BÜyÜk Erkekler Mİllİ Takim SeÇme Krİterlerİ

Konu, 'Sporcu Odası' kısmında Ali AKTAŞ tarafından paylaşıldı.

 1. Ali AKTAŞ

  Ali AKTAŞ Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  31 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  836
  Beğeniler:
  1.031
  Şehir:
  Denizli
  Seviye:
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Türkiye Bisiklet Federasyonu resmi websitesinden alıntıdır !

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]BÜYÜK ERKEKLER MİLLİ TAKIM SEÇME KRİTERLERİ
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]1. Genel Ferdi Klasman:
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]İlgili organizasyon için istenen kontenjanı dolduracak şekilde, adı geçen organizasyona mümkün olan en yakın tarihe kadar oluşan Genel Ferdi Klasman’ın en son şekli esas alınır.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Yani, örneğin bir Uluslararası Müsabaka (örneğin yurtdışında koşulacak olan bir tur) için, diyelim ki organizasyon her bir katılımcı takımdan U-23 kategoride en fazla 6’şar sporcu istemiş olsun. Bu durumda, bu organizasyonun Federasyon’umuza bildirmiş olduğu en son müracaat tarihine mümkün mertebe en yakın zamanda yapılmış / yapılacak olan Federasyon müsabakalarında alınmış / alınacak olan puanları da kapsayacak şekilde, en son oluşan Genel Ferdi Klasman esas alınır.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Ancak burada dikkat edilecek husus, çok olağan dışı bir durum söz konusu olmadığı sürece, ilgili organizasyonun Federasyon’umuzdan resmi olarak istediği en son müracaat tarihinin aşılmadan önceki son durumun dikkate alınmasıdır.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Değerlendirme şu şekilde yapılır:
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Öncelikle kontenjan sayısının %50 fazlası bulunur. Bu hesap yapılırken sonuç buçuklu çıkarsa, küçük tamsayıya yuvarlanır. Örneğin 5 sporcu istenmiş olsaydı, %50 fazlası, 5 + 2,5 = 7,5 yerine “7” olacaktı. İstenen kontenjana uygun nitelikteki alt kategoriye göre (yukarıda belirtildiği üzere en son şekliyle) Genel Ferdi Klasman’da (örneğimizde, yabancı sporcular ve diğer elit sporcular çıkarıldıktan sonra geriye kalanlar arasında, yani U-23 yaş grubunda) en iyi durumda olan sporcuya, hesaplanan kontenjan sayısının %50 fazlasının 3 katı üzerinden tam puan verilir Örneğimizde 6 sporcu istenmişti: %50 fazlası, 9 sporcu olur, yani en iyi durumda olan sporcuya 9 x 3 = 27 tam puan veririz. İstenen alt kategoride son Genel Ferdi Klasman’daki en iyi ikinci sporcuya 9 kişilik %50’lik kontenjan fazlasından bir kişi düşülerek ve bunun 3 katı alınarak, ( 9 – 1 ) x 3 = 24 puan verilir. Üçüncüye ( 9 – 2 ) x 3 = 21 puan verilirken, örneğin altıncıya, ( 9 – 5 ) x 3 = 12 puan verilir. İlk yedek sporcu, yani yedinci 9 puan alırken, dokuzuncu 3 puan alır. Diğerleri 0 puan alırlar. 5 sporcu gönderilecek olsaydı, %50 fazlası 2,5; yani (tamsayıdan dolayı) 2 yedek sporcu olacaktı ve ilk yedi sporcuya sırasıyla 21, 18, 15, 12, 9, 6 ve 3 puan verilecekti.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Yukarıdaki durumu kontenjan sayısına bağlı olarak genelleyecek olursa

