Bisiklet kadroları hakkında her şey

Admin

Yönetim Kurulu
Kayıt
5 Eylül 2004
Mesaj
1.737
Tepki
2.898
Kadro Teknolojisi
Kadro, ön çatalla birlikte bir bisikletin en önemli elemanıdır. Bir kadro özelliklerinin toplamı bisikletin kullanım alanını ve kapasitesini belirler. İyi bir kadro, hafif fakat bu oranda da sağlam olmalı, uzunca bir süre en ağır koşullarda dahi kendinden bekleneni yerine getirmelidir. Eğer aşağıdaki faktörler yetersiz ise, kadroya takılan pahalı ve son teknoloji komponetler bile hiçbir işe yaramaz.

Borular: Denge, ağırlık, kaliteli sürüş özelliği.

İşçilik: Güvenlik, estetik.

Geometri: Kullanım alanı ile ilgili tipik özellikler.

Tasarım: Fonksiyonellik.

Ölçü: Kadronun kullanıcının boyuna uyumu en önemli konudur. Bir bisiklet alırken kesinlikle deneme sürüşü yapın. Doğru ve ölçüsünde satın alınmış bir kadro uzun süreli , rahat ve verimli kullanım göz önüne alınırsa kullanıcının avantajlı olduğu ortaya çıkar. Yanlış ölçülü bir kadro sadece sorunlar getirir. Ülkemizde özellikle küçük yaştaki çocukların "nasıl olsa büyüyecek" anlayışıyla boylarından büyük bisikletlere binmesi çok yaygın bir durumdur. Dağ Bisikleti Kadrosunun Özellikleri:

Bir kadroda dört ana boru bulunur:
 1. Arka boru (selenin içine girdiği boru)
 2. Üst boru
 3. Gidon Borusu
 4. Alt boru.

Bunlara ek olarak ön çatal, arka üçgen (arka çatal), ayna yatak yuvası, muflar (rakorlar/muflar, dağ bisikletlerinde çok seyrek olarak kullanılır) ve aksesuar montaj elemanları bulunur.

Bir dağ bisikleti kadrosunu yol bisikletininkinden farklı kılan nedir?
Birçok şey: günümüz yol bisikletlerinin temeli 1890 İngiltere’sinde atıldı. Daha o yıllarda bile çift üçgen (diamond) kadronun bisiklet mühendisliğinde en iyi tasarım olduğu kabul edilmişti. Bu şekildeki bir kadro, her türlü statik-dinamik streslere en dayanıklı yapıyı oluşturur.. Geçen yüzyıl boyunca diamond kadro yavaş fakat düzgün değişim gösterdi . Önceden fazla eğilimli olan arka boru dikleşti. Bu ön çatal için de gerçekleşti. Arka üçgenin tabanının boyu kısaldı, sonuç olarak yol bisikletlerinin kadrosundaki bu değişiklikler verimi, sağlamlığı ve dengeyi büyük ölçüde arttırdı. Dağ bisikleti de benzer değişiklikleri sadece 10-15 yıl gibi görece kısa sürelerde yaşadı. Bu değişim, hızını yol bisikletlerinden kazanılan deneyimlere borçludur.

Kadro Geometrisi:
Temel kadro geometrisini tanımak ve çeşitli ölçülerini kavramak bisikletin sürüş kalitesi hakkında karar vermeye yardımcı olduğundan çok önemlidir. Boruların uzunlukları ve açıları bisikletin manevra yeteneğini, sürücünün oturma pozisyonunu ve güç aktarım oranını belirler. Kadronun herhangi bir yerindeki bir ya da iki santimetrelik bir fark çok ciddi sonuçlara yol açar.

A: Arka Boru Uzunluğu
B: Üst Boru Uzunluğu
C: Sele Borusu Açısı
D: Ön Çatal Açısı
E: Çatal Eğim Farkı
F: Arka Göbek-Ayna Mil Uzaklığı
G: Ön Göbek-Ayna Mil Uzaklığı
H: Kadro Uzunluğu
I: Ayna Mil Yüksekliği
J: Gidon Boğazı Açısı
K: Gidon Boğazı Uzunluğu

A: ARKA BORU UZUNLUĞU:
Bu kadro boyunu belirleyen önemli bir ölçüdür. Fakat üst borusu eğimli kadrolarda bu borunun yatay olduğu varsayıldığı zaman sele borusuyla bu hayali çizginin kesiştiği noktada ayna mil merkezinin mesafesi kabul edilir.

