Hayatınızın seçimi

Konu, 'Serbest Kürsü' kısmında Derya AKYILDIZ tarafından paylaşıldı.

 1. Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.813
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  Sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim; ÖSS'nin yaklaşmakta olduğu şu sıralarda,
  evet gerçi 17 Hazirana 2007' ye daha çok var gibi gelebilir, ama zaman çabuk
  geçer, birde bakarsınız sınav günü gelmiştir.

  İşte arkadaşlar; ben sizlerle, faydalı olabileceğini düşündüğüm. Yrd. Doç. Dr.
  Ali Temel'in bir yazısını paylaşmak istiyorum.

  Her ne kadar direk ÖSS ile ilgisi olmasada genel olarak hepimize kararlarımızı
  verme aşamalarında ışık tutabilecek bilgiler var. Umarım yardımcı olur..

  Hani bazen insan ne yapacağını, nasıl bir metod izlemesi gerektiğini bilemez;
  kafası karışır ya.. işte o zamanlar için ve hayatımızın seçimini doğru yapmak,
  yönlendirmek adına bize yardımcı olabilecek metodoloji, bir pencere.. Allah
  yardımcınız olsun. Sevgilerimle,


  ***

  Hayatınızın seçimi

  Günümüzde meslek seçme, gençlerin ciddî araştırmalar sonucu vermeleri
  gereken önemli bir karardır. Üniversiteye girişte, birey seçmeyi düşündüğü
  alanın ilgi ve yeteneklerine uygunluğunu; lisede öğrenim gördüğü alanla
  yükseköğrenim programları arasındaki ilişkiyi ve şimdiye kadar hangi alanlarda
  daha başarılı olduğunu, iyi irdelemek durumundadır.

  İlköğretimin sonunda ve ortaöğretimin başında, öğrencilerin değişik
  programlara yönelmeleri, çeşitli ölçme araçları ile bireyi tanıma tekniklerinden
  yararlanılarak elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu olmalıdır. Bir
  öğrencinin hangi tür okula ve programa yönelmesinin uygun olacağı kararına
  varılırken öğrencinin:

  1- Yetenek ve başarı durumu,
  2- Kişisel nitelikleri,
  3- İsteği ile işin veya programın özellikleri,
  4- Ailesinin görüşü,
  5- Programa, işe girme ve devam edebilme koşulları
  6- Toplumun mesleğe olan ihtiyacı bilinmelidir.

  Gerek 8. ve gerek 9. sınıfta bu ölçütlerle ilgili ne kadar çok bilgi toplanırsa,
  yönelmenin “geçerliliği” de o denli yüksek olacaktır.

  Meslek seçmede etkili olan faktörler

  Tutarlı tercih, yükseköğretim programlarını puanımıza göre büyükten küçüğe
  doğru sıralamak değildir. Doğru seçim için önceden araştırma yapmak ve
  tercihimizi etkileyebilecek faktörleri irdelemek gerekmektedir.

  Kendini tanıma

  1. Yetenekleri bilme: Yükseköğretim programlarının gerektirdiği yetenekler ile
  bireyin hangi alanlarda ne düzeyde yetenekli olduğunun bilinmesi
  gerekmektedir. Bu bilinmediğinde, bireyin ya yeteneğinin üzerinde ya da
  altında, yetenek gerektiren bir alana yönelmesi mümkündür. Durumun böyle
  olması bireyde sıkıntı, başarısızlık ve doyumsuzluklara neden olacaktır. O halde,
  bu aşamada güçlü ve zayıf olunan alanlar göz önüne alınmalı ve en çok sahip
  olunan yetenekleri, en fazla gerektiren meslekler tercih edilmelidir.

  2. İlgi alanlarını bilme: İlgi duyulan bir faaliyet alanı, aynı zamanda yetenekli
  olunan bir alandır. Doğal olarak sadece yetenekli olunan alanlarda başarılı
  çalışmalar yapılabilir. O halde, ilgi alanını belirlemek, meslek seçimini
  kolaylaştıracak çok önemli bir etken olmaktadır.

