KEY hesaplarının ödenmesi...

Konu, 'Güncel Haberler' kısmında Derya AKYILDIZ tarafından paylaşıldı.

 1. Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.811
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  KEY hesaplarının ödenmesi için gerekli düzenleme yürürlüğe girdi.

  [​IMG]

  Konut edindirme yardımı (KEY) hesaplarının hak sahiplerine ödenmesi için gerekli düzenleme yürürlüğe girdi. Hesaplar hak sahiplerine isteklerine göre nakit veya Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) hisse senedi olarak ödenecek.

  30 Kasım 2007’ye kadar, hak sahiplerinin belirlenmesi için ilgili kuruluşlarda listeler oluşturulacak. Bu listeler üç ay içinde EGYO’ya gönderilecek. İlan sürecinin de tamamlanmasının ardından ödemeler 2008 yılı içinde gerçekleştirilecek.

  Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; hesapların Bankaca takip edildiği 1 Ocak 1987 ila 29 Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönem için Emlak Bankası’nın altı aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanacak. Hesapların Banka’dan EGYO’ya devredildiği 29 Aralık 1999 tarihinden, 30 Kasım 2007 tarihine kadar ise; EGYO’nun net aktif değerinin yüzde 60.96’sının, Emlak Bankası tarafından ayni sermaye olarak EGYO’ya devredilen taşınmazlar karşılığı 395 milyon 751 bin YTL’ye oranı esas alınarak nema hesaplanacak.

  Hak sahiplerine ilişkin listeler,Resmi Gazete’de ilan edilecek. Ayrıca, hak sahipleri listesi, EGYO ya da TOKİ internet sayfasında da duyurulacak.

  YA NAKİT YA DA HİSSE SENEDİ

  Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler ve hisse senedi devir işlemlerinin ödeme planı ve süresi ile diğer hususlar EGYO tarafından belirlenerek ilan edilecek. EGYO Hisse Senedi almayı tercih eden hak sahipleri hak sahibi listesi ilan tarihini takip eden ayın sonuna kadar Ziraat Bankası şubelerinden birine başvuracak.

  Hak sahiplerine, talep etmeleri halinde, ödemeler nemasıyla birlikte nakit veya bildirdikleri tercihlerine göre, payları oranında EGYO Hisse Senedi verilmek suretiyle yapılacak.

  Hak sahiplerince talep edilmesi halinde, karşılığının Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya aktarılmasının ardından nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılacak.

  Nakit olarak yapılacak ödemeler Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile toplu veya bireysel olarak yapılacak. Talep edilmesi halinde ödemelerde yardımı yatıran kurum veya kuruluş personeline toplu olarak kurumları aracılığıyla ödeme yapılacak. Bireysel ödemelerde hak sahiplerinin T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekecek.

  İTİRAZ SÜRESİ ÜÇ AY

  Emlak Bankası’na iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde konut edindirme yardımında hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde konut edindirme yardımına ilişkin yasayla belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurmaları gerekecek. Belgeler ve kamu kurumlarının kayıtlarıyla anlaşılması durumunda, başvuruyu izleyen iki aylık süre içinde Emlak Bankası’na bildirilecek.

  İlan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine’ye irat kaydedilecek.

  Konut edindirme yardımına müstehak kişinin ölümü halinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım nemasıyla birlikte, kanuni mirasçılarına veraset ilamının ibrazı ve varislerce dilekçeyle başvuru yapılması durumunda ödenecek.

  Kaynak: [​IMG]

  Not: Sizlerin olmayabilir belki ama, gene de kulağınızda bulunsun.. büyüklerinizin ya da çevrenizdekilerin bu fonda parası olabilir... ;)
   
  H.Can DEMİREL bunu beğendi.
 2. H.Can DEMİREL

  H.Can DEMİREL Bisikletkolik

  Kayıt:
  25 Temmuz 2006
  Mesajlar:
  1.233
  Beğeniler:
  995
  Şehir:
  Muğla
  Seviye:
  Derya bey merhaba,

  Güzel bir paylaşım çok teşekkür ederim...
   
 3. #3
  Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.811
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  Daha tafsilatlı bilgi almak isteyenler, aşağıdaki açıklamayı okuyabilirler.. ;)


  ***

  14 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26613

  YÖNETMELİK
  Basbakanlık (Hazine Müstesarlıgı ile Toplu Konut idaresi Baskanlıgı)’tan:

  KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE
  ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amacı, 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak
  Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak yapılacak
  ödemelere iliskin usul ve esasları düzenlemektir.