B: ÜST BORU UZUNLUĞU:
Bu borunun idealde bisikletçinin vücut boyuyla orantılı olması gerekir. Dağ bisikletlerinde bu uzunluğun yol bisikletlerine oranla biraz daha uzun olması istenir. Bu, konforu, dengeyi arttıran bir özelliktir. Çoğu zaman üst boru arkaya doğru eğilimlidir. Tabii bu eğim bisikletler arasında farklılık gösterebilir. Bu özellik, düşme anında bisikletçinin kadroya çarpma riskini azaltır.

C:SELE BORUSU AÇISI:
Bu açı bisikletin sürüşünü etkileyen en önemli faktördür. Eski bisikletlerde bu boru oldukça eğimlidir. Günümüzde 72 veya 73 derece standart kabul edilmiştir. 69 -71 derece arası daha konforlu bir sürüş sağlar. Fakat bu bisikletin tırmanışını ve ataklığını olumsuz etkiler. Bacağı kısa bisikletçilerin daha dik açılı (72 - 73 derece), uzun olanların ise biraz eğimli (70 -71 derece) sele borulu bisikletlere binmeleri önerilir.

D: ÖN ÇATAL AÇISI:
Ön çatal ve çatal farkı ile birlikte ön çatal açısı bisikletin manevra yeteneğini belirler. Eskiden bu açı 68 derece civarındaydı. Günümüzdeki standart 71 derecedir. Daha dik açılar hafifçe kıvrık bir çatalla birlikte en duyarlı manevra yeteneği sunar. Daha eğimli çatallı bisikletler ise eskiden şehir bisikletlerinde çok yaygındı. Ön çatalın bu kadar eğimli olması bisikletin düz bir çizgide rahatlıkla ilerlemesini sağlar. (Hatta bu bisikletlerde elleri gidondan bırkmak çok kolaydır..Dikkat: Kesinlikle bunu önermiyorum. Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır) Bunu yapmak gidon açısı daha dik bisikletlerde çok daha zordur.

E: ÇATAL EĞİM FARKI
Bu fark, ön teker milinin izdüşüm noktasıyla (ön tekerin yere değdiği nokta) çatal borusundan geçen hayali çizginin, yerde kesiştiği nokta arasındaki uzaklıktır. Bu uzaklığı, çatalın eğimi ile çatal borusunun açısı belirler. Bu mesafe azaldıkça ön teker, gidondan gelen en küçük hareketi "yanıtlar". Bu özellikle bozuk, taşlı yollarda çok önem kazanır. Eskiden bisiklet çatallarındaki kavis çok fazlaydı. Bu gereken manevra duyarlılığını azaltıyordu. Bundan 10 yıl önce düz (kavissiz) çatallar ortaya çıktı. İstenen duyarlılık sağlandı ancak bu kez de, yoldaki en küçük girinti çıkıntı büyük bir ölçüde bisikletçiyi yordu. Bu sistem çabuk terk edildi ve ne dik ne de çok kıvrımlı çatalların ,en iyi çözüm olduğu ortaya çıktı.

F: ARKA GÖBEK-AYNA MİL UZUNLUĞU:
Bu mesafe ne kadar uzun olursa konfor o oranda artar. Fakat bu kez de bisiklet ataklığını kaybeder ve yokuşlarda verimsiz bir sürüş ortaya çıkar. Günümüzde bu ortalama 17 inch (43 cm.)dir. Ancak bu mesafeyi kısaltmaya doğru bir eğilim vardır. Zaten yarış bisikletlerinde burası 39-42 cm. arasında değişir.

G: ÖN GÖBEK-AYNA MİL UZAKLIĞI:
Bu mesafenin, pedal kolları (kranklar) yere paralelken gidonu çevirdiğinizde ayak ucu tekere değmeyecek kadar olması gerekir. Bu, pedal çevirirken aynı zamanda güvenli manevra anlamına gelir.

H: KADRO UZUNLUĞU:
Her iki teker merkezleri dolayısıyla ön ve arka tekerin yerle temas eden noktaları arasındaki mesafedir. Bunun uzun olması, bisiklete düz yollarda rahat kullanım, kısa olması duyarlılık, ataklık sağlar.

