Duyuruyu Kapat
Strava 2K
Instagram 5K
Facebook 15K
Twitter 4K

Bisiklet yönetmeliği

Konu, Genel Bisiklet Konuları kategorisinde fatihİ.10 tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde paylaşıldı.

 1. fatihİ.10

  fatihİ.10 Üye

  Kayıt:
  5 Ağustos 2015
  Mesajlar:
  90
  Beğeniler:
  89
  Şehir:
  Ankara
  Adı:
  Fatih İ.
  Bisiklet:
  Cube
  Seviye:
  ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK bugün çıktı. Bence hayırlı olsun. Mevzuat çalışması aşamasında kalmaz umarım icraate de geçirilir. Yönetmeliğe şöyle bir baktım. Bence umut var:)
   
 2. Barış TURAN

  Barış TURAN Bisikletkolik

  Yaş:
  37
  Kayıt:
  28 Ağustos 2011
  Mesajlar:
  3.027
  Beğeniler:
  2.478
  Şehir:
  Bursa
  Bisiklet:
  Kron
  Seviye:
 3. alierkanimrek

  alierkanimrek Forum Demirbaşı

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  433
  Beğeniler:
  329
  Şehir:
  Antalya
  Bisiklet:
  Carraro
  Seviye:
 4. Kazuya

  Kazuya Omnia Causa Fiunt

  Yaş:
  33
  Kayıt:
  21 Ocak 2015
  Mesajlar:
  1.142
  Beğeniler:
  2.214
  Şehir:
  Ankara
  Adı:
  Emrah
  Bisiklet:
  Specialized
  Seviye:
  @Barış TURAN