  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına
  Dair Kanunun 7 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıstır.


  Tanımlar

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Banka: Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketini,
  b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı Anonim Sirketini,
  c) Hak Sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İsçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme yardımı
  Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde Konut Edindirme Yardımından yararlanmıs olanlar hariç olmak üzere,
  mezkûr Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve
  yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketi hesaplarına intikal etmis olan
  kisiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim
  formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketine
  devretmekle yükümlü kurum ve kuruluslara verilmis ve yardım tutarı tahsil edilmis, ancak Türkiye Emlak Bankası
  Anonim Sirketi hesaplarına intikal ettirilmemis olan kisiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya
  aktarılmıs olan isçi emeklileri dâhil) veya bunların kanunî mirasçılarını,
  ç) SSK: (Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumunu,
  d) Kanun: 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına
  Dair Kanunu,
  ifade eder.


  Hak sahiplerinin belirlenmesi

  MADDE 4 – (1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını
  tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca,
  Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dısındaki tüm kurumlar ve kuruluslar;
  a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketine aktarılmıs olan hak sahiplerinin
  isimleri ve yardım tutarlarının yer aldıgı listeleri,
  b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmis, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketine aktarılmamıs
  olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldıgı listeleri,
  Kanuna ekli cetveldeki bildirim formatında, Hak sahiplerinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası (T.C.
  Kimlik Numarası hanesi bos bırakılmaksızın), sicili (sicil hanesi bos bırakılmaksızın) (Devredilen) Emekli Sandıgına
  tabi çalısan memur personel için "Emekli Sicil Numarası", SSK’ya tabi çalısan isçi personel için "Sigorta Sicil
  Numarası", kanunla ve kanunların verdigi yetkiye dayanılarak kurulan kuruluslarda istihdam edilmekte olan diger
  kamu görevlileri için ise "Kurum Sicil Numarası", yardım miktar ve sürelerine iliskin bilgiler ile kurum veya kurulus
  ad ve unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak olan bilgileri, içeriginin kayıtlı oldugu disket ya da yogun disk (cd) ile
  üst yazı ekinde, Bankanın,
  Tasfiye Hâlinde Türkiye Emlak Bankası A.S.
  Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlügü
  Atatürk Bulvarı No:62 Kat:5
  06440 Yenisehir/ANKARA
  adresine 30/11/2007 tarihine kadar bildirmek zorundadırlar.

  Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus
  olmak üzere üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu süre içinde hak sahiplerine iliskin listelerin bildirilmemesi,
  mükerrer, yanlıs veya usulüne uygun olmayan sekilde bildirilmesi hâlinde hak sahiplerine karsı sorumluluk ilgili
  kurum veya kuruluslara aittir.
  (2) Kanuna ekli cetveli daha önce göndermis olan kurumlar, sadece bilgilerini ilettikleri hak sahiplerinin T.C.
  kimlik numaralarını bildirmekle yükümlü olup, ilave bildirimler de yapabilir.
  (3) Kurumlar bildirim listelerindeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldıgına iliskin dekontların
  mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiginde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.
  Mutabakat saglanmadan gönderilen listelerin sorumlulugu listeyi gönderen kuruma aittir.
  (4) Kanuna ekli cetveli gönderecek olan kurumlar ile saymanlıklar kendi çalısanlarına iliskin bilgileri içeren
  tek bir listeyi düzenleyerek göndereceklerdir.
  (5) SSK, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen listeleri, ayrı ayrı ve fıkrada öngörülen sürenin sonunu
  beklemeden aylık dönemler itibariyla Bankaya gönderecektir.
  (6) Mülga 26/11/1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname geregince, Türkiye Emlak Bankası
  Anonim Sirketi tarafından baslatılan hak sahiplerinin belirlenmesi islemleri Banka tarafından ilgili kuruluslarca
  gerekli mutabakatları saglanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanır. Banka, hak sahiplerinin isim, konut
  edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri birinci fıkrada öngörülen sürenin bitiminden itibaren üç ay içinde
  EGYO'ya bildirir. Hazine Müstesarlıgının baglı oldugu Bakan bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere iki aya kadar
  uzatmaya yetkilidir.