I: AYNA MİL YÜKSEKLİĞİ:
Ayna milin yerden yüksekliğidir. Bunun yere yakın olması manevra yeteneğini arttırır. Yüksek bir ayna yatak yuvası daha fazla denge ve düz yolda daha iyi sürüş sağlar. Buranın yüksek olması, engellerden geçerken yine avantajdır. Zaten artık dağ bisikletlerinde son yıllarda en büyük ayna dişlinin çapı (diş sayısı) azaltılarak bu, en aza indirilmiştir.

.J: GİDON BOĞAZI AÇISI:
Gidon boğazının ön çatal borusu ile yaptığı açıdır. Bu, şehir bisikletlerinde genellikle 15 ile 25 derece arasındadır. Sportif bisikletlerde ise 15 ile 10 derece dir. Ön kısmı yükselen ön süspansiyonlu bisikletlerde bu açının 0-5 derece , yani alçak olması, amortisörün yarattığı yüksekliği dengeler.

K: GİDON BOĞAZI UZUNLUĞU:
Ön çatal ekseniyle gidon merkezi arasındaki uzaklıktır. Gidon boğazının uzunca olması bisikletçinin ağırlığının arka ve ön tarafta daha dengeli dağıtılmasını sağlar. Bu tip boğazlar (13-15 cm.) daha çok yarış tipi, yüksek performanslı bisikletlerde bulunur. Kısa tip (5-10 cm.) boğazlı bisikletlerde, gidon hakimiyeti daha zor olur fakat konforlu bir sürüş sağlar.

Doğal olarak, tüm bu ölçülerin ayrı değerlendirilmemesi gerekir. Bisikletin tüm ölçüleri-açıları birbirlerini etkileyen faktörlerdir. Bunların tümünün toplamı bir bisikletin sürüş karakterini belirler. Bu özellikleri görebilme, tanıyabilme yetisi, bir performansı hakkında oldukça fazla fikir verir.

Kadro Geometrisi Kullanım Alanını Belirler

Bir kadronun boyutları ve geometrisi bisikletin hangi alanda kullanılacağını belirler. Eğer bisikletiniz boş zamanlarınızda gezinti için kullanacağınız bir araç ise ve de kadrosu yarış performansına göre ayarlanmışsa yanlış bisiklet satın almışsınız demektir. Ya da bisikletinizden yüksek yarışma performansı bekliyor ve bunu da uygulamayı düşünüyorsanız ve de bisikletinizin açıları eğimli, arka tekeriniz de ayna yatak yuvasından uzakta ise, yine yanlış bir seçim yaptınız demektir.

Kadro Yapısının İncelenmesi
Bir kadroda, mühendislerin neden belirli malzemeler, belirli boru birleştirme teknikleri, belirli tasarımlar ve komponetler kullandıklarını anlamak için önce kadronun ne gibi streslere maruz kaldığını incelemek gerekir. Kadroda iki çeşit gerilim vardır:

 1. Statik Gerilim: Kadronun ağırlığı, bisikletçinin ve varsa yükünün ağırlığıdır.
 2. Dinamik Gerilim: Bisikletin hızına, yolun durumuna ve fren koşullarına göre değişiklik gösterir.

Bu iki tür gerilim birbirleriyle etkileşerek dağ bisikleti kadrosunda hatırı sayılır yüklenmelere yol açar. Dikkat edilirse önemli faktörlerden birisi, kat edilen yolun durumudur. Eğer bu yol derin çukurlu, büyük taşlı ve de aşağı eğimli bir yol ise, bunun dinamik etkileri kadroda iyice hissedilir ve kadronun yapısının çok sağlam olmasını gerektirir. Son yıllarda dağ bisikleti kadro tasarımlarında ve malzemelerinde bu kadar çeşitlenme olmasının nedeni, yol bisikletlerinde pek rastlanmayan bu problemlere karşı çözümler bulmak için çok çeşitli araştırmaların yapılıyor olmasıdır. Kadroya üst taraftan yükleme yapan vektörler bisikletçinin kendisi ve varsa yükü ayrıca kadronunun ağırlığıdır. Yanlardan gelen stres ise, çoğunlukla ayakta ve yüklenerek pedal çevirme sonucu artar.

