaman mümkün değildir, elektriğe sürekli bağlı bir dizüstü bilgisayarda olduğu gibi. Pil 4.20V seviyesine şarj edilirken bir yandan da cihaz tarafından boşaltılır. Basınç, 4.20V seviyesindeki döngüler sebebiyle yüksektir.

Taşınabilir cihazlar şarj süresince kapalı olmalıdır. Bu, pilin sorunsuz olarak eşik gerilimine ulaşmasına ve şarjın düşük akımla kesilmesine sebep olur. Parazit yük, pil gerilimini baskılayarak şarj cihazını şaşırtır ve akımın doyum aşamasında düşmesini engeller. Pil tam şarj olmasına rağmen şarjın devam etmesine sebep olur. Bu da pilde gereksiz bir basınca sebep olurken güvenlik zaafiyeti yaratır.

Pil uzmanları Li-ion pilleri şarj etmenin Nikel tabanlı pillere göre daha basit ve sade olduğu konusunda hem fikirdir. Gerilim toleransı sağlamak dışında şarj devreleri görece basittir. Gerilimi sınırlamak ve "hazır" durumunu tetikleyen düşük akımı izlemek, zamana göre değişen karmaşık grafikleri analiz etmekten daha kolaydır. Li-ion şarj akımları daha az önemlidir ve çok değişik seviyelerde olabilir. Güneş paneli veya rüzgar tribünü gibi yenilenebilir enerji kaynakları dahil her tür kaynak kullanılabilir. Şarj kabulü çok yüksektir. Düşük ve aralıklı bir şarjla, şarj biraz uzun sürebilir ama pili negatif etkilemez. Kapasite koruma şarjının olmaması cihazı daha basit kılar.

Li-ion Pili Aşırı Şarj Etmek
Li-ion belirlenmiş gerilimlerde güvenle çalışır ancak yanlışlıkla bunların üzerinde bir gerilimle şarj edilirse dengesiz bir hale gelir. Uzun süre 4.30V üzerinde şarj etmek, anotta metalik lityum kaplanmasına, katotun oksitleyiciye dönüşmesine, kararlılık kaybına ve CO2 üretilmesine sebep olur. Hücre basıncı artar ve şarj devam ederse Şarj Kesme Devresi 200psi seviyesinde şarjı keser.

Basınç daha da artarsa, 500psi'da güvenlik membranı patlar ve sonunda hücre alev alabilir. Termal sızıntı pil tam şarj edildiğinde düşer. Li-kobalt için bu değer 130–150°C arasında, nikel-manganez-kobalt için 170–180°C, manganez için ise 250°C'dir. Li-fosfat, manganez kadar ya da daha iyi sıcaklık kararlılığı gösterir.

Li-ion aşırı şarjda güvenlik tehlikesi yaratan tek pil değildir. Kurşun ve nikel tabanlı pillerin de doğru kullanılmadığı taktirde eridiği ve yangına sebep olduğu bilinmektedir. Nikel tabanlı piller güvenlik sebepleriyle toplatılmıştır. Düzgün tasarlanmış şarj cihazları tüm pil sistemleri için en kritik konudur.

Li-ion Pili Aşırı Boşaltma
Li-ion piller asla tamamen boşaltılmamalıdır ve bunu önlemek için birkaç güvence vardır. Cihaz, gerilim 3.0V seviyesine düştüğünde akımı keserek boşalmayı durdurur. Eğer gerilim 2.70V seviyesine veya altında düşerse pilin devresi pili uykuya geçirir. Bu pili kullanım dışı bırakır ve çoğu şarj cihazı bu durumda pili şarj edemez. Bunu önlemek için uzun bir süre kullanılmayacak piller kısmen şarj edilip saklanmalıdır.

Pil üreticileri pilleri %40 şarj seviyesinde piyasaya sürer. Düşük şarj seviyesi, depolama süresince bir miktar şarj düşümüne izin verirken beklemeyle ilgili basıncı düşürür. Pil satılmadan önce, koruma devresinin akımını azaltmak için gelişmiş piller koruma devresini devre dışı bırakacak ve ilk şarjda veya kullanımda tekrar aktive edecek bir uyku moduna sahiptir. Bir kez aktive olunca tekrar uyku moduna geçilemez.