  3. Değerleri veya kişilik özelliklerini bilme: Değer, mesleğin yapıldığı ortamdan
  ve toplumsal ödüllerden gelen doyumlardır. Bu durumda ne için çalışacağınız,
  mesleğinizden beklentilerinizin ne olacağı sorusuna vereceğiniz cevap,
  mesleklere yükleyeceğiniz değerleri yansıtacaktır. O halde değerleri yakından
  tanımak bireyi, bu değerlere uygun mesleklere götürecektir.

  Meslekleri tanıma

  Meslek seçme kararını verirken bocalanmakta ve çoğu zaman seçimler
  tesadüflere bırakılmaktadır. Bu da ileride hayal kırıklığına neden olur. Meslek
  seçimi kararı bireyin; başarı ve başarısızlığını, işinden hoşlanıp hoşlanmadığını,
  yaşamın diğer alanlarındaki mutluluğunu etkileyecektir. O nedenle, doğru
  seçimler yapabilmek için yeteneklerle, ilgi duyulan meslekler hakkında ayrıntılı
  incelemelere ihtiyaç vardır.

  Akademik bakımdan güçlü olunan alanın bilinmesi

  1- Genel okul başarısı,
  2- En çok başarılı olunan ders/dersler,
  3- Hatasız ve hızlı cevaplanan testler, göz önünde bulundurularak daha doğru
  tercihler yapılabilir.

  Gelecekle ilgili planları netliğe kavuşturmak

  Tercih edilecek alanda, gelecekte nelerin yapılacağı baştan ortaya
  konulmalıdır. Çünkü, hedef belirlememek, öğrenim yaşantısı sırasında alınması
  gereken önlemlerin göz ardı edilmesine neden olur. Bu da, yaşantıdaki
  eksikliklerle beraber mesleğe başlamayı getirir. Bunu önlemek için, okuyacağınız
  alanı hangi nedenden dolayı seçtiğiniz ve ileride neleri yapacağınız mantığıyla
  yola çıkılmalıdır. Hâlâ fakülte son sınıf öğrencileri arasında mezun olunca ne iş
  yapacağına karar verememiş olanlar vardır.

  Dış etkenlerden arınmak

  1. Aile ile uzlaşmak: Genellikle, ana babalar kendilerinin giremedikleri
  gönüllerindeki mesleklere, çocuklarının sahip olmasını; “toplumsal statüsü
  yüksek meslek” mensupları da çocuklarının kendi mesleklerini seçmesini isterler
  ve onları yönlendirirler. Bu tür teklifler ilgimizi çekmiyorsa, mümkün olabildiği
  kadarıyla onlarla çatışmaya girmeden, yönlendirme çabalarından etkilenmemek
  gerekir.

  2. Yakın çevrenin etkisinden kurtulmak: Yakın çevrenizin etkisiyle
  seçimlerinizde kararsızlık yaşamanız ve başkaları istiyor diye tercihlerinizi
  değiştirmeniz sizi geri dönüşü zor ve imkânsız bir yola götürebilir. Bu durum,
  istemediğiniz bir alanda öğrenim görmenize neden olabilir. Kuşkusuz, alan ve
  meslek seçiminde çevreden fikir alınabilir. Ancak, danışacağınız insanlar
  konularında uzmanlaşmış olmalıdır.

  3. Toplumsal yargıların üstünde düşünebilmek: İlgi ve yeteneklerinize uygun
  değilse, iyi kazanç getiren toplumsal statüsü ve saygınlığı yüksek meslekleri
  tercih etmeniz sağlıklı bir seçim olmayacaktır.