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Genel Ferdi Klasman puanı (GFK) = ( k%50 – n + 1 ) x 3 (1)
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]olarak hesaplanır. Burada, k%50, gönderilecek sporcu sayısının %50 fazlasını aşmayacak en büyük tamsayı; n ise, dikkate alınacak son Genel Ferdi Klasman’da ilgili sporcunun, istenen kontenjanın niteliklerini sağlayan sporcular arasında baştan kaçıncı durumda olduğudur.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Bir örnek daha vermek gerekirse, örneğin “elit” kategoride her bir takımdan 8’er sporcunun katılımına müsaade edilen bir organizasyon için Milli Takım kadrosu oluşturulacak ise, k%50 katsayısı, kontenjanın %50 fazlası, yani 8 + 4 = 12 olarak alınır. Son Genel Ferdi Klasman’da yabancılar düşüldükten sonra, en iyi durumdaki sporcu 36; ikinci 33; üçüncü 30; dördüncü 27; beşinci 24; altıncı 21; yedinci 18 ve sekizinci 15 puan alırken; yedekler de, yani dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci sporcular da, sırasıyla 12, 9, 6 ve 3 puan alırlar. Diğerleri buradan “0” puan alırlar.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]2. En Son Yapılan Müsabaka Grubundaki Etap Ferdi Klasman(lar)ı:
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]İlgili organizasyon için istenen kontenjanı dolduracak şekilde, adı geçen organizasyona mümkün olan en yakın tarihte koşulan / koşulacak olan müsabaka grubundaki Etap Ferdi Klasman(lar)ı’ndaki puan durumu esas alınır.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Dikkate alınacak müsabakaların tarihi konusunda Genel Ferdi Klasman (GFK) puanının hesaplanmasında uygulanan hükümler geçerlidir.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Müsabaka grubundan, en son yapılan puanlı yarışlar anlaşılmalıdır. Yani, büyük Erkekler Yol Yarışı, ertesi gün veya sonraki gün koşulan yine Yol veya Kriteryum, Saate karşı, Tırmanma, vs. gibi aynı organizasyon çatısı altında yapılan ve Milli Takım kadrosu için hedef müsabakalara en yakın tarihli olan, en son yapılan müsabakalardır. Bu müsabakalarda aday sporcuların son durumları dikkate alınarak puanlama yapılır.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Değerlendirme şu şekilde yapılır:
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]İstenen kontenjanın %50 fazlası, GFK puanının hesaplanmasında kullanıldığı gibi hesaplanır. %50’yi aşmayan en büyük tamsayı üzerinden, en son yapılan müsabaka grubundaki her bir Etap Ferdi Klasmanı için ayrı ayrı puan verilir. Örneğin, 6 kişilik bir U-23 kadronun oluşturulmasında, son yapılan müsabakaların Etap Ferdi Klasman’larında aday sporcuların istenen nitelikleri sağlayan alt kategoride (yani yabancılar ve elitler düşüldükten sonra) en iyi durumda olana %50’lik kontenjan fazlasıyla 9 tam puan, ikinci durumda olana 8, üçüncüye 7, …, altıncıya 4, yedinciye 3, sekiz ve dokuzuncuya 2 ve 1 puan verilir.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Yukarıdaki yöntemi genelleyecek olursak,
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Etap Ferdi Klasman puanı (EFK)= ( k%50 – n + 1 ) (2)
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]olarak hesaplanır. Burada, k%50, gönderilecek sporcu sayısının %50 fazlasını aşmayacak en büyük tamsayı; n ise, dikkate alınacak Etap Ferdi Klasman’da ilgili sporcunun, istenen kontenjanın niteliklerini sağlayan sporcular arasında baştan kaçıncı durumda olduğudur. Bu işlem son müsabaka grubunda koşulan diğer etaplar için de ayrı ayrı tekrarlanır. Son yapılan müsabaka grubunda kaç etap koşulduysa bu etaplardan yukarıdaki yöntemle hesaplanmış puanlar aday sporcular için ayrı ayrı toplanır.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Örneğin, 5 kişilik kadro oluşturulurken, Yol Yarışı Etabı’nda ilgili kontenjan niteliklerini sağlayan alt kategoride en iyi dereceyi elde eden sporcu, %50 fazlalık dikkate alındığında 7 tam puan alırken, ikinci 6, üçüncü 5, …, altıncı 2 ve yedinci sporcu 1 puan alacaktır. Aynı şekilde katılmış oldukları örneğin kriteryum etabından da aynı yöntemle puan alacaklar ve bu puanların toplamına göre değerlendirileceklerdir.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]3. Son Yapılan Kamptaki Değerlendirme
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]İlgili organizasyonun takım kadrosu son bildirim tarihinden önce bu organizasyonla ilgili olarak bir kamp yapılmış ise, ve değerlendirmeye konu olan sporcu bu kampa dahil olmuş ise, ve bu kampta sporcu seçimine dair değerlendirmeler yapılmış ise (bu değerlendirme kamp kadrosu dahilindeki sporcular arasında performans değerlendirmeye yönelik muhtelif yarışlar olabilir), istenen kontenjanın %50 fazlasını aşmayacak en büyük tamsayı üzerinden yarış sonuçlarına göre puanlama yapılır. Örneğin, 5 sporcunun gönderileceği bir uluslararası müsabaka için, kamp içindeki değerlendirme yarışlarında, istenen alt kategori niteliklerine uygun sporcular arasında kaçıncı olduklarına bağlı olarak her bir ayrı yarış için birinciye 7, ikinciye 6, üçüncüye 5, …, altıncıya 2 ve yedinciye 1 puan verilerek, bütün kamp içi değerlendirme yarışlarının toplamı alınarak genel değerlendirmeye dahil edilir.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Yukarıdaki yöntemi genelleyecek olursak,
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Kamp-içi Yarış Değerlendirme puanı (KYD)= ( k%50 – n + 1 ) (3)
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]olarak hesaplanır. Burada, k%50, gönderilecek sporcu sayısının %50 fazlasını aşmayacak en büyük tamsayı; n ise, dikkate alınacak Kamp-içi Değerlendirme Yarış(lar)ı’nda ilgili sporcunun, istenen kontenjanın niteliklerini sağlayan sporcular arasında baştan kaçıncı durumda olduğudur. Bu işlem kamp süresi içerisinde birden fazla yarış yapılmış ise, her bir yarış için ayrı ayrı tekrarlanır. Bu yöntemle hesaplanan puanlar aday sporcular için ayrı ayrı toplanır ve genel değerlendirmeye dahil edilir.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]4. Antrenörün İnisiyatifindeki Kriterler
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Yukarıda bahsedilen kriterlere ilâveten aday sporcuların değerlendirilmesinde şunlar da dikkate alınacaktır:

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]4.1. Aday sporcu, Etap Ferdi Klasman puanına (EFK) esas teşkil edecek müsabaka grubundaki etap yarış(lar)ına katılmamış veya tamamlamamış / tamamlayamamış ise, EFK puan(lar)ı olarak “0” puan alacağı gibi, ilgili sporcunun son performans durumu ile ilgili sağlıklı veri alınamamış olacağından, söz konusu etap(lar) için, hedef organizasyon için belirlenmiş olan k%50 katsayısı kadar puan düşümü (her bir tamamlanmayan etap için ayrı ayrı) yapılır. Ancak, antrenör ilgili sporcunun etabı tamamlayamama nedenini geçerli bir mazeret olarak kabul ederse, bu puan düşümünü uygulamayabilir. Mazeretin geçerliliği antrenörün inisiyatifindedir.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]4.2. Aday sporcu, Kamp-içi Yarış Değerlendirme puanına (KYD) esas teşkil edecek yarışlarda uyulması beklenen kurallara aykırı hareket edip, sonuçları etkileyecek düzeyde girişimlerde bulunduğu tespit edilmiş ise, buradan alacağı puandan, hatasına göre puan düşümü yapılır. Kesilecek puan miktarı antrenörün inisiyatifindedir.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]4.3. Aday sporcu için yakın bir zamanda genel performans testleri yapılmış ise, antrenör buradan gelen resmi sonuçlara göre, ilgili kadro için önceden tespit edilmiş olan k%50 katsayısını aşmayacak şekilde artı (+) veya eksi (-) yönde puan inisiyatifinde bulunabilir.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]4.4. Aday sporcunun antrenman ve müsabaka esnasında kaydı tutulmuş nabız verileri var ise, antrenör buradan gelen sonuçların yorumuna göre, ilgili kadro için önceden tespit edilmiş k%50 katsayısını aşmayacak şekilde artı (+) veya eksi (-) yönde puan inisiyatifinde bulunabilir. (Sporcunun bu tarz nabız monitörü kullanmaması sonucu örneğin sür-antrene gibi ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeleri önceden fark etmeyi kolaylaştıracak enstrümanlardan yoksun çalışmaktan kaynaklanabilecek olası kayıplardan ilgili sporcu sorumlu tutulacaktır.)

