Karar Verme Kavramı

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında Derya AKYILDIZ tarafından paylaşıldı.

 1. Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.811
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  Karar Verme Kavramı


  [​IMG]


  1. KARAR VERME KAVRAMI

  1.1. Tanımı
  Karar verme; bir bireyin, bir yöneticinin yada bir örgütün birkaç seçenek arasından bir
  tanesini tercih edeceği bir seçme eylemidir.


  Karar vermede en önemli etken karar verenin özellikleridir. Kararı veren kişi bütün
  tarafsızlıkların yanında psikolojik ve biyolojik özelliklerin etkisi altındadır. Bu kişinin
  aktif bir kişiliğe sahip olması gerekir. Böyle olduğu sürece işletmelerin büyümesini
  sağlayan kararları verebiliriz.

  Karar Verme İşlemini Gerçekleştiren Bazı Faktörler:

  • Ulaşılmak istenen amaç.
  • Amaca ulaştıracak amaçlar.
  • Amaç ve araçların uygunluğunu kontrole yarayan kriterler.
  • Karar vermenin sonucundaki istenecek ve istenmeyecek sonuçları karşılaştırma.
  • Harekete geçmek yada geçmemek konusunda bir iradenin belirtilmesi

  1.2.Boyutları
  1.2.1. Uluslararası – Ulusal
  Bu tip kararları devletin üst merciindeki kişiler verir. Bu kararlar bireyi değil de bir
  toplumu ilgilendirdiği için önemi büyüktür.


  1.2.2. Bireysel – Toplumsal
  Bir karar gerek bireysel gerekse toplumsal hareketin odak noktasıdır. Bir yöneticinin
  vereceği karar diğer bireysel işlevlere de yansır. Bu kararlar toplumsal açıdan örgütün
  davranışlarına yön verir. Bazı bireysel kararlar mantıksal düşünce sürecine
  dayanmazlar. Toplumsal kararlar daha bilinçli olma, birbirleriyle olan ilişkileri düşünsel
  boyuta taşımaktadır.


  1.2.3. İşletmeler Açısından

  İşletmeler açısından karar verme işletmenin başarısıyla doğrudan ilişkilidir.
  Günümüzde oluşan iletişim işletmeler arası rekabet ortamında sağlam ve nitelikli
  fikirler hep önem kazanmış ve işletmeleri iyi yerlere getirmişlerdir. Güçlüklerin
  karşısında verilen doğru kararlar başarının belirleyicisidir ve iyi yöneticinin
  belirleyicisidir.

  2. Karar Verme Süreci

  2.1. Önemi

  Karar niye alınır? Bu sorunun cevabı “sorunları çözmektir.” O halde bizler hayatımız
  boyunca sonsuz kararlar alırız. Çünkü sonsuz kararlarla karşılaşırız.bu kararların çoğu
  basitken, çoğu da alınması zor kararlardır. Bir şekilde hayatımıza aldığımız kararlara
  yön veririz.

  Karar vermenin hayatımızın akışını etkilediği ve belirlediği gerçeği işletmeler açısından
  da doğrudur. İşletmelerin temelini oluşturan temel öğe insandır ve bu da işletmelerin
  her basamağında kararlar alındığını gösterir. Doğru kararı vermek işletmelerin
  sürekliliğini sağlıyorsa bu mevkilere getirilen kişilerin seçimini de iyi yapmalıyız. İşte
  burada da karar verme devreye girer.


  2.2. Türleri
  2.2.1.Zamanına Göre
  Kısa, orta ve uzun süreli.
  2.2.2. Önemlerine Göre

  Stratejik (işletmelerin tümünü uzun süre için kapsar.), Teknik (işletmenin bir kısmını
  kısa süre için etkiler.)

  2.2.3. Kişi Sayısına Göre

  Bireysel, grupsal.

  2.2.4. Karar Verenin Konumuna Göre

  Komite, kurmay kararlar.