  3 Kasım 2015 SALIResmî GazeteSayı : 29521
  YÖNETMELİK
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
  ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI
  VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA
  DAİR YÖNETMELİK
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 –
  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, şehir içi yollarda bisikletlerin ulaşım amacıyla kullanılmasını sağlamak, bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin planlanması,< tasarlanması, yapılması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  (2) Bu Yönetmelik, şehir içi yollardaki bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin tasarım ve yapım kurallarını, bisiklet yollarının şehir içi yollara entegrasyonunu, bisiklet istasyon ve bisiklet park yerlerinin işletilmesini kapsar.
  Dayanak
  MADDE 2 –
  (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 –
  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bisiklet istasyonu: Bisikletlerin işletmesinden kiralanabildiği ve gereği halinde bakım ve onarımının yapıldığı, bisiklet ulaşım aksı üzerinde yer alan istasyon noktalarını,
  b) Bisiklet park yeri: Bisikletlerin güvenli olarak bırakılabilecekleri, araç trafiğinden arındırılmış ve toplu olarak park edilmesi için tasarlanmış özel alanı,
  c) Bisiklet yolu: Ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla yaya ve motorlu araç trafiğini aksatmadan bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullandığı, motorlu araç trafiğine kapalı yolları,
  ç) Bisiklet: Üzerinde bulunan insanların adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlar ile azami sürekli anma gücü 0.25 kilovatı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/sa’te ulaştıktan sonra veya pedal çevirmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletleri,
  d) Boyuna eğim: Yol güzergâhında yol ekseni boyunca, yola verilen eğimi,
  e) Durma çizgisi: Işıklı veya ışıksız trafik işareti ile durdurulan araçların, durup bekleyeceği yol kaplaması üzerine çizilmiş çizgiyi,
  f) Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziksel ve teknik düzenlemelere gereksinim duyan kişiyi,
  g) Enine eğim: Yolun ekseninde yatayda dik iki tarafa veya tek tarafa doğru verilen eğimi,
  ğ) İki yönlü yol: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı yolu,
  h) İlgili idare: Mücavir alan dâhilinde belediyeler, mücavir alan haricinde il özel idarelerini,
  ı) İşaretleme: Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki belirlenmiş renklerde çizgi, şekil, sembol, yazı, yansıtıcı ve benzeri yardımıyla özel bir talimat, bilgi veya uyarının aktarılmasını sağlayan tertibatı,
  i) İşaretler: Yol kaplaması, bordür, ada, refüj, oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerine çizilen çizgiler, oklar, yazılar, sayılar ve şekilleri,
  j) Karayolları Teknik Şartnamesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından 2013 yılında yayımlanan Yol Altyapısı, Sanat Yapıları, Köprü ve Tüneller, Üstyapı ve Çeşitli İşler Şartnamesini,
  k) Kavşak: Çeşitli yönlerden gelen iki veya daha fazla trafik yolunun birbiri ile birleştiği, ayrıldığı veya kesiştiği ortak alanı,
  l) Refüj: Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen ve düzenleyen karayolu yapısı veya trafik tertibatı,
  m) Şehiriçi yolu: Yayaların, motorlu (raylı sistem hariç) ve motorsuz taşıtların hareket ettiği, diğer yollardan farklı olarak gerekli her türlü teknik alt yapı tesislerine sahip yolu,
  n) Taşıt yolu: Yolun taşıt trafiğine ayrılmış kısmını,
  o) Tek yönlü yol: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı yolu,
  ö) Trafik hiyerarşisi: Trafik akış sistemi içerisinde motorlu ve motorsuz taşıtların birbirlerine geçiş üstünlüklerini,
  p) Trafik işaret levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın bildirilmesini sağlayan trafik tertibatını,
  r) TS 10839: Türk Standart Enstitüsü tarafından Mart 2013 tarihinde yayımlanan Şehiriçi Yollar-Kavşaklarda Bisiklet Yolu Geçişleri Tasarım Kuralları standardını,
  s) TS 11782: Türk Standart Enstitüsü tarafından Mart 2013 tarihinde yayımlanan Şehiriçi Yollar-Bisiklet Park Tesisleri Tasarım Kuralları standardını,
  ş) TS 12576: Türk Standart Enstitüsü tarafından Haziran 2012 tarihinde yayımlanan Şehir İçi Yollar-Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları standardını,
  t) TS 7249: Türk Standart Enstitüsü tarafından Mart 2013 tarihinde yayımlanan Şehiriçi Yollar Boyutlandırma ve Tasarım Esasları standardını,
  u) TS 9826: Türk Standart Enstitüsü tarafından Mart 2013 tarihinde yayımlanan Şehiriçi Yollar-Bisiklet Yolları standardını,
  ü) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
  v) Yaya kaldırımı: Taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve bordür taşıyla taşıt yolundan ayrılmış platformun yalnız yayaların kullanımına ayrılmış kısmı,
  y) Yaya: Karayolunda hareketsiz duran veya yürüyen kişiyi,
  z) Yeşil bant: Kısa boylu ağaçlar ve bitkiler ile bisikletlinin görüşünü etkilemeyecek şekilde tasarlanan hem peyzaj düzenlemesi için hem de ayırıcı olarak kullanılabilen bölgeleri,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Bisiklet Yollarının Genel Esasları
  Genel esaslar
  MADDE 4 –
  (1) Bisiklet yolları, kullanıcılarının ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve trafik akış sistemi içerisinde kavşak ve yol ayrımlarındaki geçişlerini güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla öncelikli olarak topoğrafyanın müsait olduğu yerlerde yapılır ve ulaşım noktalarını ve yerleşim yerlerinin merkezi bölgelerini birbiriyle irtibatlandıracak bir ağ oluşturacak şekilde tasarlanır.
  (2) Bisiklet yolu ve ağları tasarlanırken bisiklet sürüşüne en uygun güzergâh tercih edilir. Bisiklet yolu ağı, kavşaklar ile kent mobilyaları, peyzaj öğeleri ve yapı parselleri tarafından en az sayıda bölünüp yolun devamlılığı esas alınarak, bisikletlinin bir başlangıç noktasından varış noktasına kesintiye uğramadan gidebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır.
  (3) Bisiklet yolu ağı, trafik hiyerarşisi göz önünde bulundurularak motorlu araç yollarından, bisiklet sürücülerinin yol geçişlerinde diğer araçlar tarafından net bir şekilde görünmelerini sağlayacak biçimde tasarlanır.
  (4) Bisiklet yolları, bisikletlilere beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında durmak için gerekli reaksiyon ve frenleme mesafesini sağlayacak duruş görüş mesafesine göre tasarlanır.