Eğer kadroda, özellikle ayna yatağa bağlanan yatay bacaklarda tasarım ve malzeme iyi değilse, bacak enerjisinin bir kısmı boşa gider. Eğer bu bölge esnek bir yapıda ise, kadronun geri kalan bölümlerinde oldukça büyük streslere yol açar ve bisiklet hızlı arazi inişlerinde dengesiz yol alır. Dinamik gerilimlerin en önemlisi kadroya alttan etki eder ve baş edilmesi en zor strestir. Eğer bisikletçi ve kadro ağırsa, ayrıca bir de arazi koşullarında hızlı yol alınıyorsa özellikle kadronun alt bölümlerine çok yük biner. Dağ bisikletlerinin bozuk yollara dayanabilmesi için şu kriterler saptanmıştır:

 1. Mümkün olduğu kadar küçük kadro yapısı.
 2. Yerden yüksek ayna yatak yuvası (bu, esnemeyen bir yapı ve altta daha fazla bir boşluk kazandırır).
 3. Boru çaplarının artması (borularda “rijidite” sağlar).
 4. Ön çatal borusu yatağının çapının artması (daha iyi şok yutulması ve dağılımı sağlar).
 5. Oval, kare, dikdörtgen bitişli boru kesitleri (kritik noktalarda dayanıklılığı arttırır).
 6. Kuvvetlendirilmiş arka çatal ve bacaklar.
 7. Dövme( forged) ön ve arka mil yuvaları.
 8. Ön veya arka amortisör (özellikle arazi inişlerinde).

Kadro Tasarımı
70'li yıllarda ilk MTB kadrosu üreten Joe Breeze’den sonra artan talebi karşılamak üzere hepsi Kaliforniyalı olan Gary Klein, Richard Cunningham, Keith Bontrager gibi ilk tasarımcıların ürünleri, son 20 yıldır büyük değişimlere uğradı. Günümüzün en son tasarımı MTB kadrolarının, eğimli üst boru, çok hafif kıvrımlı ön çatal ve özellikle amortisör, çok kaliteli kadro malzemesi (Cro-moly, alüminyum, karbon, titanyum vs.) ve dik açılı bir kadro yapısı gibi özellikleri vardır. Bir dağ bisikleti kadrosu son derece dengeli, fonksiyonel, rijid (sert) fakat aynı zamanda da bazı yönlere esnek olmalıdır. Ön-arka çatallar, geniş lastiklerin üstü çamurla kaplandığı zaman dahi rahatça dönebilecekleri açıklıkta olmalı, kadronun stres noktaları sağlamlaştırılmış fakat bozuk yolda bile sürücüyü çok fazla sarsmayacak şekilde üretilmelidir. Tabii tüm bu özelliklerin toplandığı kadroların (bisikletlerin) fiyatlarının da yüksek olması doğaldır. Bu tür bir bisiklet kullanmanın zevkini ve heyecanını sadece onu tadanlar bilir. Ayrıca her bisikletin yarattığı duygular çok değişiktir. Sanırım sadece kadrolar hakkında bile yüzeysel bu bilgiler, size bisiklet denen şu "basit" aracın aslında günümüz teknolojisinin minik bir aynası olduğunu göstermiyor mu?
 
Scudo

ryavuz

Üye
Kayıt
25 Mayıs 2008
Mesaj
6
Tepki
0
Şehir
kocaeli
Merhaba.
Bir yol bisikleti kadrosu ile şehir bisikleti kadrosu arasında çok fark var mıdır?
Bir şehir bisikleti yol bisikletine dönüştürülebilir mi?
 

Mahsus Mahal

Daimi Üye
Kayıt
28 Haziran 2011
Mesaj
290
Tepki
94
Şehir
İstanbul
İsim
Aydın Bez
Bisiklet
Specialized
186 cm boydayım, bugün denediğim TREK 6000 kadro buyu 19,5" (49,5 cm) ve TREK 6500 18" idi ve açıkçası bir 18" kadro kullanan birisi olarak 19,5'de hiç sıkıntı çekmedim diyebilirim.

Sizce 18-19,5 arası hangi kadro uygundur.
 

Kerim BEŞER

Forum Demirbaşı
Kayıt
2 Ekim 2011
Mesaj
599
Tepki
413
Şehir
İstanbul
Merhaba bende de 2012 model Trek 4300 D var kadro boyu 19.5" ve boyum 185cm. Eğer 19.5" te kendinizi rahat hissettiyseniz kesinlikle almanızı tavsiye ederim ben çok memnunum.
 