  2.2.5.İşletmeler Açısından
  • Üretim ile ilgili kararlar: Üretim hacmi, fabrikanın kuruluş yeri, tesislerin kullanımı, ücret ödeme sistemi.
  • Satış ile ilgili kararlar: Pazar teşkili, mamul paketleme, kullanılan marka, fiyat, reklam.
  • Finansman ile ilgili kararlar: İş gücü kaynakları, tekniklerin seçimi, emeklilik, iş emniyeti, iş analizi.
  2.3. Özellikleri
  2.3.1. Pahalıdır
  İstenilen amaca ulaştıracak araçlar çok ve çeşitli olduklarından bunlara ilişkin bilgiyi
  toplamak, değerlemek, çok zaman, geniş bir personel kadrosu ile teknik araçları
  gerektirir.

  2.3.2. Geleceğe Yöneliktir
  2.3.3. Karar Bir Plandır ve Geleceği Görebilmeye Dayanır
  Kararla plan bir birinin aynı sayılabilir. İkisi de gelecek için olumlu bir karar verebilmek
  önemlidir. Aralarındaki başlıca fark planın daha ayrıntılı olması ve bilimsel nitelik
  taşımasıdır. Bu bakımdan her plan bir karar niteliğine sahipken, her karar bir plan
  özelliği taşımaz.

  2.3.4. Karar Süreci Bir “Sorun Çözme” Sürecidir
  Hepimizin bildiği gibi zaten karar almanın temelinde sorunları yani engelleri aşmak
  vardır. Amaca ulaşma yolu üzerindeki güçlüklerin yok edilmesi, çarelerin belirlenmesi
  söz konusudur.

  2.3.5. Psikolojik Güçlükler Taşır
  Karar iradi bir çabayı gerektirir. Kişi kararı alırken bir çok alternatiften birini seçmek
  zorundadır.

  2.3.6. En Az Bir Davranış Özgürlüğüne Dayanır
  Karar alabilmekten söz edebilmek için en az bir davranış özgürlüğüne ihtiyaç vardır.
  Hapisteki bir kişinin özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlanmış olduğundan alabileceği
  kararların sayısı ve kalitesi de büyük ölçüde sınırlanmıştır.

  2.3.7. Karar Süreci Etkinlik ve Rasyonelliğe Dayanır
  Bunun temelinde insan hayatının kısıtlı olması yatar. Bu kısa sürede amaçlarımıza
  uygun ve en verimli şekilde ulaşmaya çalışırız. Eğer hayatımız sınırsız olsaydı bu uzun
  zaman zarfından amaçlarımıza ulaşmaktaki bakış açımız çok farklı olabilir.

  2.4. Aşamaları
  2.4.1. Sorununun Saptanması
  2.4.2. Sorunu Doğuran Neden ve Öğelerin Saptanması
  Bu bize aynı soruna tekrar yakalanmamızı önlemede yardımcı olur.
  2.4.3. En Uygun Çözüm Yolunun Bulunması
  2.4.4. Geçici Kararı Değerlendirme
  Seçilen alternatif ile ilgili istenen veya istenmeyen sonuçları öngörmek ve saptamak,
  sonra da kararın olumlu ve olumsuz etkilerini birer liste haline getirip bunları
  karşılaştırıp net sonucu ortaya koymak gerekir.

  2.4.5. Kararın Verilmesi ve Uygulamaya Konulması
  Son evredir. Bu evrede cesaret, girişim, sorumluluk yüklenmeyi gibi moral nitelikler ön
  plandadır.

  2.4.6. Kararın Uygulanması
  Burada en önemli olan uygulayıcıların hazırlanmasıdır.

  3. Karar Vermede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

  3.1. Çözüm Yolları
  3.1.1. Davranışsal Boyutta Çözüm Yolları

  3.1.1.1. Beyin Fırtınası
  Osborn tarafından bulunan sorun çözümünde ve yeni fikirlerin yaratılmasında
  yararlanılan karar verme tekniğidir. Burada fikir sayısı kadar kalitesi de önemlidir. Süre
  30- 45 dk.’dır. Grup toplantısı şeklindedir.