  (5) Bisiklet yollarının tasarımında öncelikli olarak trafik akışı ile aynı ve tek yön tercih edilir; ancak, yeterli genişlik ve sinyalizasyon sisteminin sağlandığı durumlarda çift yönlü şeritler de oluşturulur.
  (6) Eğim, bisikletliyi tehlikeye sokmayacak şekilde en çok %4 olarak uygulanır ve artan eğimler Ek-2 Tablo 1’de belirtilen eğim ve önerilen maksimum uzunluklar dikkate alınarak tasarlanır. Dik eğimle geçilmesi gereken durumlarda, bisiklet yolu genişliği artırılarak bisikletlilere ekstra manevra yapabilecekleri alan bırakılır.
  (7) Bisiklet yolları uzun ömürlü mavi renkli boya ile boyanır.
  (8) Bisiklet yolu ağları üzerinde kent bütünündeki ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenliği sağlayacak trafik işaret ve işaretlemeleri ile sinyalizasyon sistemleri oluşturulur.
  (9) Bisiklet yolu ağları üzerinde bisiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda yeterli park istasyonları ve park yerleri yapılır.
  (10) Bisiklet yolu ağlarının yapım, bakım ve onarımı ilgili idaresince yapılır veya yaptırılır.
  (11) Üniversite kampüslerinde bisiklet yolu yapılması halinde yurt ve eğitim binaları birbirine bağlanacak şekilde tasarlanır ve ihtiyacı karşılayacak yeterlikte yurt ve eğitim binalarına bisiklet park yerleri yapılır.
  (12) Yeni yerleşim yerlerinin planlanmasında, arazinin mülkiyet dokusu ve coğrafi özellikleri dikkate alındığında bisiklet yolu yapılması uygun görülen şehir içi yollarda yol genişlikleri TS 9826 standardında belirtilen minimum bisiklet yolu genişlikleri eklenerek planlanır.
  (13) Bisiklet yolu ve bisiklet yolunun güzergâhındaki karayolları ile kesişim noktasında, en az 1/500 ölçekli yol projesi yapılıp büyükşehir belediyelerinde UKOME kurul kararı, diğer belediyelerde ise il/ilçe trafik komisyonu kararına istinaden belediye meclisi kararı ile uygulanır. Ayrıca, bisiklet yolları 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak yapılan uygulama imar planında ve varsa ulaşım ana planında gösterilir.
  (14) Her bisiklet yolunun güzergahına bir ad veya kod verilir.
  (15) Genel olarak bisiklet yolları, gidiş yönünde yolun sağ tarafında yol platformu ile yaya kaldırımı arasında planlanır.
  (16) Bisiklet yolları, tek yönlü yollarda motorlu taşıt trafiği ile aynı yönde yolun sağında ve tek yönlü olarak veya yolun sağında iki yönlü olarak; iki yönlü yollarda yolun her iki tarafında, motorlu taşıt trafiği ile aynı yönde tek yönlü olarak; bunun gerçekleştirilemediği kısımlarda ise yolun bir tarafında çift yönlü olarak gerekli ölçülere uygun şekilde tasarlanır.
  (17) Bisiklet yolları engelliler tarafından kullanılan ve hız sınırı dâhilinde olan araçlar tarafından da kullanılır.
  (18) Sit alanlarında ve korunan alanlarda 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca planlama ve uygulama yapılır. Koruma amaçlı imar planlarında aksine hüküm bulunmuyorsa, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  (19) Kaldırım üzerinde bisiklet yolu teşekkül ettirilmesi halinde, kaldırım üzerinde bisiklet yolu haricinde kalan kaldırım genişliği TS 12576’daki asgari koşullar sağlanır.
  (20) Bisiklet yolu kaplamaları ve aydınlatmasında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılabilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Bisiklet Yolları Tasarım ve Yapım Kuralları
  Yaya kaldırımına yapılacak bisiklet yolları
  MADDE 5 –
  (1) Bisiklet yolu, yol yüzeyi seviyesinde ya da yol yüzeyi ile kaldırım seviyesi arasında olabilir ancak, kaldırımla aynı veya üst seviyede olamaz.
  (2) Bisiklet yolunun yaya kaldırımının taşıt yolu tarafında tek şeritli olarak yapılması halinde, bisiklet yolu şerit genişliği TS 9826 standardında belirtildiği şekilde en az 130 cm genişliğinde tasarlanır ve taşıt yolu tarafında 50 cm genişliğinde emniyet mesafesi bırakılır (Ek-1 Şekil 1).
  (3) Daraltılmış bisiklet yolu uygulaması için yaya kaldırımında yapılacak bisiklet yollarının tasarımında TS 9826 ve TS 12576’da belirtildiği şekilde manevra payı yaya kaldırımı tarafında bırakılır. Bisiklet yolu şerit genişliği taşıt yolundaki emniyet mesafesi ile birlikte en az 160 cm olacak şekilde tasarlanır. Dar yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu yapımında her iki taraftaki manevra payları azaltılarak bu genişlik en az 140 cm olarak uygulanabilir (Ek-1 Şekil 2). Yaya kaldırımı genişliği, bisiklet yolu sebebiyle 150 cm’den daha az olmaz.
  (4) Garaj ve bahçe giriş çıkışları gibi kaldırımın motorlu araçlarla kısa süreli olarak ortak kullanım alanına sahip olduğu noktalar haricinde bisiklet yolları bölünmeyecek şekilde tasarlanır.
  (5) Yaya kaldırımının taşıt yolu tarafına yapılacak iki şeritli bisiklet yolunun şerit genişliği TS 9826’da belirtildiği üzere, Ek-1 Şekil 3’te gösterildiği gibi üç farklı şekilde yapılır.
  (6) Yaya kaldırımı genişliğinin müsait olması durumunda bisiklet yolu ile taşıt yolu arasına emniyet için yeşil bant konulması halinde uygulanacak ölçüler TS 9826’da belirtildiği üzere, Ek-1 Şekil 4’te gösterilmiştir. Yaya kaldırımına bisiklet yolu yapıldığında; bisiklet yolu, yaya kaldırımının taşıt yolu tarafında yapılır.
  (7) Yaya kaldırımında bulunan bisiklet yolu yüzey kaplaması TS 9826’da verilen en- kesite ve malzemelere uygun olarak yapılır (Ek-1 Şekil 5).
  Taşıt yoluna yapılacak bisiklet yolları
  MADDE 6 –
  (1) Bisiklet yolunun taşıt yolunda yapılması halinde, taşıt yolu ile bisiklet yolu birbirinden en az 25 cm genişliğinde devamlı çizgi ile ayrılır ve bisiklet yolu genişliği TS 10839’a uygun olarak yapılır (Ek-1 Şekil 6).
  (2) Ayırıcılı bisiklet yolu yapımı tercih edilmesi durumunda, bisiklet yolu ile motorlu taşıt şeridi arasında mümkün olduğunca fiziksel bariyer ile koruma alanları oluşturulur. Trafik güvenliği göz önüne alınarak en az 60 cm genişliğinde ve en az 10 cm yüksekliğinde bir refüjle bisiklet yoluyla taşıt yolu birbirinden ayrılır (Ek-1 Şekil 7 ve Şekil 8).
  (3) Taşıt trafiğinden şerit çizgisi dışında herhangi bir bariyer ile ayrılmadan uygulanacak bisiklet yollarında, bisiklet yolunun araç park yeri yanında bulunması durumunda araç park yeri ile bisiklet yolu arasında 60 cm mesafe bırakılır (Ek-1 Şekil 9).
  (4) Taşıt yolundaki bisiklet yollarında bisikletlilerin taşıtlarla güvenli bir şekilde hareketinin sağlanması için araç hız sınırının 50 km/sa’tan fazla olduğu yerlerde taşıt yolu şerit çizgisi ile bisiklet yolu arasında en az 1,5 m güvenlik mesafesi bırakılır.
  (5) Taşıt yoluna yapılacak bisiklet yolu kaplamaları, Karayolları Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde taşıt yolunun yapıldığı malzeme ile asgari aynı vasıfta yapılır.
