ana statüde değişiklik

Fırat Dizman

Forum Bağımlısı
Kayıt
13 Temmuz 2008
Mesaj
1.999
Tepki
1.031
Şehir
BABAESKİ
Bisiklet
Cube
19 Nisan 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27910

ANA STATÜ

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerden; uluslararası kategoriler olan bay/bayanlarda yıldız, genç ve büyükler kategorilerine katılan ve en az bir etapta müsabakayı tamamlayan kulüplere her katıldıkları kategori için bir oy hakkı verilir. Ayrıca;

a) Son iki sezonda üst üste faaliyet takviminde bulunan müsabakaların en az yüzde ellisine katılan kulüplere, triatlon kategorisinde iki oy, duatlon kategorisinde bir oy hakkı verilir.

b) Bir kulübün genel kurullarda oy kullanacak temsilci sayısı ondan fazla olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mali Genel Kurul ise; iki yılda bir faaliyet döneminin bitiminden itibaren ilk üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Federasyonun yıllık faaliyet dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter. Mali Genel Kurulda önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunan dönemin bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki dönemin bütçesi ile birlikte onaylanır. Ayrıca, Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişiyle ilgili konular görüşülerek karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 38 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Federasyona bağlı spor branşları ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde kulüpler, Federasyona bağlı spor branşlarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan gençlik ve spor il müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca federasyondan veya gençlik ve spor il müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin disiplin kurulu veya il veya ilçe ceza kurulları

bakar.

(5) İl veya ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.”

MADDE 5 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi
Sayısı

25/12/2009
27443
 
Scudo

Fırat Dizman

Forum Bağımlısı
Kayıt
13 Temmuz 2008
Mesaj
1.999
Tepki
1.031
Şehir
BABAESKİ
Bisiklet
Cube
6) Son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerden; uluslar arası kategoriler olan bay/bayanlarda yıldız, genç ve büyükler kategorilerine katılan ve en az bir etapta müsabakayı tamamlayan kulüplere her katıldıkları kategori için bir oy hakkı verilir.
sanıyorum böyleydi ,bir hata varsa resmiyeti takip edenler düzeltirler...
 
Yukarı Alt