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]4.5. Aday sporcunun geçmiş dereceleri, sezon içindeki genel durumu, antrenman sistematiğine uyumu, takımı içindeki diğer sporculara ve takım düzenine, stratejisine uyumu, hedeflenen organizasyonun (örneğin turun) etap(lar)ının fizikî, topoğrafik yapısına (düz, yokuş, saate karşı, tek-günlük veya etaplı vs. gibi) kişisel performans özelliklerinin uyumu, verimliliği gibi faktörler ile, psikolojik yeterliliği, mental hazırlığı, moral-motivasyonunun son durumu, milli formayı taşıyabilme, genel hal-davranışları, antrenörün inisiyatifiyle artı (+) veya eksi (-) yönde hedef organizasyon için önceden belirlenmiş olan k%50 katsayısını aşmayacak şekilde puanlandırılabilir.

  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]4.6. Doping kullanıldığına dair antrenörde şüphe oluşması durumunda, ilgili sporculardan derhal numuneler alınarak tetkikleri yapılacaktır. Numune vermeyen sporcu, doping testinde pozitif (+) çıkmış olarak değerlendirilecektir. Testte pozitif (+) çıkan sporcu da ilgili yönetmelikler çerçevesinde cezalandırılacaktır ve diğer kriterlerden kazanmış olduğu bütün puanlar ve haklar tamamen silinecektir. Test resmî sonuçları alınana kadar bütün sporcular doping konusunda temiz olarak değerlendirilecektir. Federasyon rutin kontrollerine ve diğer katılınan organizasyonlarca yapılan /yapılacak tetkiklere ilâveten, antrenör yukarıda belirtildiği şekilde, şüphe duyduğu sporcu(lar)dan numune alınmasını isteme inisiyatifine sahiptir.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Özetleyecek olursak, Büyük Erkekler Milli Takım kadroları ve Milli Takım aday kadroları ve Milli Takım kamp kadroları belirlenirken, yukarıda belirtilen kriterler neticesinde alınan toplam puanlar üzerinden sıralama yapılır ve ilgili kadrolar, hedeflenen organizasyonun gerektirdiği kontenjanı dolduracak şekilde oluşturulur:
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Aday Sporcunun Toplam Puanı = GFK + EFKtoplam + KYDtoplam [FONT='Arial','sans-serif']± antrenör inisiyatifi (4)
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Yeniden kısaca açmak gerekirse, yukarıdaki ifadede geçen GFK ifadesi, Genel Ferdi Klasman’ın hedef organizasyonun kadrosuna esas teşkil edecek şekildeki son durumuna göre belirtilen yöntemle hesaplanan puanı; EFKtoplam ifadesi, değerlendirmeye esas teşkil edecek son yapılan müsabaka grubunun bütün etapları üzerinden belirtilen yöntemle hesaplanan toplam puanı; KYDtoplam ifadesi, hedeflenen organizasyona dair kamp yapılmış ise ve bu kampta değerlendirme amaçlı yarış(lar) yapılmış ise, bu yarışlardan alınan toplam puanı; [FONT='Arial','sans-serif']± antrenör inisiyatifi ise, antrenörün gerek duyması halinde ilgili kadro için önceden belirlenmiş k%50 katsayısını aşmamak kaydıyla genel toplama artı (+) veya eksi (-) yönde dahil edebileceği puanlamadır.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Kamp kadrolarında, müsabakalarda dikkate değer bir varlık göstermesine rağmen ilgili kriterleri sağlayacak başarı ve tecrübe düzeyini henüz yakalayamamış fakat yakın geleceğe dönük yüksek düzeyde kuvvetle başarı vaat eden sporcu adayları var ise, antrenörün inisiyatifiyle ve imkânlar ölçüsünde, bu durumdaki 1 veya 2 sporcuya, (Toplanma Kampları ve diğer özel çalışma kampları haricinde) sadece geniş katılımlı Kondisyon Kampları’nda ve geniş katılımlı Hazırlık Kampları’nda yer verilebilir.
  [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]Kamp kadrolarında, davet edilip te gelmeyen / gelemeyen herhangi bir sporcunun yerine, kriterler neticesinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk yedek sırada bile olsa, ne bu sporcunun kendi kulübünden, ne de herhangi bir kulüpten, başka bir sporcu alınmaz.
   