  Park ve bahçeler içerisine yapılacak bisiklet yolları
  MADDE 7 –
  (1) Park ve bahçeler içerisindeki bisiklet yolu ulaşım ağı çevreye duyarlı ve araziye uyum sağlayacak şekilde düzenlenir.
  (2) Park ve bahçelerin içerisinden geçen bisiklet yolları, trafiğin yoğun olduğu hatlardan ayrı olarak planlanır ve bir alternatif oluşturacak şekilde düzenlenir.
  (3) Park ve bahçeler içerisindeki bisiklet yollarının kısa mesafeli toplu taşıma ağına ve sokaklara bağlanarak erişilebilirliği sağlanır ve kent içi trafik düzenlemeleri bu bağlamda yapılır.
  (4) Park ve bahçelerde uygulanacak bisiklet yolları 5 inci maddede belirtilen yaya kaldırımına yapılacak bisiklet yolları ile aynı şartlara sahip olarak tasarlanır.
  Trafik güvenliği ve hız
  MADDE 8 –
  (1) Bisiklet yolları için hız sınırı azami 25 km/sa olarak uygulanır.
  (2) Yaya kaldırımındaki bisiklet yolunda enine eğim TS 9826’da belirtildiği gibi taşıt yolu tarafına doğru %2 olacak şekilde uygulanır (Ek-2 Şekil 1).
  (3) Bisiklet yollarında uygulanacak boyuna eğimler Ek-2 Tablo 1’deki değerler göz önüne alınarak tasarlanır.
  (4) Bisiklet yolunun yaya kaldırımında olduğu hallerde, taşıt yolundaki garaj giriş-çıkışlarında araç geçişleri için bisiklet yolu TS 7249 ve TS 10839 standartlarında belirtildiği şekilde yapılır ve geçişler 50 cm x 50 cm’lik, 50 cm aralıkla beyaz boyanmış zemin ile belirtilir. Geçişteki kesikli çizgiler arasında kalan bisiklet yolu kısmı sarı ve benzeri uygun renkte aşınmayacak özellikte bir boya ile boyanarak araçlar tarafından fark edilmesi sağlanır (Ek-2 Şekil 2 ve Şekil 4).
  (5) Bisiklet yollarının önünde yaya güvenliğini tehlikeye sokacak yerlere hız kesici engeller konulur. Su tahliye ve benzeri amaçlı mazgallar ise bisiklet tekerleklerinin boşluk bölümlerine girerek meydana gelecek kazaların önlenebileceği şekilde tasarlanır.
  (6) Bisiklet kullanımında sürücü belgesi, kullanıcı yaşı ve cezalara ilişkin hususlarda 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
  Bisiklet yolu işaretlemeleri
  MADDE 9 –
  (1) Taşıt yolundaki bisiklet yolu, taşıtların geçtiği bölümden, TS 10839 standardına uygun şekilde beyaz renkte sürekli çizgi; kavşaklarda, garaj ve bahçe giriş-çıkışında ise kesikli çizgi ile ayrılır (Ek-2 Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4).
  (2) Kavşaklardaki, garaj ve bahçe giriş çıkışlarındaki bisiklet yollarının başlangıç ve bitişlerine uyarıcı levhalar yerleştirilir.
  (3) Taşıt yolundaki bisiklet yoluna diğer taşıtların geçmemesi veya park etmemesi için, kavşak girişlerinde kaldırım kenarlarına (Ek-2 Şekil 5 ve Ek-2 Şekil 6) bisiklet yolu ikazı ve gerekli yerlerde park yasağı levhaları konulur.
  (4) Trafik ışıkları ile ilgili gerçekleştirilen düzenlemelerde, bisikletlilere sağlanan kolaylıklar ve tercih olanakları, çıkmaz sokaklar, tek yönlü sokaklar, yaya bölgeleri ve benzeri özel durumlar özel trafik işaretleri ile belirtilir.
  (5) Bisikletlilere ait trafik ışık sistemleri, uyarı ve yön levhaları, bisiklet yolları zemininde ve/veya kenarında bisiklet yolu zemini ile tabela alt kenarı arasındaki net yükseklik 2.00 m’den az olmamak üzere bisikletlinin kolay görebileceği bir hizada konumlandırılır.
  (6) Bisikletliler için belli bir hızda kesintisiz bisiklet sürüşünü sağlamak üzere gerekli altyapı sağlandığı takdirde sinyalizasyon düzenlemeleri yapılarak yeşil dalga sistemi oluşturulur.
  (7) Bisiklet yolunun başlangıç ve bitişi, sağa ve sola dönüşler, tehlike ve yasaklar, yönler Ek-2 Şekil 7’de gösterilen levhalarla belirtilir. Mecburi bisiklet yolu işaret levhası sadece bisikletliler için inşa edilmiş olan özel yolun başlangıcına konulur. Diğer yol ve caddelerle olan kesişimlerden sonra ilgili kurumca gerekli görülmesi halinde bu işaret levhasının tekrarlanması sağlanır.
  (8) Bisiklet yolu ile ulaşılabilecek en yakın yerleşim birimleri, hastaneler, turistik yerler, kent bütününde görülmeye değer ve bisiklet ile ulaşılabilecek tarihi noktalar, toplu taşım aktarma noktaları, en yakın bisiklet park yeri gibi odak noktalarının mesafe bilgisini veren işaretlemeler ile kavşak giriş ve çıkışlarını gösteren işaret levhaları uygun yerlere yerleştirilir.
  (9) Yaya kaldırımında bisiklet yollarına dair yayaları uyarıcı levhalar gerekli yerlere yerleştirilir.
  (10) Bisiklet yollarında bulunması gereken levhalar bisikletliyi tehlikeye sokmayacak sayıda gerekli yerlere yerleştirilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Geçişler
  Bisiklet yollarında geçişler
  MADDE 10 –
  (1) Otobüs durakları boyunca bisiklet yolu TS 9826 standardına uygun olarak, taşıt yoluna taşmadan, durak arkasından ve durağa 200 cm’lik mesafe bırakılarak yapılır (Ek-3 Şekil 1).
  (2) Yaya kaldırımındaki bisiklet yollarının kavşak geçişleri TS 10839 standardında belirtildiği şekilde aşağıdaki özelliklere uygun olarak tasarlanır;
  a) Yaya kaldırımında yapılan bisiklet yollarının ışık kontrolsüz kavşak geçişleri Ek-3 Şekil 2’ye,
  b) Yaya kaldırımında yapılan bisiklet yollarının ışık kontrollü kavşak geçişleri Ek-3 Şekil 3’e,
  c) Kavşaklardaki damla adasından bisiklet yolu geçişleri Ek-3 Şekil 4’e,
  ç) Işık kontrollü ve kontrolsüz yollarda bisiklet yolu geçişleri Ek-3 Şekil 5’e,
  d) Yaya kaldırımında yapılan bisiklet yollarının tali yoldan geçişleri ve sola dönüşleri Ek-3 Şekil 6’ya,
  e) Kavşak dışında düz yollarda, karşıdan karşıya bisiklet yolu geçişleri ışık kontrollü veya kontrolsüz geçiş olmasına göre Ek-3 Şekil 7’ye,
  uygun yapılır.
  (3) Bisiklet yolunun yaya kaldırımından taşıt yoluna geçmesi halinde, güzergâh değişimi TS 9826 standardında uygun olarak Ek-3 Şekil 8’de gösterilen şekilde yapılır.
  (4) Taşıt yolunda çizgi ile ayrılmış bisiklet yollarının kavşak geçişleri Ek-3 Şekil 9’daki gibi TS 10839 standardında belirtilen özelliklerde; taşıt yolundan yaya kaldırımına geçen bisiklet yolu ve yaya kaldırımından taşıt yoluna inen bisiklet yolları ise Ek-3 Şekil 10’daki gibi yapılır.
  (5) Sinyalize edilmiş kavşaklarda, bisikletlilerin kırmızı ışık süresince güvenliğinin sağlanması ve diğer yol kullanıcıları tarafından görülebilecek bir şekilde motorlu araç kuyruğunun önüne geçebilmesi için 3 ila 5 metre arasında uzunluğa sahip bisikletli bekleme alanları yapılır. Bisiklet kullanıcılarına, aynı yönde seyreden motorlu taşıtlardan birkaç saniye önce yeşil ışık ile geçiş önceliği sağlanır. Bunu sağlamak üzere sinyalizasyon sistemi yaya, bisiklet ve motorlu araçlar için ayrı ayrı tesis edilir. Bisikletli bekleme alanları motorlu araçların durma çizgisinin önünde ve yaya geçit çizgilerinin gerisinde Ek-3 Şekil 11’deki gibi yapılır.