  Bilinçsiz tercih sene kaybettiriyor

  Meslek seçiminde rol oynayan faktörler fazladır ve hepsi de önemli birer
  belirleyicidir. Yapılacaklar, ya iyi bilinmediği ya da bilindiği halde yeterince
  önemsenmediği için, okullarımız “rehberlik hizmeti”ni yeterince verememektedir.
  Bilinçli tercih yapamadığı için yükseköğrenimde başarılı ve mutlu olamayan, o
  nedenle ikinci, üçüncü yılda okul değiştiren, mezun olduktan sonra tekrar
  sınava giren birçok tanıdığımız ve öğrencimiz oldu.

  Yetenek türleri

  Soyut düşünebilme: Sayı ve şekillerle ifade edilen soyut kavramları
  öğrenebilme ve bunları kullanarak akıl yürütme gücü olarak tanımlanabilir. Bu
  yeteneğe sahip kişilerin fizik, biyoloji ve sosyoloji gibi alanlarda daha başarılı
  oldukları görülür.

  Akıcı bir dille yazabilme: Sözcükleri ustalıkla kullanabilme, zengin bir kelime
  dağarcığına ve çağrışım gücüne sahip olma şeklinde tanımlayabileceğimiz bu
  yetenek, dil-edebiyat programlarında başarı için gereklidir ve daha çok
  yazarlarda görülür. Yalnız bu yeteneği, sözcüklerle ifade edilen kavramları
  kullanarak akıl yürütebilme yeteneği ile karıştırmamak gerekir.

  Başkalarını anlayabilme: İletişim sırasında karşıdaki insanın ne düşündüğünü,
  neler hissettiğini anlayabilme gücü olarak tanımlanan bu yetenek “eş duyum”
  (empati) olarak adlandırılmaktadır. Psikologlar, psikolojik danışmanlar,
  öğretmenler, yöneticiler, hekim ve hemşireler bu yeteneğe sahip iseler
  mesleklerinde daha başarılı olurlar.

  Şekil iletişimini görebilme: Şekilleri ayrıntıları ile algılayabilme, şekiller arasındaki
  benzerlikleri ve farkları görebilme gücünü yansıtan bu yetenek, teknik
  alanlarda ve plastik sanatlar alanında başarı için gereklidir.

  Uzay ilişkilerini görebilme: Bu yetenek, cisimleri üç boyutlu görebilme, bir şeklin
  düzlem üzerinde veya bir cismin uzayda hareketini göz önünde canlandırabilme
  (örneğin, bir evin planına bakarak yapılmış halini görür gibi anlatabilme) gücünü
  ifade eder. Tahmin edileceği gibi bu yetenek mimarlıkta, plastik sanatlarda,
  marangozluk ve terzilikte ve benzeri mesleklerde başarı için gereklidir.

  Mekanik yetenek: Uzay ilişkilerini görebilme ve şekil iletişimi yetenekleri ile ilgili
  olan bu kabiliyet, bir makinenin işyerindeki işlevini kavrayabilme, makinenin
  parçaları arasındaki ilişkiyi görebilme, makine desenleri çizebilme veya makineyi
  geliştirici fikirler üretebilme gücünü ifade eder. Makine tamiri ve yapımı
  alanında çalışanlarda bu yeteneğin çok güçlü olması gerekir.

  El-parmak becerisi: Elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme de özel bir
  yetenektir. Kuyumculuk, cerrahlık gibi küçük objelerle uğraşmayı gerektiren
  mesleklerde çalışanların bu yeteneklerinin gelişmiş olması gerekir.

  Göz-el iş birliği: Düz bir çizgi çizebilme, bir hedefi uzaktan vurabilme gibi
  becerilerde ifadesini bulan bu yetenek, el-parmak becerisi gibi mimarlıkta,
  sanatta, kaynakçılıkta, marangozlukta ve cerrahî alanında başarı sağlanması
  için gereklidir.