Eğer pil bir haftadan fazla 1.5V seviyesinin altında kalmışsa bunu şarj etmeyin. Bakır anahtarlar kısmi veya tam kısa devreye yol açacak bir hale gelmiş olabilir. Bu halde şarj edilirse hücre kararsız hale gelir ve aşırı ısınma ve benzeri davranışlar gösterebilir. Basınç altında kalmış Li-ion piller düşme ve sarsıntı gibi fiziksel etkilere ve ısıya maruz kalmaya karşı daha hassas olurlar.

Li-ion Polymer Pili Şarj Etme
Li-ion polimer veya li-polimer pillerin şarjı, Li-ion pillerin şarjına çok benzer ve bir değişiklik gerekli değildir. Çoğu kullanıcı pillerinin Li-ion mu yoksa Li-polimer mi olduğunu bilmez. "Polimer" kelimesi bir promosyonel yutturmaca olarak kullanılmış olup farklı bir özelliği ifade etmez.

Çoğu polimer pil, Li-ion ile Li-polimer arasında melez bir mimariye sahiptir. Polimer ailesinde birçok tür vardır ve gerçek kuru polimer pillerin piyasaya çıkması için yıllar geçmesi gerekecektir. Plastik pil olarak da bilinen bu sistem ilk olarak 2000'li yılların başlarında duyuruldu ancak ortam sıcaklıklarında istenen iletkenliği asla elde edemedi.
 
Scudo

Bilal Öz

Aktif Üye
Kayıt
3 Ağustos 2013
Mesaj
144
Tepki
89
Şehir
İstanbul
Bisiklet
Geotech
Son zamanlarda hem lithium-polimer yassı pillerle hem 18650 pillerle çok meşgulüm ve elimde yüze yakın kullanılmış veya notebook bataryalarından çıkarılmış 18650 mevcut. Özel balance charger cihazım var ve bu cihazla her gün uyku moduna geçmiş, iç direnci sapmış, kısa devreye düşmüş veya tamamen ölmüş pillerin kurtarılıp kurtarılamayacağını tatbik ederek lithium-ion pil mantığını çözmeye çalışıyor, pillerimin profillerini çıkarıyorum.
Yukarıdaki bilgiler son 2 aydır lithium-ion piller hakkında edindiğim tecrübelerle %100 örtüşüyor, paylaştığınız bilgiler gerçekten çok değerli ve açıklayıcı.
Özellikle de şu kısmın doğruluğunu çoğu kez tatbik ettim.

"Tam boşalmış piller "boost" ile hayata geri döndürülebilir. Bir dakikalık "boost" şarj ile normal seviyelere gelemeyen piller artık kullanılamaz, atılmalıdır."
 
Kayıt
16 Mayıs 2018
Mesaj
2
Tepki
1
Yaş
26
Şehir
samsun
İsim
furkan
Bisiklet
Salcano
Bende sony vtc 5ler var aydınlatmada kullanıyorum. basit 3.7lik adaptörle şarj ediyorum. ben başka yerde okuduğuma göre her fırsatta şarja takıyorum pili. 10 dk feneri çalıştırmak için kullandıysam bile 3.7 volta getirip öyle saklıyorum. ama pek mantıklı gelmiyor. çok sık kullanmaktayım uzun ömürlü olması için % kaça kadar bitirip şarja takmalıyım veya yaptığım doğru mu? malum tanesi 40lira olmuş artık korumak gerek:)
 
Kayıt
21 Temmuz 2016
Mesaj
7
Tepki
7
Yaş
38
Şehir
Bilecik
İsim
Mehmet Emin
Bisiklet
Salcano
Resimdeki acil aydınlatma lambasının içinde batarya var,bunu bisiklet için güç kaynağı olarak kullanabilirmiyiz?güçlü bi ışık elde edebilirmiyiz?
 

Dosyalar

ursbora

Üye
Kayıt
27 Ekim 2016
Mesaj
15
Tepki
7
Yaş
38
Şehir
Bursa
İsim
Bora U
Bisiklet
Bianchi
Özelde Elektrikli bisikletler için ama genel olarak tüm Lityum iyon piller için hazırladığımız bir blog arkadaşlar buraya linkini ekliyorum. Lityum iyon pillerin kullanılması ve korunması ve şarj edilmesi hakkında.