  (6) Geçişler, motorlu taşıtlar ve bisikletliler için ayrı trafik ışıklarının birbiriyle uyumlu çalışması suretiyle, bisikletlilere geçiş önceliği sağlayacak şekilde sağlanır. Geçişlerde sinyalizasyon yardımıyla yolun uygun olması durumunda bisikletli için çapraz geçişler Ek-3 Şekil 12’deki gibi yapılır.
  (7) Ana trafik geçişlerinde alt geçitler, rampalı ve döner üst geçitler tercih edildiği takdirde eğim %9’u geçmeyecek şekilde yapılır.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Entegrasyonu
  Bisikletlilerin ulaşım sistemine entegrasyonu
  MADDE 11 –
  (1) Bisiklet kullanımının ulaşım amaçlı hale getirilebilmesi amacıyla yetkili kurumlarca planlı bisiklet yollarının toplu taşıma ağlarına (metro, tren, otobüs, vapur ve benzeri) bağlanacak şekilde bütünleşmesi sağlanır.
  (2) Toplu taşımada ilgili idarelerin belirleyeceği güzergâhlarda ve sayılarda bisiklet taşıma aparatlarına sahip otobüsler kullanılır, otobüs sürücülerine gerekli eğitim verilir ve bilgilendirme yapılır. Bisiklet taşıma aparatına sahip otobüsler öncelikle yokuşun fazla, trafiğin yoğun olduğu yollarda kullanılır.
  (3) Şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin bisiklet kullanımı ile uyumu, ilgili idarenin uygun görüşü çerçevesinde, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı sınırlaması dâhilinde, diğer saatlerde ise herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmadan uygulanır.
  (4) Şehir içi deniz yolu taşımacılığının bisiklet kullanımı ile uyumu, ilgili idarenin uygun görüşü çerçevesinde, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı sınırlaması dâhilinde, diğer saatlerde ise herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmadan uygulanır.
  (5) Bisiklet sayısı ve ağırlığı dikkate alınarak ulusal veya uluslararası sertifikaya sahip bisiklet taşıma aparatları toplu taşıma araçlarında ilgili idarenin sorumluluğunda kullanılır.
  ALTINCI BÖLÜM
  Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri
  Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri ile ilgili genel hükümler
  MADDE 12 –
  (1) Bisiklet sürücülerinin, bisikletlerini güvenli olarak bırakabilecekleri, aydınlatması olan, hava koşullarına dayanıklı, motorlu taşıt trafiğinden arındırılmış ve bisikletlerin toplu olarak park edilebileceği istasyonlar ile bisiklet park yerleri ihtiyacı karşılayacak oranda yapılır ve yapılan bisiklet park yerlerinde TS 11782 standartları sağlanır.
  (2) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri araç ve yaya trafiğine engel olmayacak şekilde, bisiklet yollarına yakın, göz önünde ve hırsızlığa karşı emniyetli olacak şekilde tasarlanır. Ayrıca, şehrin cazibe merkezlerinde ortaya çıkabilecek talep yoğunluğunun karşılanabileceği sayıda bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri oluşturulur.
  (3) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri uzaktan görünebilir şekilde yapılır ve bu alanlar bilgilendirici işaret ve levhalarla tanımlanır. Ayrıca istasyonlar ve park yerlerine ulaşım dik rampalar ve merdivenler olmayacak şekilde tasarlanır.
  (4) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri; toplu taşıma araçları, raylı sistem, deniz taşımacılığı ve şehirlerarası taşımacılık terminalleri ile kolayca bütünlüğün sağlanabilmesi için söz konusu toplu taşıma ağlarına en kolay erişilebilecek noktalarda inşa edilir.
  (5) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin uzun süreli kullanımı durumunda ilgili idarenin isteği doğrultusunda bisiklet park yeri, üstü kapalı olarak düzenlenir (Ek-4 Şekil 1).
  Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri ile ilgili tasarım esasları
  MADDE 13 –
  (1) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri, bisikletlerin belirli bir düzende, güvenli bir şekilde kilitlenip sabitleştirilmesini sağlayıcı bisiklet kilit mekanizmasını içerir ve bisikletlerin park yerlerine kolayca yerleştirilebilecek ve çıkarılabilecekleri şekilde tasarlanır.
  (2) Bisiklet park ekipmanları darbelere ve hava koşullarına dayanıklı özellikte olur.
  (3) Bisiklet istasyonları ve park yerleri, yer durumuna göre Ek-4’te gösterilen şekilde yola dik veya açılı, tek sıra, iki sıra, dairesel veya yarım daire biçiminde tasarlanır.
  a) Tek sıra halinde yola dik olarak oluşturulan bisiklet park yerinde iki bisiklet arası 0,60 – 0,70 m, bisikletin boyuna park yeri genişliği ise 1,90 m olarak tasarlanır (Ek-4 Şekil 2).
  b) Tek sıra halinde yola açılı olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler yola 45˚ açılı olarak yerleştirilir, park bandı genişliği 1,35 m ve iki bisiklet arası yatayda 0,85 m olarak tasarlanır (Ek-4 Şekil 3).
  c) Tam veya yarım dairesel olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler bir ağaç veya direk etrafında dizilir (Ek-4 Şekil 4).
  ç) İki sıra halinde oluşturulan bisiklet park yerinde, yaya geçişleri ve manevra alanı için iki sıra arasında 1,75 m açıklık bırakılır (Ek-4 Şekil 5).
  d) İki sıralı yola açılı olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, manevra ve yürüme alanının genişliği en az 1,40 m olarak tasarlanır (Ek-4 Şekil 6).
  e) Askılı olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler duvara yarı dik şekilde dayalı olarak park eder (Ek-4 Şekil 7).
  (4) İlgili belediye tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası standartlara uygun veya sertifikaya sahip bisiklet park yerleri de tasarlanabilir.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Aydınlatma, kamulaştırma ve güvenlik
  MADDE 14 –
  (1) Bisiklet yolları gece güvenliği ve sürüş konforu için en az Ek-5 Tablo 1’deki değerlere uygun olarak ve bisikletlinin yüzüne ışık yansımayacak şekilde projelendirilerek aydınlatılır.
  (2) Bisiklet yollarının yapım sürecinde uygulanacak kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.
  (3) Bisiklet yolları, bisiklet işletme ve park istasyonlarının bakım, onarım, denetim ve güvenlik işleri, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile ilgili belediyeye ait olup, istasyonların işletilmesi ilgili belediyece yapılır veya yaptırılır.
  Geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 1 –
  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bisiklet yolları 5 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
  Yürürlük
  MADDE 15 –
  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 16 –
  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
  Ekler için tıklayınız
   