 • Beğen
Tepkiler: Mahsus Mahal

alierkanimrek

Forum Demirbaşı
Kayıt
13 Kasım 2008
Mesaj
415
Tepki
338
Şehir
Antalya
Bisiklet
Carraro
Alüminyum Alaşımları (6061 - 7005)
Alaşımlar alüminyum ile genellikle %10’dan az oranda başka elementlerin karışımı ile yapılılır ve alüminyumun dayanıklılık, kaynaklanabilirlik, paslanmazlık ve maliyet gibi özelliklerini değiştirir.

6061 Alüminyum alaşımı (AA 6061)
Alüminyum ile yaklaşık %1,0 magnezyum, %0,5 silikonun karışımıdır, bazen de demir, bakır, krom, çinko, manganez ve titanyum eklenir. 6061 Dayanıklı ve kolay kaynaklanabilen bir alaşımdır, bisiklet kadrolarında, uçak ve teknelerde çokça kullanılır. Bütün 6061 alaşımları aynı dayanıklılık ve sertliğe sahiptir, ancak bu özellikler içerdiği az miktardaki farklı elementler ve üretimde uygulanan ısıl işlem ile bir miktar değişir. 6061 Alüminyum için üç tip ısıl işlem vardır;

6061-O: Sıradan bir ısıtma işlemidir, bu yumuşak materyal bisiklet kadrolarında kullanılmaz.
6061-T4: 6061-O’dan yaklaşık 2 kat serttir.
6061-T6: 6061-O’dan yaklaşık 2,5 kat serttir ve modern bisiklet kadrolarında, vites sistemleri ve gidonlar gibi pek çok parçada yaygın olarak kullanılır.

7005 Alüminyum alaşımı (AA 7005)
Alüminyum ile yaklaşık %4,5 çinkonun karışımıdır, bazen de silikon, magnezyum, demir, bakır, krom, manganez ve titanyum eklenir. 6061’den %10 daha dayınıklıdır ve kırılganlığı küçük bir oranda fazladır.

7005’in bisiklet kadrosu üretimi için gerekli dayanıklılıkta olması için 6061 gibi pahalı bir ısıl işleme ihtiyacı yoktur. Ancak bu dayanıklılığı sağlamak için daha çok materyal eklemek gerekir. Bunun anlamı ucuz ama ağır kadrolardır. Isıl işlem olmadan hafif ve dayanıklı 7005 kadrolar da üretilebilir ama çok pahalı bir işlemdir. Yani çok pahalı, çok hafif ve dayanıklı 7005 kadrolar da yapılabilir.

Bu nedenle 6061, 7005 ile hem düşük hem de yüksek fiyat noktasında kıyaslanabilir. 6061, pazarın orta seviyesine egemendir bununla birlikte alt ve üst seviye ile iyi rekabet etmektedir. 7005 Aslında alt sınıf bisikletler (ısıl işlem görmemiş alaşım ile) ve üst sınıf bisikletler (ısıl işlem görmüş alaşım ile), az miktarda da orta sınıfta görülür.

Tescilli Alüminyum alaşımları

Giant AluxX Alüminyum
Standart AluxX basit 6061 Alüminyumdur, fakat Giant özel inceltme ve ısıl işlem ile üretmektedir. Ağırlık konusunda bir iyileşme sağlanmıştır ancak sertlik ve dayanıklılık açısından büyük bir gelişme sağlamamıştır. AluxX, iyi işlenmiş, ince bir 6061 kadrodur.

Giant AluxX SL Alüminyum
AluxXSL, 6061 alaşımına eser miktarda bakır karıştırılmış katı formlu bir alaşımdır. Bu yüksek kaliteli alaşım ile AluxX’tan daha ince ve daha iyi ısıl işlem görmüş malzeme üretilmektedir. Giant bu alaşımın AluxX’tan %18 daha sert olduğunu ve daha hafif ve sert kadro üretilebildiğini iddia etmektedir.

Trek Alpha White Alüminyum
Trek’in en alt sınıf kadro alaşımıdır. İnceltilmemiş üretimli bir 6061 alaşımıdır.