Li-ion batarya paketinizi daha sağlıklı ve verimli kullanmak için bazı ipuçları.
Lityum İyon batarya teknolojisi dünyayı hızla değiştiriyor. Çok hafif olmaları, yüksek enerji depolama kapasiteleri ve uzun ömürleri nedeniyle hayatımızın birçok alanında vazgeçilmez oldular. Batarya teknolojisi hızla gelişmeye de devam ediyor. Enerji depolama kapasiteleri artarken, fiyatları aşağıya doğru düşüyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2012 ve 2017 yılları arasında batarya fiyatları %70 kadar azaldı.

Ancak halen bataryanız hem Alba kitlerin hem de Alba elektrikli bisikletlerin en önemli ve en pahalı parçası olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Bir batarya paketi yanlış saklama koşulları, yanlış kullanım sebebiyle size bahsedilenden çok daha kısa bir süre içinde ömrünü tamamlayabilir ya da tam tersi doğru kullanım ve bakım ile beklenenden çok daha fazla çevrim adedinde performans gösterebilir. Bu sebeple, Alba Li-ion batarya paketlerinin bakımı, daha verimli ve uzun ömürlü kullanılması için bazı temel bilgileri sizinle paylaşmak istedik. Bu blogda mümkün olduğunca daha az teknik detay vermeye çalıştık. Lityum-İyon teknolojisini ve kimyasını daha derinine işleyeceğimiz bir yazı daha kaleme alacağız.

Başlamadan önce Alba kit ve bisikletlerde kullandığımız piller hakkında kısa bilgiler verelim. Alba olarak dünyanın en çok tercih edilen lityum iyon markası Samsung ile çalışıyoruz. Özel üretim piller ve bazı bisiklet modelleri dışında bataryalarımız hemen hemen hepsi Samsung ICR 18650 26F hücrelerden oluşuyor. (Bazı özel siparişlerde Sony vtc6 veya Panasonic gibi daha yüksek nominal kapasiye sahip hücrelerde kullanıyoruz.) Samsung 26F hücreler 2600 mah nominal kapasiye ve 3.6V nominal voltaja sahip. Ağırlıkları ise yaklaşık 44gr. Hücrelerin kimyasına gelince, hücreler LiNiCoMnO2 (Lityum nikel cobalt manganez oksit) kimyasına sahip, ICR kısaltmasıda buradan geliyor. Söz konusu hücrelerin elektrikli bisiklet bataryaları için dünyada en çok tercih edilen tip olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi gelelim bataryaların bakımı, saklanması, şarj edilmesi ve kullanımıyla ilgili temel bilgilere.