 5. Kuzey Ege

  Kuzey Ege Bisikletkolik

  Kayıt:
  30 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  2.548
  Beğeniler:
  6.720
  Şehir:
  İstanbul
  Bisiklet:
  Lapierre
  Seviye:
  Oh iyi super, umarim uygulamaya da gecer.
  Cb'nin bu konuda bir talimati vardi, bi talimat da suruculeri bilinclendirmek icin verirse super olur.
   
 6. z. usta

  z. usta Forum Bağımlısı

  Kayıt:
  20 Mayıs 2012
  Mesajlar:
  633
  Beğeniler:
  757
  Seviye:
  kapalı park bile düşünmüşler helal olsun
   
  mariokaldato bunu beğendi.
 7. Kazuya

  Kazuya Omnia Causa Fiunt

  Yaş:
  33
  Kayıt:
  21 Ocak 2015
  Mesajlar:
  1.142
  Beğeniler:
  2.214
  Şehir:
  Ankara
  Adı:
  Emrah
  Bisiklet:
  Specialized
  Seviye:
  Profesyonelce hazırlanmışa benziyor; eklerde eğimlere, emniyet bantlarına kadar değinilmiş.boş vaktımde tamamını inceleyeceğim.
  Yönetmeliğin uygulanma sürecinde sivil toplum örgütleri ve bilhassa kullanıcılarla karşılıklı tartışılarak ilerlenirse çok daha verimli olur.
  Haydi hayırlısı
   
 8. Murat B.

  Murat B. Forum Trolü

  Kayıt:
  23 Eylül 2013
  Mesajlar:
  2.662
  Beğeniler:
  6.355
  Şehir:
  İstanbul
  Bisiklet:
  Specialized
  Seviye:
  Hazırlayanların eline ve zihnine sağlık. Bir maddeye özellikle dikkat çekmek istiyorum:

  Kaldırımları boyayarak bisiklet yolu yaptıklarını zanneden belediye uygulamaları böylece son bulur umarım.
   
 9. Hasan Saylık

  Hasan Saylık Bisikletkolik

  Kayıt:
  15 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.214
  Beğeniler:
  1.795
  Şehir:
  Aydın, Karacasu
  Bisiklet:
  Specialized
  Seviye:
  Umarız mali olarak da zorunluluklar gelir.
   
 10. m/yalcin

  m/yalcin Aktif Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2015
  Mesajlar:
  154
  Beğeniler:
  136
  Şehir:
  MUĞLA
  Adı:
  YALÇIN
  Bisiklet:
  Salcano
  Seviye:
  Bir büyüğüm derdi ki; ''Yazılanı yapsak, yapılanı yazsak bu ülke cennet olur.' Umarım uygulanır.
   
  Hayrettin, Berke, Canince ve 9 kişi daha bunu beğendi.
 11. volkan Öz

  volkan Öz Forever Young

  Yaş:
  42
  Kayıt:
  28 Mayıs 2014
  Mesajlar:
  535
  Beğeniler:
  828
  Şehir:
  istanbul
  Bisiklet:
  Specialized
  Seviye:
  Sizi çok umutlu gördüm,inşallah hayata geçer.
   
  ercst0rm bunu beğendi.
 12. Sin

  Sin Hanimiş onun egosu, hanimiş onun karbon bisikleti!

  Kayıt:
  23 Eylül 2014
  Mesajlar:
  888
  Beğeniler:
  861
  Şehir:
  Çanakkale
  Adı:
  Sinan
  Bisiklet:
  Cube
  Seviye:
  Kapsamın geniş olsuğu ve hiç bişeyi atlamadıkları belli oluyor. İnşallah mevzuat uygulamaya %100 yansır. :harika:
   
 13. serdargecu

  serdargecu Ghost Speedline 7500

  Kayıt:
  5 Haziran 2014
  Mesajlar:
  112
  Beğeniler:
  37
  Şehir:
  İstanbul, Maltepe
  Bisiklet:
  Ghost
  Seviye:
  Bahadır Gürel bunu beğendi.
 14. Türka¥

  Türka¥ Bisikletkolik

  Kayıt:
  8 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  1.722
  Beğeniler:
  2.344
  Şehir:
  izmir
  Adı:
  türkay
  Bisiklet:
  Ghost
  Seviye:
  uygulamaya hemen geçilmese bile böyle bir mevzuatın çıkması bile olumlu bana göre.. kanunlar bisikleti ve sürücüsünü adam yerine koymaya başladıkça, bisiklet kazalarında polislerin ve diğer kamu çalışanlarının kazaları önemsememe, memurların bıyık altından gülme hadisesi azalarak bitecektir..
   
 15. Kerem Özbayrak

  Kerem Özbayrak Bisikletkolik

  Yaş:
  39
  Kayıt:
  13 Haziran 2009
  Mesajlar:
  1.249
  Beğeniler:
  3.084
  Şehir:
  iSTANBUL
  Bisiklet:
  Giant
  Seviye:
  Bu da konuyla ilgili haber. Uzun zamandır ilk defa güzel bir haber okuyorum. 5 sene içinde deniliyor. Ben hayatım boyunca bu şartlarda sürmeye alıştırıyordum kendimi. Hayırlısı diyelim.

  Şehir içi yollara bisiklet yönetmeliği
   
  Hayrettin bunu beğendi.
 16. Sozenen

  Sozenen Aktif Üye

  Kayıt:
  7 Şubat 2015
  Mesajlar:
  157
  Beğeniler:
  411
  Şehir:
  İstanbul
  Seviye:
  Şehir içinde bisikleti yaygınlaştırmak ve ulaşımın bisiklet ile yapılmasını sağlamak amacıyla yeni bir yönetmelik devreye alındı. Bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin planlanması, tasarlanması, yapılması ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlendi. Yönetmeliğe göre, bisiklet yolları, öncelikli topoğrafyanın müsait olduğu yerlerde yapılacak.