  Nema hesaplaması

  MADDE 5 – (1) Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında;
  hesapların Bankaca takip edildigi 1/1/1987 ilâ 29/12/1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası
  Anonim Sirketinin altı aylık vadeli mevduat faizi bilesik usulde uygulanır. Hesapların Banka’dan EGYO’ya
  devredildigi 29/12/1999 tarihinden, 30/11/2007 tarihine (Bakanlar Kurulunca bu sürenin uzatılması hâlinde uzatılan
  süre sonuna) kadar ise; EGYO’nun net aktif degerinin %60,96’sının, mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
  uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketi tarafından ayni sermaye olarak EGYO’ya devredilen tasınmazlar
  karsılıgı 395.751.717,17.-YTL’ye oranı esas alınarak nema hesaplanır. EGYO, net aktif degerini Sermaye Piyasası
  Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına iliskin düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre belirler ve bu maddeye
  göre belirledigi nema katsayısını Bankaya gönderir. Nema hesaplamasına iliskin örnek Ek-1’de yer almaktadır.
  (2) Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketine
  devretmekle yükümlü kurum ve kuruluslar nezdinde bulunan ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketine
  aktarılmamıs olan hak sahiplerine iliskin konut edindirme yardımı tutarlarının tamamı, fer'ilerinin tahsili
  beklenilmeksizin, Hazine Müstesarlıgının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına
  aktarılır. Bu kisilere ait konut edindirme yardımı tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil
  edilmesini müteakip tahsilatın yapıldıgı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Hazine Müstesarlıgının Türkiye Cumhuriyet
  Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır.
  (3) Bu Yönetmeligin uygulanmasında, SSK tarafından isverenlerden gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil
  edilen konut edindirme yardımı tutarlarının iliskin oldugu ayı takip eden ayın sonunda tahsil edilmis oldugu kabul
  edilerek islem yapılır.
  (4) Birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren hak sahiplerinin alacakları nemalandırılmaz.
  (5) Bu Yönetmelik uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması veya hisse senedi verilmesi islemleri
  tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlıgından dogan malî ve yönetimsel haklarının Toplu
  Konut İdaresi Baskanlıgı tarafından temsil edilmesine devam olunur.


  Hisse hesaplaması

  MADDE 6 – (1) EGYO hisse senedi almayı tercih eden her bir hak sahibinin EGYO’nun sermayesinin
  %60,96’sı içindeki payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29/12/1999 itibarıyla nemalandırılmıs toplam
  degerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29/12/1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmıs toplam
  degeri içindeki payı esas alınarak belirlenir.


  İlan, ödemeler ve hak sahipliginin sona ermesi

  MADDE 7 – (1) Hak sahiplerine iliskin olarak 4 üncü madde uyarınca Banka tarafından EGYO'ya bildirilen
  listeler, hak sahipliginin tespitine esas olmak üzere, EGYO veya Toplu Konut İdaresi Baskanlıgı tarafından Resmî
  Gazete’de ilan edilir. Ayrıca, hak sahipleri listesi, EGYO ya da Toplu Konut İdaresi Baskanlıgı internet sayfasında da
  ilan edilir.
  (2) Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler ve hisse senedi devir islemlerinin ödeme planı ve süresi ile diger
  hususları EGYO tarafından belirlenerek ilan edilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre EGYO Hisse
  Senedi almayı tercih eden hak sahipleri birinci fıkraya göre yapılacak ilan tarihini takip eden ayın sonuna kadar
  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Sirketi subelerinden birine basvurur.
  (3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan ve bilgileri Bankaca EGYO'ya bildirilen hak
  sahiplerine, talep etmeleri hâlinde, ödemeler nemasıyla birlikte nakit veya bildirdikleri tercihlerine göre, payları
  oranında EGYO Hisse Senedi verilmek suretiyle yapılır.
  (4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan ve bilgileri Bankaca EGYO'ya bildirilen hak
  sahiplerince talep edilmesi hâlinde, karsılıgının Hazine Müstesarlıgı tarafından EGYO'ya aktarılmasını müteakip
  nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılır.
  (5) Nakit olarak yapılacak ödemeler için EGYO ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Sirketi
  arasında protokol düzenlenir ve ödemeler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Sirketi subeleri aracılıgı ile
  toplu veya bireysel olarak yapılır. Talep edilmesi hâlinde ödemelerde yardımı yatıran Kurum/Kurulus/Saymanlık
  personeline (hâli hazırda çalısanına) toplu olarak kurumları aracılıgıyla ödeme yapılır. Bireysel ödemelerde hak
  sahiplerinin T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile T.C. Ziraat Bankası subelerine basvurması
  gerekir.
  (6) Kanun geregi yapılacak ödemelere iliskin yeterli kaynak ödeme öncesi EGYO tarafından T.C. Ziraat
  Bankası A.S.’ye aktarılır. Nakit olarak yapılacak ödemeler için T.C. Ziraat Bankası A.S.’ye ödenecek komisyon tutarı
  EGYO ile T.C. Ziraat Bankası A.S. arasında yapılacak protokolle belirlenir. Yapılan protokol çerçevesinde EGYO,
  T.C. Ziraat Bankası A.S.’ye ödenecek komisyon tutarını kendi kaynaklarından karsılar.
  (7) Türkiye Emlak Bankası Anonim Sirketine iletilen listelerde isimleri yer almadıgı halde konut edindirme
  yardımına müstahak oldugunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldıgı tarihten itibaren üç ay içinde mülga 3320 sayılı Kanuna
  göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve
  kuruluslara basvurmaları hâlinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldıgı hususunun her zaman
  düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile
  anlasılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluslarca hesaplanarak ilgililerin
  basvurusunu izleyen iki aylık süre içinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen içerikte Bankaya bildirilir. Bu
  fıkraya göre hak sahibi oldugu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde dördüncü fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkrada
  belirtilen basvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluslarca dikkate alınmaz.
  (8) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren bes yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irat
  kaydedilir.