  Ortaya atılan fikirler: Kesinlikle değiştirilmemeli, fikirler övülmeli, fikirlere ilişkin
  sahibine soru sorulmamalı ve eleştirilmemeli, ortaya atılan fikirlerden yararlanılıp yeni
  kritik fikirler yaratmaya çalışılmalıdır.

  3.1.1.2. Gordon Tekniği
  Bu teknik Cambridge’de bir danışmanlık merkezinde William J. Gordon tarafından
  geliştirilmiştir. Bu da grup toplantısı şeklindedir. Fakat değerlendirmeyi grup yapmaz.
  Grubun tayin etmiş olduğu bir lider yapar. Toplantı yaklaşık üç saat sürer. Tekniğin
  başarısı büyük ölçüde liderine bağlıdır.

  3.1.1.3. Sinektik Tekniği
  Bu yöntemde ekip, araştırıcı niteliğe sahip 5 – 7 yetkili kişiden kurulmakta ve seçim
  mesleki bilgi ve kişiliğe ağırlık vermek suretiyle yapılmaktadır. Bunların bir yıl süreyle
  bu amaçla eğitilmiş olmaları da bu ilkelerin içerisindedir. Yani bir beyin takımı
  oluşturulur. Bu yönteme göre sorun ekip üyeleri tarafından tamamen anlaşılıncaya
  kadar bütün yönleriyle kendilerine açıklanır. Soruna biyoloji alanından bir örnekle
  yapılan karşılaştırma aracılığı ile yaklaşımda bulunulur. Sinektiğin anlamı birbiriyle
  ilgisi olmayan ve farklı olan unsurların bir araya getirilmesi anlamına gelir.

  3.1.1.4. Philips 66 Tekniği
  Büyük bir grup önce 5 – 6 kişilik küçük gruplara bölünür. Her gruba bir başkan
  belirlenir. Her grup sorunu kendi içinde ele alınır, çözüm yolları arar. Grup kararını
  belirler. Ortak toplantıda her lider kendine en uygun görüşünü toplantıda açıklar.


  3.1.2. Matematiksel Boyutta Çözüm Yolları

  3.1.2.1. Oyun Teorisi
  İşletme ve ekonomide oyun, zamanla ortaya çıkacak olan belli ödemeleri önceden
  kestirmek için karar verme zorunluluğunda kalan tarafların menfaat çatışmalarını veya
  rekabetini yansıtır. Amacı tarafların seçeneklerini formüle etmektir.

  3.1.2.2. Doğrusal Programlama
  Belli doğrusal eşitliklerin veya eşitsizliklerin kısıtlayıcı koşulları altında doğrusal bir
  amaç fonksiyonlarını optimumlaştırmak biçiminde tanımlanır.

  3.1.2.3. Amaç Programlama
  Soruna iki biçimde yaklaşır.
  1.Her alternatifin vektör biçiminde gösterilen sonuç değerini, o taşıma biçiminde
  gösterilen sonuç değerlerini, değerine gösterecek biçimde tek sayıya indirgeyerek
  seçim yapmak.
  2.Nitelikler arası karşılaştırmalar gerçekleştirmeden, niteliklerin bireyselliğini koruyarak
  seçim yapmak.

  3.1.2.4.Yön Eylem Araştırması
  Elde olan olanaklardan maksimum yararlanmayı sağlamak için girişilen bilimsel
  çalışmalar ve tekniklerdir. Bu sistemin amacı; insan-makine sistemlerinin yapısını ve
  davranışlarını incelemek ve açıklamak.