  Trafik akış yönü ile aynı yönde, yolun sağ tarafında yol platformu ile yaya kaldırımı arasında planlanan bisiklet yolu ağları üzerinde, bisiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda yeterli park istasyonları ve park yerleri yapılacak.
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  Yönetmeliğe göre, bisiklet yolları, kullanıcılarının ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve trafik akış sistemi içerisinde kavşak ve yol ayrımlarındaki geçişlerini güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla öncelikle topoğrafyanın müsait olduğu yerlerde yapılacak, ulaşım noktalarını ve yerleşim yerlerinin merkezi bölgelerini birbiriyle irtibatlandıracak bir ağ oluşturacak şekilde tasarlanacak.
  [​IMG]Bisiklet yolu ve ağları tasarlanırken, bisiklet sürüşüne en uygun güzergah tercih edilecek. Bisiklet yolu ağı, kavşaklar ile kent mobilyaları, peyzaj ögeleri ve yapı parselleri tarafından en az sayıda bölünüp yolun devamlılığı esas alınarak, bisikletlinin bir başlangıç noktasından varış noktasına kesintiye uğramadan gidebilmesini sağlayacak şekilde yapılacak.
  Bisiklet yolu ağı, trafik hiyerarşisi göz önünde bulundurularak motorlu araç yollarından, bisiklet sürücülerinin yol geçişlerinde diğer araçlar tarafından net bir şekilde görünmelerini sağlayacak biçimde tasarlanacak. Bisiklet yolları, bisikletlilere beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında durmak için gerekli reaksiyon ve frenleme mesafesini sağlayacak duruş görüş mesafesine göre ayarlanacak.
  Bisiklet yollarının tasarımında öncelikli olarak trafik akışı ile aynı ve tek yön tercih edilecek ancak yeterli genişlik ve sinyalizasyon sisteminin sağlandığı durumlarda çift yönlü şeritler de oluşturulabilecek.
  [​IMG]Toplu taşıma ağlarına bağlanacak
  Bisiklet kullanımının ulaşım amaçlı hale getirilebilmesi amacıyla yetkili kurumlarca planlı bisiklet yollarının metro, tren, otobüs, vapur ve benzeri toplu taşıma ağlarına bağlanacak şekilde bütünleşmesi sağlanacak.
  Toplu taşımada ilgili idarelerin belirleyeceği güzergahlarda ve sayılarda bisiklet taşıma aparatlarına sahip otobüsler kullanılacak, otobüs sürücülerine gerekli eğitim verilecek ve bilgilendirme yapılacak. Bisiklet taşıma aparatına sahip otobüsler öncelikle yokuşun fazla, trafiğin yoğun olduğu yollarda kullanılacak.
  Şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin bisiklet kullanımı ile uyumu, ilgili idarenin uygun görüşü çerçevesinde, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı sınırlaması dahilinde, diğer saatlerde ise herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmadan uygulanacak.
  Şehir içi deniz yolu taşımacılığının bisiklet kullanımı ile uyumu, ilgili idarenin uygun görüşü çerçevesinde, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı sınırlaması dahilinde, diğer saatlerde ise herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmadan uygulanacak.
  Bisiklet sayısı ve ağırlığı dikkate alınarak ulusal veya uluslararası sertifikaya sahip bisiklet taşıma aparatları toplu taşıma araçlarında ilgili idarenin sorumluluğunda kullanılacak.
  [​IMG]Bisiklet yollar mavi olacak
  Bisiklet yolları uzun ömürlü mavi renkli boya ile boyanacak. Bisiklet yolu ağları üzerinde kent bütünündeki ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenliği sağlayacak trafik işaret ve işaretlemeleri ile sinyalizasyon sistemleri oluşturulacak.
  Bisiklet yolu ağları üzerinde bisiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda yeterli park istasyonları ve park yerleri yapılacak.
  Üniversite kampüslerinde bisiklet yolu yapılması halinde yurt ve eğitim binaları birbirine bağlanacak şekilde tasarlanacak ve ihtiyacı karşılayacak yeterlikte yurt ve eğitim binalarına bisiklet parkları oluşturulacak.
  Yeni yerleşim yerlerinin planlanmasında, arazinin mülkiyet dokusu ve coğrafi özellikleri dikkate alındığında bisiklet yolu yapılması uygun görülen şehir içi yollarda yol genişlikleri “TS 9826” standardında belirtilen minimum bisiklet yolu genişlikleri eklenerek planlanacak.
  Bisiklet yolu ve bisiklet yolunun güzergahındaki karayolları ile kesişim noktasında, en az 1/500 ölçekli yol projesi yapılıp büyükşehir belediyelerinde UKOME kurul kararı, diğer belediyelerde ise il/ilçe trafik komisyonu kararına istinaden belediye meclisi kararı ile uygulanacak.
  Her bisiklet yolunun güzergahına bir ad veya kod verilecek. Genel olarak bisiklet yolları, gidiş yönünde yolun sağ tarafında yol platformu ile yaya kaldırımı arasında planlanacak.
  Tek yönlü yollarda yolun sağında
  Bisiklet yolları, tek yönlü yollarda motorlu taşıt trafiği ile aynı yönde yolun sağında ve tek yönlü veya yolun sağında iki yönlü, iki yönlü yollarda yolun her iki tarafında, motorlu taşıt trafiği ile aynı yönde tek yönlü, bunun gerçekleştirilemediği kısımlarda ise yolun bir tarafında çift yönlü olarak gerekli ölçülere uygun şekilde tasarlanacak.
  Bisiklet yolları engelliler tarafından kullanılan ve hız sınırı dahilinde olan araçlar tarafından da kullanılacak.
  Sit alanlarında ve korunan alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca planlama ve uygulama yapılacak. Koruma amaçlı imar planlarında aksine hüküm bulunmuyorsa, bu Yönetmelik hükümleri uygulanacak.
  Kaldırım üzerinde bisiklet yolu teşekkül ettirilmesi halinde, kaldırım üzerinde bisiklet yolu haricinde kalan kaldırım genişliği “TS 12576″daki asgari koşullar sağlanacak.
  Bisiklet sürücülerinin, bisikletlerini güvenli bırakabilecekleri, aydınlatması olan, hava koşullarına dayanıklı, motorlu taşıt trafiğinden arındırılmış ve bisikletlerin toplu olarak park edilebileceği istasyonlar ile bisiklet park yerleri ihtiyacı karşılayacak oranda yapılacak ve yapılan bisiklet park yerlerinde “TS 11782” standartları aranacak.
  Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri araç ve yaya trafiğine engel olmayacak şekilde, bisiklet yollarına yakın, göz önünde ve hırsızlığa karşı emniyetli olacak şekilde tasarlanacak. Ayrıca, şehrin cazibe merkezlerinde ortaya çıkabilecek talep yoğunluğunun karşılanabileceği sayıda bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri oluşturulacak.
  [​IMG]Bilgilendirici işaret ve levhalar
  Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri uzaktan görünebilir şekilde yapılacak ve bu alanlar bilgilendirici işaret ve levhalarla tanımlanacak. Ayrıca istasyonlar ve park yerlerine ulaşım dik rampalar ve merdivenler olmayacak şekilde tasarlanacak.
  Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri, toplu taşıma araçları, raylı sistem, deniz taşımacılığı ve şehirlerarası taşımacılık terminalleri ile kolayca bütünlüğün sağlanabilmesi için söz konusu toplu taşıma ağlarına en kolay erişilebilecek noktalarda inşa edilecek.
  Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin uzun süreli kullanımı durumunda ilgili idarenin isteği doğrultusunda bisiklet park yeri, üstü kapalı olarak düzenlenecek.
  Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri, bisikletlerin belirli bir düzende, güvenli bir şekilde kilitlenip sabitleştirilmesini sağlayıcı bisiklet kilit mekanizmasını içerir ve bisikletlerin park yerlerine kolayca yerleştirilebilecek ve çıkarılabilecekleri şekilde tasarlanacak.
  Bisiklet park ekipmanları darbelere ve hava koşullarına dayanıklı özellikte olacak. Bisiklet istasyonları ve park yerleri, yer durumuna göre gösterilen şekilde yola dik veya açılı, tek sıra, iki sıra, dairesel veya yarım daire biçiminde tasarlanacak.
  Bisikletler yola 45 derece açılı yerleştirilecek
  Tek sıra halinde yola açılı olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler yola 45 derece açılı yerleştirilecek, park bandı genişliği 1,35 metre ve iki bisiklet arası yatayda 0,85 metre olarak tasarlanacak.
  Tam veya yarım dairesel oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler bir ağaç veya direk etrafında dizilecek. Askılı olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler duvara yarı dik şekilde dayalı olarak park edecek.
  İlgili belediye tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası standartlara uygun veya sertifikaya sahip bisiklet park yerleri de tasarlanabilecek.
  Bisiklet yolları gece güvenliği ve sürüş konforu için en az yönetmelikteki değerlere uygun olarak ve bisikletlinin yüzüne ışık yansımayacak şekilde projelendirilerek aydınlatılacak.
  Bisiklet yollarının yapım sürecinde uygulanacak kamulaştırma işlemleri Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılacak. Bisiklet yolları, bisiklet işletme ve park istasyonlarının bakım, onarım, denetim ve güvenlik işleri, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili belediyeye ait olup, istasyonların işletilmesi ilgili belediyece yapılacak veya yaptırılacak.
  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bisiklet yolları 5 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek.