 2. Özgür Dilaver

  Özgür Dilaver Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  6 Mayıs 2005
  Mesajlar:
  708
  Beğeniler:
  324
  Şehir:
  Zeytinburnu/ İST
  Bisiklet:
  Kron
  Seviye:
  katılacaklara başarılar beni aşar :D
   
 3. Fatih Ertörün

  Fatih Ertörün Bisikletkolik

  Kayıt:
  10 Şubat 2007
  Mesajlar:
  1.281
  Beğeniler:
  1.099
  Şehir:
  izmir/bostanlı
  Seviye:
  Açıkçası ben yukarıdaki formüllerden birşey anlamadım.
   
  Ali AKTAŞ bunu beğendi.
 4. İLKER TAŞ

  İLKER TAŞ SPECİALİZED. S-WORKS M5 HARDTRAİLL ALL......

  Yaş:
  38
  Kayıt:
  10 Aralık 2005
  Mesajlar:
  1.962
  Beğeniler:
  864
  Şehir:
  istanbul
  Adı:
  İLKER
  Bisiklet:
  Scott
  Seviye:
  havuz proplemi gibi:)
   
 5. #5
  Ali AKTAŞ

  Ali AKTAŞ Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  31 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  836
  Beğeniler:
  1.031
  Şehir:
  Denizli
  Seviye:

  Bende Fatih'cim ya :)

  Matematik bilgisi iyi olan arkadaşlar konuyu bi özetleyiverirlerse şükranlarımı sunacağım.
   
  Fatih Ertörün bunu beğendi.
 6. sedonaa

  sedonaa Aktif Üye

  Kayıt:
  6 Ocak 2008
  Mesajlar:
  159
  Beğeniler:
  45
  Şehir:
  İstanbul Bakırköy 46 TEAM
  Seviye:
  bune yahu :)
   
 7. Bozcan

  Bozcan Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  31 Temmuz 2005
  Mesajlar:
  723
  Beğeniler:
  1.104
  Şehir:
  Ankara
  Seviye:
  Eskiden de tabiyki milli takıma ve kamplara seçilme kriterleri vardı. Fakat yetkili kişi bunu kafasına göre yapıyordu istediğini seçiyordu. Şu an ise kriterler belli. Bunu yaparsan milli olursun denmiş güzel. Açıklamaya cok takılmayın. Resmi bir acıklama olduğu için biraz ağır bir dille yazılmış. Aslında futbol puanlaması gibi demeyim de motor sporları yarişlarındaki puanlamalar gibi basit bir puanlama sistemi. Sporcuların hakkını yememek için bir çok kriter işin içine katılmış görünüyor. Sizlere katılıyorum daha basit bir anlatım olabilirdi. Herkezin bu anlatımdan sistemi anlayacağını sanmam.
   