  3.2. Karşılaşılan Sorunlar
  3.2.1. Kararların Niteliği
  3.2.2. Kararın Çevresi
  3.2.3. Zamanlama
  3.2.4. Kararın İletilmesi
  3.2.5. Katılma

  4. Türkiye’de İşletmelerde Karar Verme Sürecinin Değerlendirilmesi
  Ticaret hayatına bir teneke peynir satarak başlayan SABANCI’nın bugünkü durumuna
  nasıl geldiğinin temelinde yatan şey hiç kuşkusuz ki aldığı kararların doğruluk
  yüzdesidir. İşletmecilik tarihinde bugüne kadar bir çok teknik ve sistem geliştirilmiştir.
  Bugün bile kullanılan yöntemler değişen koşullar altında yöneticilere yine karar alma
  sürecine iter. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada yöneticilerin başarısı işte bu
  durumlar altında aldıkları kararın doğruluğu ile orantılıdır.

  KARAR VERME

  1. Karar Verme Kavramı

  1.1. Tanımı
  Bir iş için düşünüp taşınılarak uygun diye üzerinde durulan çare

  1.2. Boyutları
  1.2.1. Bireysel – Toplumsal
  1.2.2. Ulusal – Uluslar arası
  1.2.3. İşletmeler Açısından

  2. Karar Verme Süreci

  2.1. Önemi
  Aldığımız kararlar hayatımızı yönlendirir.

  2.2. Türleri
  2.2.1. Üretim ile ilgili; üretim miktarı, fabrikanın kuruluş yeri.
  2.2.2. Satış ile ilgili; Fiyat, reklam.
  2.2.3. Finansman ile ilgili; Birleşmeler, kâr dağıtımı.
  2.2.4. Personel ile ilgili; Emeklilik politikaları, tekniklerin seçimi.
  2.3. Karar vermenin Özellikleri
  2.3.1. Güç ve Pahalı Bir İştir: Amacı ulaştıracak araçlar çok v eçeşitli olabilir. Bunları
  elde etmekte uzun zaman ve kadro gerektirebilir.
  2.3.2. Etkinlik ve rasyonelliğe dayanır: İnsan hayatı kısıtlı olduğu için yaşamımızda
  aldığımız kararları en kısa sürede gerçekleştirmeliyiz.
  2.3.3. Geleceğe Yöneliktir: Karar süresi kısa, orta veya uzun süreli de olsa mutlaka
  gelecek zamanda sonuca ulaşması söz konusudur.
  2.3.4. Bir Plandır: Aslında kararlar bütünü planı oluşturur. Yani plan biraz daha
  bilimseldir diyebiliriz.
  2.3.5. Bir Sorun Çözme Sürecidir: Karar vermenin temelinde yatan sebeptir.

  3. Karar Vermede Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları

  3.1. Çözüm Yolları 3.1.1. Davranışsal Boyuttakiler
  3.1.1.1. Beyin Fırtınası
  3.1.1.2. Gordon Tekniği
  3.1.1.3. Sinektik
  3.1.1.4. Philips 66
  3.1.2. Matematiksel Boyuttakiler
  3.1.2.1. Oyun Teorisi
  3.1.2.2. Doğrusal Programlama
  3.1.2.3. Amaç Programlama
  3.1.2.4. Yöneylem Araştırması

  3.2. Karşılaşılan Sorunlar
  3.2.1. Kararın Niteliği
  Karar veren kişi yada yönetici çeşitli baskılar altındadır. Bunlar psikolojik ve biyolojik
  baskılardır. Temel kararlara doğru gittikçe sorumluluk ve kararları değerlendirmedeki
  güçlük artacaktır. Bu tip baskılar verilecek kararın amacını ve yönünü değiştirir.

  3.2.2. Kararın Çevresi
  Yönetici gerek işletmenin iç, gerekse dış çevresindeki olayları dikkatle incelemelidir.
  Dış çevreyi toplumun, devletin, ulusun ve dünyanın sayısal ve ekonomik olayları
  oluşturur. İç çevreyi ise; örgütsel yapı, karar verme davranışları, yönetici ve işçiler
  arasındaki ilişkiler oluşturur. Bunlar kararın çevresini değiştirebilen etkenlerdir.