  Bisiklet yönetmeliği ile bisiklete öncelik geliyor
   
  FReeDoMSpY, V3DAT ve Emrah Demirci bunu beğendi.
 17. Taxonera

  Taxonera Bisikletkolik

  Yaş:
  39
  Kayıt:
  26 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  1.291
  Beğeniler:
  943
  Şehir:
  İzmit
  Adı:
  Gökhan
  Bisiklet:
  Mosso
  Seviye:
 18. Rotinda A.

  Rotinda A. Aktif Üye

  Kayıt:
  6 Mayıs 2014
  Mesajlar:
  194
  Beğeniler:
  184
  Şehir:
  Mersin/Alamanya
  Bisiklet:
  Diğer
  Seviye:
  İstedikleri kadar yeni yönetmelik yayınlansın. Isterlerse her yeri bisiklet yolu yapsınlar; bisiklet yolune park edenlere ceza verilmedikten, o yolların bakımı yapılmadıktan ve en önemlisi bizim insanlar eğitilmedikten sonra hiç bir ise yarayamacak. Önce polis, polisliğini adam gibi yapıp ceza yazacak!
   
  anilimaca bunu beğendi.
 19. Bahadır Gürel

  Bahadır Gürel Bisikletkolik

  Yaş:
  49
  Kayıt:
  7 Haziran 2011
  Mesajlar:
  2.090
  Beğeniler:
  8.211
  Şehir:
  Maltepe/İstanbul
  Adı:
  Bahadır Gürel
  Bisiklet:
  Geotech
  Seviye:
  Bu haber için teşekkürler arkadaşlar. Her ayrıntısını okuyup bilinçlenmek gerekiyor. Bundan sonra, bisiklet adına yapılacak uygulamalarda neye itiraz edeceğimize, neyi isteyebileceğimize daha iyi dayanak olacak.

  Yönetmeliğin bir kısmını okudum. Geçen yıl konusunu açtığım, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlatılan "Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları" çalışması referans alınmış görünüyor. Bu çalışmada, ulaşımda bisikletin diğer ülkelerde nasıl kullanıldığı örnekleriyle anlatılıyordu.

  Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları
   
  FReeDoMSpY, Emrah Demirci ve Murat B. bunu beğendi.
 20. kokomarmaris

  kokomarmaris Daimi Üye

  Yaş:
  41
  Kayıt:
  25 Mayıs 2015
  Mesajlar:
  342
  Beğeniler:
  256
  Şehir:
  Muğla / Marmaris
  Adı:
  Koray TOK
  Bisiklet:
  Salcano
  Seviye:
  Benim kizim belki bunlari gorur yasar.Fakat benim gorecegimi pek dusunmuyorum ki isallah en kisa zamanda uygulamaya gecilir,helal olsun derim,deriz.
  Yere tukuren,copunu cop tenekesinin disina atan,banane diyen bir toplumuz.
  Sigara bile ictikten sonra cop bulamazsam cebimde tasiyan biri olarak yazdim.:D
   
  FReeDoMSpY bunu beğendi.

İlginizi Çekebilir

upload_2016-4-29_9-12-48.png
Antrenmanları kayıt altına alıp bir program çerçevesinde performansınızı takip ediyorsanız, web üzerinden online hizmet veren analiz sitelerini mutlaka duymuş olmalısınız. Örneğin TrainingPeaks...
4.png
Merhabalar :) GCN'nin çok tatlı bir videosunu buldum ve konusunu açıyorum ;) Videoyu izleyelim: [MEDIA] Kilo verin! Averaj hızınızı geliştirmenin en iyi yollarından biri kilo vermektir,...
20170411_091255.jpg
Herkese merhaba ben Necmettin Ünlü. İzmir'de yaşıyorum ve üniversite ögrencisiyim. 21 yaşındayım. Her şey 19 yaşında 133 kiloya kadar çıkmamla başladı.Boyum 1.9m idi ama yine de kilo oldukça belli...