 8. sprint

  sprint Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  8 Ekim 2006
  Mesajlar:
  598
  Beğeniler:
  310
  Seviye:
  en güzeli puanlı sistem sezon boyunca en çok puanı kapan milli olmalı bence
   
 9. yasinymn

  yasinymn Bisikletkolik

  Kayıt:
  21 Eylül 2004
  Mesajlar:
  1.139
  Beğeniler:
  1.319
  Seviye:
  bu böyledir çalışan alır formayı. :vroam:
  uzaya astronot göndermeye kalksan, seçim kriterleri bile bukadar karışık, anlamsız ve zor olmıyacaktır. :Ahhh-1660

  Anlayan biri varsa basit bir yolla özetlemesini rica ediyorum :dua:
   
  Fatih Ertörün ve Ali AKTAŞ bunu beğendi.
 10. BF Okuru

  BF Okuru Yeni Üye

  Kayıt:
  2 Şubat 2005
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  884
  Gördüğüm kadarıyla puanın bile önemi yok,Kafasına göre adam alıyorlar nede olsa kendinizi boşa yormayın.Milli takım şeçmeleri bana göre böyle.
   
  OR700, ENDORPHIN, sprint ve 1 kişi daha bunu beğendi.
 11. sprint

  sprint Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  8 Ekim 2006
  Mesajlar:
  598
  Beğeniler:
  310
  Seviye:
  maksat daha çok kafa karıştırmak arada kafalarına göre adam alma olaylarını bastırma snaırsam yazmışlarda yazamışlar vay beee eski sisteme devam demeki
   
 12. mustea7

  mustea7 Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  24 Haziran 2007
  Mesajlar:
  981
  Beğeniler:
  381
  Şehir:
  ankara
  Seviye:
  ya özeti son yurt dışına 10 kişi gidecekse 15 8 kişi gidecekse 14 kişiyi genel klasmandaki en son sıralamaya göre akampa çağırıyorlar orada da işler biraz daha karışıyor
   
 13. Erdi Altınyay

  Erdi Altınyay Üye

  Kayıt:
  29 Mart 2009
  Mesajlar:
  67
  Beğeniler:
  40
  Şehir:
  Ankara
  Seviye:
  Türkiye'den en iyi kişileri seçip 10 la çarpsan genede hiç bir şey yapamazlar...Bknz:Tour de turkey

  Heralde Fransa bisiklet turunda ilk etabı bitiremezler.

  İnşallah beni yalancı çıkarırlar.
   
  jemboy ve sprint bunu beğendi.
 14. mustea7

  mustea7 Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  24 Haziran 2007
  Mesajlar:
  981
  Beğeniler:
  381
  Şehir:
  ankara
  Seviye:
  Erdicim emin ol Türkiyede imkanlarımız bu kadar kısıtlı olmasa Türk insanı avrupadakilerin yanında rambo gibi kalır
   
 15. jemboy

  jemboy Kıdemli Üye

  Kayıt:
  26 Eylül 2006
  Mesajlar:
  392
  Beğeniler:
  684
  Şehir:
  eskişehir
  Seviye:

  Öncelikle kendi ülkenizde düzenlenen turun dogru adını öğrenin Fransa turuna hangi milli takım cagırılıyor sorabilirmiyim ayrıca tour of turkeyde de gayet basarılıydılar dısardan bakılıp yorum yapmak ne kadar kolay ne kadar kolay emekleri göz ardı edip dunyanın en iyilerini kıyas almak :boese157: işin birazcık içinde olsaydınız emin olun bu lafları başkası sölese benden cok daha fazla sinirlenirdiniz
   
  d.berkay, Elman TEMEL ve ahmet ozgen bunu beğendi.
 16. #16
  Ali AKTAŞ

  Ali AKTAŞ Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  31 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  836
  Beğeniler:
  1.031
  Şehir:
  Denizli
  Seviye:
  Çok basit sözler sarfediyorsunuz, bu saçma mesajı moderatörlere gönderip, silmelerinin mümkün olup olmadığını soracağım.
   