Trek Alpha Black Alüminyum
Trek’in orta sınıf 6061 alaşımıdır. Ağırlığını azaltmak ve dayanıklılığını arttırmak için inceltmiş ve şekillendirilmiştir. Bu alaşımın kadroları Giant’ın AluxX ve diğer inceltilmiş 6061 kadrolar ile aynı düzeydedir.

Trek Alpha Red Alüminyum
Trek’in üst sınıf alaşımıdır. Isıl işlem görmüş 7075 alüminyumdur, inceltilmiş ve dayınıklılık için şekillendirilmiştir. merak edip 6061-7005'i araştırınca bu yazıyı buldum, alüminyum kadrolar bölümünü anladığım kadarı ile çevirdim, İngilizcem çok iyi değil biraz özensiz bir çeviri olduysa affola.)
 

tunckuyel

Daimi Üye
Kayıt
17 Temmuz 2007
Mesaj
201
Tepki
83
Şehir
ankara
olayı şu an kapattın kardeşim. Yok 6061 yaramazmış yok 7005 değilse gitmezmiş... Anladık ki şu an hepsi satıcıların bir taktiği... Doğru bilgi güçtür!!!
 

a.gonen

Üye
Kayıt
20 Ocak 2012
Mesaj
74
Tepki
8
Şehir
istanbul
Bisiklet
Bisan
Hafiflik yönünden hangi aliminyum alasım kadro iyidir

Misal olarak örnek vereyim
Bianchi Speed 4000 Alüminyum 1.1/8" ile

Salcano NG650 6061 Alüminyum Kadro

kac cesit alasım daha var acaba 6061 7005 den baska
 

bcn17

Aktif Üye
Kayıt
17 Nisan 2012
Mesaj
116
Tepki
25
Şehir
mersin
Bisiklet
Sedona
6061 BOX T3 ne demek oluyor peki???
 

Sarper Tuncer

Forum Demirbaşı
Kayıt
28 Şubat 2014
Mesaj
450
Tepki
391
Şehir
izmir
İsim
Sarper
Bisiklet
Mosso
Bisiklet kadrosunu yanlış boy seçersek ne gibi sorunlar yaşarım
 
Kayıt
29 Mayıs 2014
Mesaj
8
Tepki
0
Şehir
Istanbul
Benim merak ettiğim üst düzey alimünyun alaşım bir kadronun, alt düzeyde bir karbon kadrodan sağlamlık, esneme, ömür vb. durumlarda daha iyi midir yoksa daha kötü müdür?
 

Oğuzhan Kabaçalı

Aktif Üye
Kayıt
30 Mart 2014
Mesaj
132
Tepki
41
Şehir
Ankara
Bisiklet
Scott
@sarper tuncer

Ben babamla ortak bisiklet kullanıyorum. Benim boyum 1,84 civarı onun boyu benden daha kısa. En başta seleyi kaldırdığım zaman biraz sert frende bisikletin arkası yerden kesiliyor. İkincisi vücudun rüzgarı karşılaması değişiyor. Yani uzun boylu birisi küçük kadroda daha dik durmak zorunda buda rüzgarı yiyeceği için sürücüyü yorar. Üçüncüsü ise benim bördüğüm şekilde böyle oluyor ama doğruluğu var mıdır bilemem, vücut olması gerektiği gibi durmadığı için sürüş anında ayaklarının ortasıyla pedala basıyorsun. Yani olması gerektiği gibi tutamıyorsun ayaklarını. Ama küçük kadronun bana göre tek artı yönü var. Bu da dönüş kabiliyetidir. Yıllarını bu işe vermiş tanıdığım bisikletci abilerimin zaten genelde söylediği hep kadronun normalde olması gerektiğinden 1 boy daha küçük olmasıdır. 1 boy küçüklük sürüş pozisyonuna çok dokunmuyor ancak manevra kabiliyeti etkiliyor.