  Diger hükümler

  MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan
  belgelerin geçerli olup olmadıgı hususunda karar vermeye yetkili kurum Bankaya bildirim yapan kurumdur.
  (2) Bu Yönetmelige göre hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere iliskin olarak
  ihtilaf olusması hâlinde hak sahipleri, öncelikle adlarına yardım yapan kurumla, daha sonra bilgileri gönderen kurumla
  ve en son olarak ise EGYO ile irtibat kuracaktır.
  (3) Mülga 3320 sayılı Kanun geregi konut edindirme yardımına müstehak kisinin ölümü hâlinde, adına
  biriken ve kullanılmayan yardım nemasıyla birlikte, kanunî mirasçılarına veraset ilamının ibrazı ve varis/varislerce
  dilekçeyle basvuru yapılması durumunda ödenir.


  Yürürlük

  MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, 30/5/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüge girer.
  Yürütme
  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Hazine Müstesarlıgının baglı oldugu Bakan ile Toplu Konut
  İdaresi Baskanlıgı birlikte yürütür.


  Ek-1

  NEMA HESAPLAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK
  Bir hak sahibi adına isveren tarafından yatırılan toplam anapara tutarı : A
  Altı aylık vadeli mevduat faizi ile 29/12/1999’a kadar faiz geliri : F
  EGYO’ya devir tarihi itibarıyla Toplam Alacak : A + F

  EGYO’nun Md.5’e göre belirlenen Net Aktif Degeri : EGYONAD
  KEY hak sahiplerinin hissesi (KEYPAYI) : EGYONAD * % 60,96
  EGYO’ya KEY Karsılıgı devredilen tasınmazların tutarı : 395.751.717,17.-YTL
  Nema katsayısı (NK) : KEYPAYI / 395.751.717,17

  Bir hak sahibinin alabilecegi toplam tutar : NK * (A+F)
   
  alikırbaş bunu beğendi.
 4. pythia

  pythia Üye

  Kayıt:
  11 Haziran 2007
  Mesajlar:
  83
  Beğeniler:
  115
  Şehir:
  Alanya-Antalya
  Seviye:
  Derya Bey ne diyeyim ki! Helal olsun valla. Çok teşekkürler. Bizi aydınlattınız. İzinde olduğum için haberim olmamıştı. Artık size Derya Hocam diyebilirim herhalde.:p
   

İlginizi Çekebilir

upload_2017-2-6_15-29-19.png
Bugüne kadar üzerinde hiç durmadığım bir konudan bahsedeceğim: Antrenman yoğunluğu dağılım modelleri (ingilizce kısaltması TID, yani Training Intensity Distribution). TID nedir, ne işe yarar...
upload_2017-5-4_14-38-12.png
Spor dediğimizde aklımıza, o spora yatkın kasları olan atletler geliyor. Örneğin, maraton veya yol bisikleti yarışından bahsediyorsak, hem kardiyovasküler sistemin hem de ilgili kasların...
group-riding-143.jpg
Sürüşlerimizdeki ortalama hız, ne durumda olduğumuzun iyi göstergelerinden biridir. Yol bisikletine ilk geçtiğimdeki ortalama hız hedefim 25 km/h olurdu hatırlıyorum :) Zamanla daha da yükseldi....