  3.2.3. Zamanlama
  Karardan etkilenecek kişiler kararı uygun bir zamanda öğrenmek ister. Kısacası üstler
  kararları zamanında belirleyerek astlara uygun zamanda iletmelidir.

  3.2.4. Kararların İletisi
  Bu sorununda kaynağı zamanlamaya bağlıdır. İletecek olduğunuz kararın olumsuz bir
  sonuç çıkarmaması uygun ortamın hazırlandıktan sonra uygun ve özenle seçilmiş bir
  dilde aktarılmalıdır.

  3.2.5. Katılma
  İlgili örgüt üyelerinin karar sürecine katılmaları söz konusudur. Bu olay alınacak karar
  üzerinde çoğu zaman olumsuz etki yaratır.

  4. Türkiye’de İşletmelerde Karar Verme Sürecinin Değerlendirilmesi
  Küreselleşen dünya sürecinde her geçen gün profesyonelleşilmesi, belli standartlarla
  işletmecilik çıtasını 8şirketin sürekliliği, kârlılığını) yükseltmektedir. Türkiye’de ise
  profesyonellik sadece başarılı yani büyük şirketlerde görülmektedir. Katılmalı yönetim
  gibi alanlara soğuk bakan ve kararların genellikle tek kişiden çıktığı işletmelerin sayısı
  hala ülkemizde çok fazladır.
   
 2. Önder Özdoğan

  Önder Özdoğan Onursal Üye

  Kayıt:
  25 Mayıs 2005
  Mesajlar:
  2.329
  Beğeniler:
  1.291
  Seviye:
  Paylaşım için çok teşekkürler Derya abi:in:

  gerçekten önemli konular bunlar,bilgilendirme ve açıklamalar çok önem verici.Tekrar dan teşekkür etmek isterim Derya abi sağolun..:in:
   
 3. Ozge Deniz

  Ozge Deniz Bisikletkolik

  Kayıt:
  11 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.002
  Beğeniler:
  342
  Şehir:
  Izmir
  Seviye:
  teşekkürler Derya Abi.araştırmaya devam galiba.bu yönünüze hayranım.ögrenmenin yaşı yok...
   
 4. arabaci

  arabaci Yeni Üye

  Kayıt:
  27 Mart 2007
  Mesajlar:
  42
  Beğeniler:
  28
  Şehir:
  Sakarya
  Seviye:
  Yukarıdaki tekniklerden Amaç programlama ve Yöneylem araştırması içine daldığınızda ufkunuzu genişleten ve bir bütün olan iki çok önemli teknik. Çok dallı budaklı olduğu için dersinden geçmesi biraz zor ama yine de çok seviyorum :p

  Teşekkürler...
   
 5. hulyaars

  hulyaars Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  20 Şubat 2007
  Mesajlar:
  464
  Beğeniler:
  234
  Şehir:
  ankara
  Seviye:
  Üniversitedeyken finaller esnasında hiç zevkli bir konu olarak algılamamıştım ama şimdi bi zorunluluk yokken okuması kolay oluyor.paylaşım için teşekkürler
   

İlginizi Çekebilir

image.jpg
Arkadaşlar yaptığımız turlarda güzel yerleri resmetmek, yeni yerler keşfetmek istiyor insan ama gerekli tedbirler alınmadığı taktirde zor durumlara düşebiliyor insan. Son turum çiseli şelalesi...
roger-de-vlaeminck.jpg
1988 İtalya turunda Andy Hampsten’in Passo di Gavia tırmanışı efsanedir. Hampsten, o tırmanışta pembe mayoyu ele geçirmişti, ancak, turun bitmesine hala 8 gün vardı ve Gavia etabını kazanan Erik...
quads-996.jpg
Bir sabaha karşı makalesinde daha birlikteyiz :D Adeta ince işçilikle yontulmuş bir kuadriseps kası, çoğumuzun hayalidir... Fakat bunu ya profesyonel sporcularda, ya da gerçekten fit durumdaki...