  Kas koordinasyonu: Güçlü kaslara sahip olmak ve bunları eşgüdümle
  kullanabilmek de bir yetenektir. Bu yetenek tahmin edileceği gibi sporla
  uğraşan kimselerde çok gelişmiştir. Spor meslekleri yanında ritmik dans, bale
  gibi sanat dalları da bu yeteneği gerektiren alanlardır.

  Renk algısı: Bu yetenek renkleri ve aralarındaki ince farkları algılayabilme
  gücünü anlatır. İç mimarlık dekorasyon gibi sanat dallarında, gıda üretimi gibi
  mesleklerde çalışanların renk körü olmamaları, renkleri iyi algılamaları
  gerekmektedir.

  Yapıcılık/yaratıcılık: Alışılmış olanın dışına çıkabilme, yeni ve değişik fikirler,
  yöntemler ortaya koyabilme gücü olan yapıcılık, her türlü çalışma alanında
  kendini gösterebilir. Bu yeteneğe sahip kişi, bilim ve sanat çalışmalarında,
  teknik alanlarda, işletmecilikte yapıcı/yaratıcı gücünü daha fazla ortaya koyma
  fırsatı bulabilir.

  Yukarıda tanımlananlardan başka müzik, resim gibi çok erken yaşlarda kendini
  gösteren sanat yetenekleri, herkesçe bilinen ve belli çalışma alanları ile ilgili
  olan yeteneklerdir. Okullardaki çeşitli dersler ve ders dışında yapılan etkinlikler
  bu yeteneklerin kullanıldığı ve geliştirildiği çalışma alanlarıdır. Yeteneklerini
  tanımak isteyen bir kimse, okulda çeşitli konuları öğrenmeye çalışırken
  yaşadıkları üzerinde düşünebilir; hangi konuları daha çabuk ve kolay,
  Birey, geçmiş başarılarını tarafsız bir tutumla değerlendirebildiği ölçüde,
  yetenekleri hakkında doğru karar verebilir.

  Sonuç

  Bireyin kendini tanıması, toplumdaki olanakları ve sınırlılıkları fark etmesi, ilgi
  duyduğu mesleklerin özelliklerini öğrenmesi, doğru karar vermesini
  kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda, özellikle rehber öğretmenlere önemli görev
  düşmektedir. Öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardım ve rehberlik etme
  amacıyla, onları akademik, sosyal ve meslekî yönelimleri bakımından daha
  yakından tanımak durumundadırlar. Bu görevi yerine getirebilmek için
  öğrencinin önceki ve şimdiki akademik başarılarını diğer öğretmenlerle, ailesiyle
  ve kendisiyle birlikte irdelemek yanında; yapılan gözlemler, uygulanacak
  kontrol listeleri ve psikolojik test sonuçlarını değerlendirmek gerekir. Okul
  rehber öğretmeni, yoksa sınıf öğretmeni tarafından, öğrencinin hangi kola,
  programa, mesleğe yönelmesinin uygun olacağı hakkındaki görüş ve önerilere
  dayalı seçeneklerin tümü ortaya konulmalı, tercih etme sorumluluğu ise
  öğrenciye bırakılmalıdır.

  Cevaplanacak sorular

  Mesleğin niteliği:
  • Meslekte çalışan kişiler çalışma süreleri içinde neleri gerçekleştirmektedir?
  • Meslek çalışanının yapmakla yükümlü olduğu faaliyetler nelerdir?

  Çalışma ortamı:
  • Mesleğin tehlikeli yanı var mı?
  • İş ortamının ısısı, ışığı, gürültüsü nasıldır?
  • İş kapalı veya açık bir havada mı yapılıyor?

  Mesleğe hazırlanma:
  • Gerekli olan eğitim dönemi ne kadar?
  • Okul sonrası özel bir hazırlık gerekiyor mu?

  Mesleğe girmek için aranan özellikler:
  • Yaş, cinsiyet, boy, kilo ve dış görünüşle ilgili belli şartlar var mı?