Bataryanızı uzun dönem kullanmayacaksanız, nerelere dikkat etmelisiniz?
 1. Li-ion bataryalar çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda saklanmayı çok sevmezler. Literatürde, ideal saklama koşullarının 10-25 derece olması öneriliyor. Hem uzun dönem hem de kısa dönem saklamak için bu sıcaklık aralığına dikkat edebilirsiniz. Bu noktada, Li-ion bataryaların az daha olsa soğuk ortamları tercih ettiklerini söyleyebiliriz.
 2. Benzer şekilde nemli ortamlarda da uzun dönem saklama yapılmaması öneriyoruz.
 3. Eğer bataryanızı uzun süre kullanmayacaksınız, tam boş veya tam dolu konumda bırakmamanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle tam boş konumda batarayayı saklamak bataryanızın sağlığına ciddi zarar verecektir.
 4. Bataryanız mümkün olduğunca az süre tam boş konumda kalmamasına dikkat etmelisiniz. Li-ion bataryalar boş olarak saklamayı sevmezler, uzun süre boş konumda saklamak kapasitelerine ciddi zarar verecek ve hızlı yaşlanmalarına sebep olacaktır.
 5. Batarayanızı her 3-4 haftada bir şarj etmenizi öneriyoruz.
 6. Bataryanızı uzun dönem kullanmayacaksanız, mümkün olduğunda %50-%80 doluluk aralığında tutmanızı tavsiye ediyoruz. Bunu bataryayı tam dolu konuma getirip, kısa bir süre bisikletinizi sürerek sağlayabilirsiniz.
Bataryayı şarj ederken nelere dikkat etmelisiniz?
 1. Bataryanızı şarj etmek için Li-ion batarya paketleri için özel olarak üretilen Alba şarj aletlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aynı teknik özelliklere sahip şarj aletleri bile li-ion batarya kimyasına zarar verecektir. Aynı zamanda bataryanızın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.
 2. Şarj süresince bataryanızın kapalı konumda olmasına dikkat ediniz.
 3. Şarj süresince bataryanızın üzerinin örtülü olmamasına dikkat ediniz.
 4. Bataryayı ilk kullanımdan önce 12 saat süre ile şarj etmenizi tavsiye ediyoruz. İlk şarjdaki bu uzun süre hücre gruplarının dengeli olarak şarj edilmesini sağlayacaktır.
 5. Her ne kadar Alba şarj aletleri batarya tam dolu konumuna geldiğine şarj işlemine son verse de, bataryanızı 2-3 günden fazla şarjda bırakmamanızı öneriyoruz.
Yoğun kullanımda nerelere dikkat edebilirsiniz?
 1. Bataryanın sağlığını korumanın ilk kuralı düzenli kullanımdır. Ne kadar düzenli kullanırsanız Li-ion bataryanızı o kadar sağlıklı olacak ve geç yaşlanacaktır.
 2. Lityum İyon bataryalar ile ilgili bir diğer kural ise bataryayı mümkün olduğu kadar %20-%80 doluluk arasında kullanmanızdır. Tabi ki bu seviyeleri ölçmek her zaman çok kolay değil. Yine de, basit bir voltmetre ile ölçebilecekler için 36V Alba batarya paketleri için tam boş ve tam dolu voltaj değerleri sırasıyla 31V ve 42V, benzer şekilde 48V batarya paketleri için ise 40,5V ve 52V olduğunu söyleyebiliriz. (Alba olarak farklı akım değerleri ile şarj yapabilen ve istenilen doluluk seviyelerinde şarjı durduran akıllı Li-ion şarj aletlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda aksesuar bölümümüzde satışa sunacağız. :)
 3. Li-ion bataryalarda hafıza etkisi olmadığından, bataryaları ne zaman isterseniz o zaman şarj edebilirsiniz. Alba olarak, pillerinizi her kullanımdan sonra tam dolu kapasite yakın bir seviyeye kadar şarj etmenizi öneriyoruz.
 4. Li-ion bataryalar düşük akım değerleri ile şarj edilmeyi severler. Bu sebeple, eğer bir vakit kısıtınız yok ise, mümkün olan en düşük akım değeri ile şarj etmenizi tavsiye ederiz.
 5. Her Li-ion bataryanın potansiyel bir yangın sebebi olduğunu unutmayınız. Bu sebeple mümkün olduğunca güvenli ortamlarda saklamaya/şarj etmeye çalışınız.
Son bir not olarak, bu yazıda tüm kuralları ele almadığımızı hatırlatırız. Detaylar için kit ve bisikletlerin garanti şartlarını ve kullanım kitapçıklarını inceleyebilirsiniz.

Kaynak: Li-ion batarya paketinizi daha sağlıklı ve verimli kullanmak için bazı ipuçları..
 
Kayıt
18 Aralık 2019
Mesaj
3
Tepki
4
Yaş
30
Şehir
Bursa
İsim
crazymosquito
Başlangıç
1995—96
Bisiklet
Bisan
Bisiklet türü
Diğer
lityum iyon pillerle ve gelecekteki yeni pillerle alakalı
 

tennozer

Üye
Kayıt
26 Nisan 2020
Mesaj
54
Tepki
41
Yaş
37
Şehir
istanbul
Başlangıç
2019—20
Bisiklet
Diğer
Bisiklet türü
Yol bisikleti
Bu elektrikli bisikletlerdeki lion il hücrelerini Lifepo4 pillerle değiştirmek gibi bir düşüncem var.. Hızlı şarj konusunda çok iyiler.. İzlediğim onca videoda gördüğüm bu
 

Şerif Feridun

Forum Bağımlısı
Kayıt
28 Mayıs 2017
Mesaj
739
Tepki
1.123
Yaş
44
Şehir
İzmir
İsim
Şerif Feridun
Bisiklet
Carraro
@tennozer bahsebkonu lipo piller ise sarj hususunda hala cok nazikler ve doğru sarj-desarj işlemi yapılmazsa şiddetli patlamayla bozulurlar. Aman dikkat.
 
Yukarı Alt