  d.berkay, Elman TEMEL ve ahmet ozgen bunu beğendi.
 17. ahmet ozgen

  ahmet ozgen Onursal Üye

  Kayıt:
  1 Ekim 2006
  Mesajlar:
  1.760
  Beğeniler:
  645
  Seviye:
  zaten anlamayalım diye yazılmış galiba :D ama şu var büyük erkeklerde yolda gereken yapılıyor hakeden iyi olan gidiyor.genç erkeklerde bu biraz daha farklı dağ bisikletinde de aynı şekilde.ne olursa olsun bizim millilerimiz kötü değiller gayet başarılılar bu imkanlarla.dışarıdan bakıp yok 10 la çarpsan falan filan hoş değil siz kimsiniz ne biliyorsunuz da yorum yapıyorsunuz ki ?
   
  Elman TEMEL ve yarışcı 3 bunu beğendi.
 18. Fırat Ayanyan

  Fırat Ayanyan Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  22 Mart 2008
  Mesajlar:
  617
  Beğeniler:
  270
  Şehir:
  Bakırköy/İstanbul
  Seviye:
  Sen orda etap bitir o kadar olumsuzlukla savaşıp oralara gel de görelim acaba seni 10 la çarpsak sen de o turlara katılabilir misin adamlara doğru dürüst destek mi veriliyor da dünyanın en iyileri olmalarını istiyosunuz bu imkanlarla çok bile yapıyorlar klavye başında o insanlar hakkında saçma sapan konuşacağına onların başarılarının devmı için neler yapılabilir onları düşün milli bir sporcunun göbeğindeki ağrızayı giderebilmek için tornacı tornacı dolaştığını imkan olmadığı için aynakol dişlilerini eyeleyerek kulanıp kadrosu kaynak içindeyken çalışıp çabalayıp başarıyı yakaladığını kamp paraları haftalar sonra ödendiğini oralara ne zorluklarla geldiklerinden haberin var mı acaba bunlar benim bildikler kim bilir daha nelerle boğuşmuşlardır bence onları sayılarla çarpmaya değil biraz desteğe ihtiyaçları var
   
 19. mustea7

  mustea7 Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  24 Haziran 2007
  Mesajlar:
  981
  Beğeniler:
  381
  Şehir:
  ankara
  Seviye:
  o günlerde bitti ama o kadarda abartmayalım
   
 20. Serdar Emre ACAR

  Serdar Emre ACAR Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  27 Kasım 2008
  Mesajlar:
  763
  Beğeniler:
  384
  Şehir:
  âksaray
  Seviye:
  ya gerçekten bu kriterler var mı?Adam genel klasmanda iyi bir yarış kötü hemen kesik yiyor ve başkası gidiyor sadece bir yarış iyi olan.
   
  OR700, Ali AKTAŞ ve sprint bunu beğendi.

İlginizi Çekebilir

kays pwr.jpg
Yeni aldığım power meter'i bir kaç ativitede denedim şuan için verilerin yüksek olduğunu düşünüyorum, Bu 135kmlik dünki nabzımın %65'inde yaptığım rahat tempo turumdan değerler [ATTACH] Bu...
upload_2016-8-24_10-53-8.png
Sistemli çalışmak, gelişmek ve yarışlarda iddialı olmak isteyenler için akıl dolu bir site var. Adı Xert Online Xert Online | Login Baron firması bu siteyi hazırlarken aynı zamanda Garmin Edge...
upload_2017-1-31_11-13-15.png
Her bisikletçinin güçlü ve zayıf yanları var. Kesin olan şu ki, her yönden güçlü bir bisikletçi olamazsınız. Popüler bir örneği vereyim: Hem iyi bir sprinter hem de iyi bir TT yarışçısı...