Ayrıca Murat Reis' e bunun gibi bir bilgilendirme yazısını bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum.
 

ozansefer

Daimi Üye
Kayıt
24 Haziran 2008
Mesaj
348
Tepki
205
Şehir
Antalya-Kemer
Merhabalar mbr de okuduğum bir yazı kafamı karıştırdı. yazıda firmaların kadronun doldurması gereken kısmı gidon boğazını uzatarak kapattığı aslında kadronun uzun kafa açısının daha dar ve iki tekerlek arası mesafenin daha geniş bisikletin daha alçak olduğu zaman daha iyi yola tutunduğunu daha hızlı olduğundan bahsetmiş. sizin yorumlarınız nedir acaba bu konuda? üst boru 60cm gidon boğazı 9cm olduğun da mı? daha ideal olur yoksa üst boru 64 boğaz 6cm (tabi iki tekerlek arası mesafede 3-4 cm artacak haliyle) olduğunda mı daha iyi arazi performansı alabilirim?

yazı bu: (link)
 

C. Tiryaki

Daimi Üye
Kayıt
15 Nisan 2014
Mesaj
233
Tepki
501
Yaş
36
Şehir
Göztepe / ISTANBUL
Bisiklet
Scott
Merhaba arkadaşlar,

Kadro konusunda merak ettiğim bir şey var. Yol ve şehir bisikletlerinin kadrolarındaki üst boru açısı (eğimi) kadro boyuna göre mi değişkenlik gösteriyor? Elbette her marka ve modelin tasarımları farklı ama benim merak ettiğim aynı marka ve model 52 kadro ile 56 kadro arasındaki eğim aynı mı? Yok deği ise; küçük kadrado mı daha eğimli oluyor büyük kadroda mı? Belki de bu ön tahminim bile yanlıştır. Bilgilendirirseniz sevinirim.
 

nuhcan

Forum Bağımlısı
Kayıt
2 Nisan 2007
Mesaj
2.038
Tepki
814
Şehir
istanbul / kadıköy
İsim
nuh can
Bu yazıya istinaden

Specialized Sirrus Elite, New E5 aluminum kadrosu ile
Trek 7.1 alpha aluminum kadrosu arası fark nedir?

Aralarında çok büyük fark var mı?
 

corokodeus

Üye
Kayıt
24 Mart 2015
Mesaj
96
Tepki
14
Şehir
Afyon
İsim
Gjbddgh
bendede 7005 aliminyum bi kron xc 500 var ben 7005 aliminyum 6061 den daha iyi diye biliyordum yanlış bilgimi vermişler bana ?:kötü:
 

mehmetsunu

Kaldato ile sohbeti kestim.
Kayıt
28 Eylül 2011
Mesaj
5.668
Tepki
13.442
Şehir
kayseri
Başlangıç
2010—11
Bisiklet
Cube
Bisiklet türü
Yol bisikleti
7005 Alüminyum alaşımı (AA 7005)
Alüminyum ile yaklaşık %4,5 çinkonun karışımıdır, bazen de silikon, magnezyum, demir, bakır, krom, manganez ve titanyum eklenir. 6061’den %10 daha dayınıklıdır ve kırılganlığı küçük bir oranda fazladır.

7005’in bisiklet kadrosu üretimi için gerekli dayanıklılıkta olması için 6061 gibi pahalı bir ısıl işleme ihtiyacı yoktur. Ancak bu dayanıklılığı sağlamak için daha çok materyal eklemek gerekir. Bunun anlamı ucuz ama ağır kadrolardır. Isıl işlem olmadan hafif ve dayanıklı 7005 kadrolar da üretilebilir ama çok pahalı bir işlemdir. Yani çok pahalı, çok hafif ve dayanıklı 7005 kadrolar da yapılabilir.

Bu nedenle 6061, 7005 ile hem düşük hem de yüksek fiyat noktasında kıyaslanabilir. 6061, pazarın orta seviyesine egemendir bununla birlikte alt ve üst seviye ile iyi rekabet etmektedir. 7005 Aslında alt sınıf bisikletler (ısıl işlem görmemiş alaşım ile) ve üst sınıf bisikletler (ısıl işlem görmüş alaşım ile), az miktarda da orta sınıfta görülür.

Bu alıntıdan. Buda erdoğanlar sitesinden Cube SL road ait betimlemeler (Zevklenince böyle şiir gibi konuşurum)

 • ALÜMİNYUM SUPERLITE (Alumınıum Superlite)
 • Son derece yüksek mukavemet ısıl işlem görmüş 7005 alüminyum alaşımlı yüksek gereksinimler için geliştirilmiştir. Bu dayanıklı, çok sert, metal yorgunluğuna dayanıklı, korozyona ve yüksek uzamaya sahiptir.CUBE Superlite tüpler çift sertlik düzeyi yüksek olan çok hafif tubesets uygulanarak imal edilir
Aslanımsın yavlum mithat (Naçizane bisikletimin adıdır)