  Mesleğe giriş-emekli olma koşulları:
  • Mesleğe nasıl girilir?
  • Sınavla, atama veya kişisel gayretle mi?
  • Hangi yaşlar arasında yapılabilir?
  • Sosyal güvenliği var mı?

  Meslekte ilerleme:
  • Meslekte ilerleme neye bağlıdır?
  • Çalışmaya mı, kıdeme mi?
  • Bu meslekten başka mesleklere geçiş yapılabilir mi?

  Mesleğin olumlu ve olumsuz yönleri:
  • Mesleği yapanlar için mesleğin en olumsuz ve en cazip tarafları nelerdir?
  • Mesleğin toplumdaki yeri ve saygınlığı nedir?

  İş bulma imkânı:
  • Mesleğe olan talep ne durumda?
  • Bölgeye veya mevsime göre gereklilik gösteriyor mu?
  • İş bulmak kolay mı?
  • Bu mesleğe duyulan ihtiyacın azalması veya artması söz konusu mu?
  • Kamu ve özel sektörde iş bulunabileceği gibi serbest çalışma imkânı da var mı?

  Mesleğin getireceği kazanç:
  • Bu meslekte çalışanların ortalama kazançları ne kadar?
  • Kazançlar günlük, haftalık, aylık veya mevsimlik olarak değişiyor mu?
  • Aynı meslekte çalışanlar arasında ülkenin değişik bölgelerinde yaşayanlarda
  kazanç bakımından fark var mı?


  Yrd. Doç. Dr. Ali Temel
   
  basri, t-genc, HaliliOzturk ve 1 kişi daha bunu beğendi.
 2. İsmail Ağıllı

  İsmail Ağıllı Onursal Üye

  Kayıt:
  5 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  1.707
  Beğeniler:
  930
  Şehir:
  Ürgüp, Kapadokya
  Seviye:
  çok ama çok yararlı bilgiler sınava girecek herkez ciddiye almalı çok sağolasın derya abi gençlerin önüne ışık tutuyorsun teşekkürler :)
   
 3. #3
  Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.813
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  Sende sağol İsmailcim. yorumun ve güzel sözlerin içinde ayrıca teşekkür ederim. Sevgiler.. ;)
   
 4. t-genc

  t-genc Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  21 Haziran 2006
  Mesajlar:
  715
  Beğeniler:
  440
  Şehir:
  etiler/istanbul
  Seviye:
  sağol çok yararlı oldu bu sene sınava gircem de:)
   
  cobike ve Ozge Deniz bunu beğendi.
 5. #5
  Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.813
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  Sende sağol t-genc sana şimdiden başarılar dilerim :)
   
 6. #6
  Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.813
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  Arkadaşlar zaman daralıyor :)
   
 7. Ozge Deniz

  Ozge Deniz Bisikletkolik

  Kayıt:
  11 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.002
  Beğeniler:
  342
  Şehir:
  Izmir
  Seviye:
  valla çok düşüncelisiniz Derya Abi.gerçi ozamanlar banada çok demişlerdi ama kimseye kulak asmadım.kendi seçimimdi çalışmamak.genede umarım arkadaşlar olayın farkındadırlar.ve istedikleri gibi geçer sınavları.yararlı bilgi için teşekkürler.arkadaşlarada başarılar tabiki...
   
  Derya AKYILDIZ bunu beğendi.
 8. #8
  Derya AKYILDIZ

  Derya AKYILDIZ Onursal Üye

  Kayıt:
  17 Ocak 2006
  Mesajlar:
  1.551
  Beğeniler:
  1.813
  Şehir:
  Ataşehir
  Seviye:
  Sevgili Derya, konulara kayıtsız kalmaman bilakis duygu ve düşüncelerini paylaşman ve duyarlı yaklaşımların ile olumlu anlamda katgı sağlaman çok güzel. Bunun için seni, en samimim en içten duygularımla kutluyorum. Teşekkür ve Sevgilerimle,
   
  Ozge Deniz bunu beğendi.
 9. Ozge Deniz

  Ozge Deniz Bisikletkolik

  Kayıt:
  11 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.002
  Beğeniler:
  342
  Şehir:
  Izmir
  Seviye:
  ben teşekkür ederim bu övgü dolu içten duyguların için Derya Abi.çok mutlu oldum.sevgiler...
   
 10. bedo

  bedo Bisikletkolik

  Kayıt:
  11 Ekim 2006
  Mesajlar:
  1.248
  Beğeniler:
  368
  Şehir:
  istanbul-yeşilköy alan: trial ve street
  Seviye:
  paylaşım için teşekkürler derya abi :)
   
 11. Cemowski

  Cemowski Kıdemli Üye

  Kayıt:
  28 Ocak 2007
  Mesajlar:
  290
  Beğeniler:
  122
  Şehir:
  İzmir
  Seviye:
  Bu bilgiler beni çok olumlu etkiledi. Benim de t-genc gibi haziranda büyük sınavım var. Paylaşımın için çok teşekkürler derya abi:)
   
  sare ve t-genc bunu beğendi.
 12. Karakartal Platton

  Karakartal Platton Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  31 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  763
  Beğeniler:
  180
  Seviye:
  Şimdiden başarılar.Murat.
   
  sare ve t-genc bunu beğendi.
 13. cobike

  cobike Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  3 Şubat 2007
  Mesajlar:
  658
  Beğeniler:
  318
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  başarılar seninle olsun:)
   
  sare ve t-genc bunu beğendi.
 14. cobike

  cobike Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  3 Şubat 2007
  Mesajlar:
  658
  Beğeniler:
  318
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  başarılar diliyorum... allah zihin açıklığı versin sana:)
   
 15. t-genc

  t-genc Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  21 Haziran 2006
  Mesajlar:
  715
  Beğeniler:
  440
  Şehir:
  etiler/istanbul
  Seviye:
  teşekkürler bilal...:in:
   
 16. t-genc

  t-genc Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  21 Haziran 2006
  Mesajlar:
  715
  Beğeniler:
  440
  Şehir:
  etiler/istanbul
  Seviye:
  teşekkürler sadece 3 ay kaldı bir de çok üşüttüm iyileşirim inşallah en kısa zamanda,çok telaşlanmıyorum ama derslerim iyi nasıl olsa:D;)
   
  Hasan Hakan Koç ve sare bunu beğendi.
 17. simplonmurat

  simplonmurat Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  7 Ocak 2007
  Mesajlar:
  742
  Beğeniler:
  335
  Şehir:
  Evka-6 / İZMİR
  Adı:
  Murat ALTINCAN
  Bisiklet:
  Simplon
  Seviye:
  İlgi ve paylaşımınıza teşekkürler.Sınava girecek olan tüm bisiklet dostlarınada buradan başarılar dilemek istiyorum.
   
  sare bunu beğendi.

İlginizi Çekebilir

upload_2016-4-29_9-12-48.png
Antrenmanları kayıt altına alıp bir program çerçevesinde performansınızı takip ediyorsanız, web üzerinden online hizmet veren analiz sitelerini mutlaka duymuş olmalısınız. Örneğin TrainingPeaks...
3.JPG
Bisiklete yaptığımız faydalı yükseltmelerden biri kilitli pedal. Kilitli pedalın güç aktarmada faydası, çalışmayan bazı kasları da çalıştırarak sadece itme değil çekme kuvvetini de uygulatması,...
upload_2017-3-26_10-43-17.png
Her şey demek olmasa da, düzenli aralıklarla FTP tespiti yapıp, çalışma programını buna uyarlamak sistematik çalışmanın anahtarıdır, diyebilirim. Kaç çeşit FTP tespiti yapılabilir? 2004 yılında...